Atlaisvintas kelias silpniems svaigalams per viešas šventes

Autorės nuotr. Savivaldybės tarybos narį Arūną Dudėną, patekusį į vadinamą „čekiukų“ skandalą, kalbina Arnas Švilpauskas iš LNK televizijos. Autorės nuotr. Savivaldybės tarybos narį Arūną Dudėną, patekusį į vadinamą „čekiukų“ skandalą, kalbina Arnas Švilpauskas iš LNK televizijos.

Vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 28 klausimai.

Posėdis sulaukė ne tik vietinės žiniasklaidos dėmesio – jį filmavo LNK televizijos laidos „KK2“ žurnalistai. Daugiausia diskusijų sukėlė klausimas dėl alkoholio prekybos viešų renginių metu.

Posėdžio pradžioje pirmiausia tradiciškai pasveikinti gimtadienius šį mėnesį minintys tarybos nariai. Toliau pereita prie darbotvarkės klausimų – priimti sprendimai dėl rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo, dėl peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

Pakeista tvarka

Pakeista rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti šią veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarka.

Nagrinėjant bendrovių prašymus steigti lošimų organizavimo vietą, atstumas nuo jos iki švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigos, religinės bendruomenės turi būti ne mažesnis nei 100 m.

Tačiau neseniai pasitaikė situacija, kai lošimų veikla jau užsiimanti įmonė buvo priversta gauti sutikimą veiklai dėl patalpose vykdomos rekonstrukcijos. Leidimas daug metų Žiedo gatvėje veiklą vykdžiusiai įmonei buvo pratęstas, nors atstumas nuo jos iki mokyklos yra mažiau nei 100 m. Nauja tvarka leis panašių situacijų išvengti.

Pripažintas netekusiu galios, pakeista tvarka

Pripažintas netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mero potvarkiu dabar patvirtintas naujas šios tvarkos aprašas. Jis apspręs vertinimo kriterijus ir procedūrą, atsižvelgiant į naujausius teisės aktus.

Pakeista piniginės socialinės paramos nepasiturintiems rajono gyventojams teikimo tvarka. Ja patvirtinta vidutinė malkų kaina, taikoma būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, – 57 Eur už kubinį metrą be pristatymo ir 68 Eur su pristatymu. Ši kaina mažėja – buvo 77 Eur.

Skelbiama, kad praėjusį šildymo sezoną kieto kuro kompensacijoms išmokėta 2 047 tūkst. Eur. Patvirtinus naują malkų kainą planuojama, kad kompensacijoms lėšų poreikis mažės.

Metų mokytojai

Pritarta, kad Ukmergės rajono geriausio šių metų mokytojo vardas būtų suteiktas Pašilės progimnazijos anglų kalbos mokytojai Nonetai Bakirovienei, lopšelio-darželio „Vaikystė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Astai Žibutei Gotovtienei ir Vidiškių pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojui Dariui Petraškai.

Šiemet apdovanojimui buvo pateiktos 6 pedagogų kandidatūros, o Ukmergės rajono švietimo taryba atrinko tris minėtas.

Tarptautinės mokytojų dienos proga kiekvienam Geriausiam rajono mokytojui bus įteiktos 2-iejų minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio premijos – po 1 680 Eur (MMA – 840 Eur). Premijoms iš viso reikės 5 040 Eur. Pernai trims Geriausiems rajono mokytojams išmokėta 4 380 Eur, nes buvo nustatytas mažesnis MMA dydis.

Vaikų padaugėjo

Rajone padaugėjo vaikų. Gegužės mėnesio duomenimis, ikimokyklinio ugdymo grupes planavo lankyti 1 050 ikimokyklinukų ir 306 priešmokyklinukai. Planuota ugdymą organizuoti 91-oje grupėje. Tačiau dabar aišku, kad ugdymas organizuojamas 92-iejose grupėse. Jas lanko 1 052 ikimokyklinukai ir 312 priešmokyklinukų.

Pokyčiai atsirado, nes į rajoną atvyko daugiau vaikų, vyko mig-racija rajono viduje. Senamiesčio progimnazija prieš pat mokslo metus gavo higienos pasą ir Laičių ikimokyklinio ugdymo skyriuje ugdys vaikus nuo 1-ų metų. Ugdymą organizuos dviejose grupėse.

Nuo šių metų Švietimo įstatymas įpareigoja užtikrinti visuotinį keturmečių ugdymą – jiems turi būti sudarytos institucinio ugdymo sąlygos. Registro duomenimis, Ukmergės rajone gyvena 259 keturmečiai, gimę 2019 m.

