Posėdyje pritarta pusšimčiui klausimų

Dainiaus Vyto nuotr. Praėjusią savaitę vyko antrasis šiais metais savivaldybės tarybos posėdis. Dainiaus Vyto nuotr. Praėjusią savaitę vyko antrasis šiais metais savivaldybės tarybos posėdis.

Praėjusią savaitę posėdžiavusi Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino beveik penkias dešimtis gyventojams labai aktualių arba tiesiog privalomų tvirtinti klausimų.

Nustatė išvežimo kainą

 Vienas iš kasdieniame ukmergiškių gyvenime aktualių klausimų – patvirtinti UAB Ukmergės autobusų parko teikiamų paslaugų įkainiai už išvežamas žalienas.

Biologiškai skaidžių atliekų (lapų, žolės) surinkimas ir vežimas, sudarant sutartis, kainuos: konteinerio (240 l) mieste – 3,94 Eur per mėn., 1 m3 didmaišio mieste – 43,50 Eur, o rajone – 43,50 Eur + 0,67 Eur už km.

Nustatytas šakų iki 2 m3 surinkimo ir vežimo įkainis, sudarant sutartis, – 27,59 Eur.

Biologiškai skaidžių atliekų (lapų, žolės) surinkimas ir vežimas iš konteinerinių aikštelių mieste kainuos – 138 Eur už t, o šakų surinkimas ir vežimas iš konteinerinių aikštelių mieste – 215 Eur už t.

Ukmergės autobusų parkas atliekų tvarkymo paslaugą rajone teikia nuo 2022 m. lapkričio. Žaliąsias atliekas dykai rinko miesto seniūnijos darbininkai. Nauja paslauga bus teikiama nuo balandžio mėnesio.

Valdas Kersnauskas (Demokratų sąjungos „Vardas Lietuvos“ frakcija) akcentavo tai, kad mėnesinis įkainis nurodytas be PVM mokesčio, ragino skelbti informaciją gyventojams, nurodant visą kainą.

Paragino plačiai viešinti informaciją, kad nebus dykai išvežamos žalienos, kaip buvo iki šiol. Antraip atšilus orams palei gatves bus prikrauta daug maišų, tikintis, kad jie bus išvežti.

Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas paaiškino, kad kaina nurodoma be PVM, nes Vyriausybės sprendimu šis mokestis gali bet kada keistis, tada tektų keisti ir kainas. Pažadėjo, kad bus viešinama galutinė suma su PVM.

 Pasirašys sutartį

Mūsų savivaldybė su Vokietijos Unstrut-Hainich apskritimi bendradarbiavimo sutartį pasirašė dar 1998 m., tačiau visą tą laiką bendradarbiavo tik su toje apskrityje esančiu Bad Langenzalcos miestu. Dabar nutarta būtent su juo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Žadama plėsti bendradarbiavimą jaunimo, sporto, kultūros, miesto plėtros ir kitose srityse. Sutartį pasirašyti įgaliotas meras D. Varnas.

 Pakeitimai

 Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos apraše – pakeitimai. Jie atsirado savivaldybei perėmus dalį valstybinės žemės valdymo funkcijų iš Nacionalinės žemės tarnybos.

Pakeisti ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatai. To prireikė įsigaliojus Vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nuostatų pakeitimams.

  Etatų skaičiaus nebetvirtins

 Pripažintas netekusiu galios savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“.

Nuo sausio pasikeitus Vietos savivaldos įstatymui, panaikinta savivaldybės tarybos kompetencija tvirtinti biudžetinių įstaigų struktūrą ir mero funkcija teikti savivaldybės tarybai tvirtinti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių savivaldybės biudžetinėse įstaigose.

Biudžetinių įstaigų struktūrą ir darbuotojų pareigybių skaičių nustato biudžetinių įstaigų vadovai.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių nustato valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai.

 Komisija

 Sudaryta Ukmergės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija. Jai vadovaus savivaldybės tarybos narys Kazys Grybauskas, pavaduotoja – Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilija Grabauskienė.

Komisijoje dirbs minėto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Pečiulienė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Česnaitis, Šventupės kaimo bendruomenės pirmininkas Vytautas Adolfas Marčiauskas, LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos atstovė Vaidutė Sakolnikienė, Rečionių bendruomenės atstovė Janina Stancikaitė-Strikienė, Laičių bendruomenės pirmininkė Ramunė Varnienė, Sližių krašto bendruomenės atstovas Kęstutis Verenius. Komisijoje dirbs ir seniūnijos, kurios teritorijoje pertvarkomi želdiniai, seniūnas.

Sieks gerinti visuomenės sveikatą

 Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ketina įgyvendinti projektą „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ – teiks paraišką pagal Regioninės pažangos priemonę „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas“.

Numatoma organizuoti sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo mokymus, ugdymo įstaigose diegti švediško stalo maitinimą, organizuoti fizinį aktyvumą skatinančius renginius, treniruotes, informuoti apie fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai.

Numatoma teikti konsultacijas vaikams, jaunimui bei suaugusiesiems, vykdant psichikos sutrikimų prevenciją – mokyti valdyti stresą konstruktyvaus elgesio konfliktinių