Rajone daugės ne tik vaikų, bet ir pedagogų – palyginus su praėjusiais mokslo metais bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius padidėjo 20,5 pareigybės.

Paskutinį kartą didžiausias leistinas pareigybių skaičius švietimo įstaigose buvo patvirtintas rugpjūčio 31 d. Dabar patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius didesnis 8,99 pareigybės. Pedagogų skaičiaus pokyčiai atsirado beveik visose ugdymo įstaigose.

Naručių kapinės

Žmonių palaikų laidojimo įstatymu numatytas kapinių skirstymas pagal statusą: neveikiančias, riboto laidojimo ir veikiančias. Tarybos sprendimu Vidiškių seniūnijoje esančioms Naručių kapinėms suteikiamas neveikiančių kapinių statusas. Jos įtrauktos į savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašą.

Per šventes prekiaus alkoholiu

Posėdžio darbotvarkėje buvo siūlyta pripažinti netekusiu galios 2016 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo Ukmergėje buvo uždrausta prekyba alkoholiniais gėrimais švenčių bei masinių renginių metu.

Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetuose sprendimo projektui nepritarė. Kituose komitetuose pritarta.

Giedrius Auglys (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) klausė, kam reikia keisti puikiai veikiančią tvarką, kuomet prekyba svaigalais per viešas šventes neleistina. Rajono meras Darius Varnas priminė, kad yra ne visai taip – 2022 metais minėtas sprendimas papildytas ir praktiškai galiojo tvarka, kad galima prekiauti silpnais svaigalais, tik reikia aptverti teritoriją „stop“ juosta.

Pasak socialdemokratės Indrės Kižienės, čia kalba eina apie silpnus alkoholinius gėrimus, o  parduotuvėse tuo pat metu galima laisvai įsigyti visokių svaigalų. Be to, patikrinti, ar į šventę žmonės neįsineša svaigalų, neįmanoma. Taip pat vardijo savivaldybes, kuriose nėra tokio sprendimo, ir skatino labiau pasitikėti savo rajono gyventojais.

Taip pat atkreipė dėmesį, kad prieš posėdį tarybos nariai sulaukė savotiško šantažo – šiuo klausimu nebalsuoti „už“, antraip po kiekvieno girtuokliavimo viešins balsavusiųjų pavardes. Arnoldas Vilčinskas (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“) priminė, kad yra vietinių sidro gamintojų, kurie Vilniuje savo produkcija prekiauja, o Ukmergėje negali.

Jo bendrapartietė Jolanta Keburienė pritarė, kad mūsų gyventojų supratingumas auga ir reikia jais pasitikėti. Siūlė pritarti, bet paskui stebėti, ar situacija tikrai neblogės.

Kęstutis Zinkevičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) prieštaravo, sakė nesitikėjęs, kad bus reklamuojami blogi dalykai.

Sprendimo projekte buvo skelbta, kad anuomet – 2016-aisiais – siekiai atitiko to meto situaciją – siekta saugesnės aplinkos, nusikalstamumo prevencijos renginių metu. Tačiau esą dabar renginių kultūra ir alkoholio vartojimo kultūra yra pagerėjusi, o prekyba svaigalais renginio vietoje nebedaro neigiamos įtakos nei dalyvių saugumui, nei renginio aplinkai. Be to, kasmet lieka vis mažiau savivaldybių, kurios renginių metu draudžia prekybą alkoholiniais gėrimais. Manoma, kad, panaikinus sprendimą, renginiai pritrauks daugiau rėmėjų, prekybinių mugių dalyvių.

Iš 22-iejų posėdžio dalyvių už tai, kad būtų atšaukta senoji tvarka, balsavo 16 – sprendimui pritarta.

Patikslintas

rajono biudžetas

Savivaldybės tarybos posėdyje patikslintas rajono biudžetas.

Gauti seniūnų prašymai skirti papildomų lėšų teritorijų šienavimo, lapų grėbimo ir išvežimo darbams. Deltuvos seniūnija prašė lėšų statybinėms medžiagoms, kurios bus panaudotos Dainavos kaimo Algirdų a. esančio pastato fasado remontui. Miesto seniūnijai trūksta pinigų Šventosios pakrantės teritorijos tvarkymui: krūmų kirtimui, šaknų frezavimui. žolės pjovimui.

Skirta 30 tūkst. eurų pagalbos į namus paslaugų teikimui – iki metų pabaigos nepakaks skirtų asignavimų. Užtikrinant šių paslaugų teikimą, siekiama užkirsti kelią socialinei globai institucijoje ir kuo ilgiau išlaikyti žmogų jo gyvenamojoje aplinkoje.

Skelbiama, kad šias paslaugas rajone teikia Ukmergės socialinių paslaugų centras ir nevyriausybinės organizacijos. Jos rūpinasi 86-iais paslaugų gavėjais.

Ukmergės socialinių paslaugų centro prašymu skirta lėšų savarankiško gyvenimo namų Siesikuose remontui ir išlaikymui. Prašyta skirti 20 tūkst. eurų pastato remontui.

Papildytas sąrašas

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Į jį įtraukti daugiabučiai Ukmergėje, Anykščių g. 25, Linų g. 10 ir Miškų g. 33, bei Šventupės kaime, Darbo g. 11 ir A. Vienuolio g. 8. Šių pastatų energinio naudingumo sertifikatams ir investiciniams planams parengti numatytos lėšos iš rajono biudžeto. Skelbiama, kad rajone jau renovuoti 82 namai.

Gatvių pavadinimai

Priimtas sprendimas Vidiškių seniūnijoje, Šlapių Priemiesčio kaime esančioms gatvėms suteikti Ąžuolų, Aplinkkelio ir Gailių pavadinimus. To prireikė, nes šioje vietovėje buvo likę beveik 20 objektų be gatvių pavadinimų.

Keičia paskirtį

Priimtas sprendimas paversti miško žemę kitomis naudmenomis. Sprendimas susijęs su Pietiniu Ukmergės aplinkkeliu. Sklypai yra mieste, Pašilės girininkijoje, miške, prie Šventosios upės.

Įkrovimo prieigos

Susisiekimo ministerija pateikė derinti Ukmergės savivaldybėje iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą. Mieste ir kaimo seniūnijose numatyta įrengti net 38-ias elektromobilių įkrovimo prieigas. Leistinas ne didesnis  kaip 100-o metrų atstumo nuokrypis nuo plane nurodytų koordinačių. Šiam planui pritarė rajono savivaldybės taryba. Pažymima, kad elektromobilių įkrovimo prieigas įrengia operatoriai savo lėšomis. Rajono biudžeto lėšų, įgyvendinant projektą, nenumatoma.

Keičiamas planas

Keičiamas Ukmergės rajono šilumos ūkio specialusis planas, tvirtintas 2014 m. Keitimas atliekamas, atsižvelgiant į kitų miestų šilumos ūkių planavimo patirtį, įvertinus pasikeitimus centralizuoto šilumos tiekimo sistemose bei dujotiekio tinklų išvystymą rajone.

Numatyta išlaikyti esamas miesto, Šventupės ir Deltuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemas. Planuojant susisiekimo komunikacijų plėtrą turi būti numatytos teritorijos šilumos tiekimo tinklams pakloti.

Bus siekiama užtikrinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemų centrinių katilinių esamos būklės išlaikymą bei gerinimą, išlaikyti miesto RK-1 šilumos tiekimo sistemą, sumažinti gamtinių dujų dalį mieste sunaudojamo kuro balanse, atlikti galimybių studiją dėl šilumos karšto vandens ruošimui nešildymo sezono metu tiekimo RK-2 šilumos vartotojams, išlaikyti RK-3, ,,Šilo“ ir Šventupės katilinių šilumos tiekimo sistemas, modernizuoti katilinių sistemų centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, atnaujinant katilines gyvenvietėse ir miesteliuose.

Pateikė atsakymą

Rajono savivaldybės meras Darius Varnas pateikė atsakymą praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje Piliečių tribūnoje pasisakiusiam Juliui Kazėnui, kuris kalbėjo apie būsimą aplinkkelį. Kritikavo, kad jo projektas ir studija rengta prieš daugybę metų ir esą eismo situacija per tą laiką smarkiai pasikeitė.

Meras priminė, kad šio projekto rengėjas – Lietuvos automobilių kelių direkcija. Taip pat vardijo pastaraisiais metais savivaldybės taryboje priimtus dokumentus, susijusius su Pietiniu aplinkkeliu, akcentavo, kad neabejojama jo reikalingumu ir neketinama jo atsisakyti, o bus dedamos pastangos, kad projektas vyktų sklandžiai.

Pabaigai meras informavo, kad spalio mėnesį savivaldybės tarybos posėdis nenumatytas – kitas vyks lapkritį.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų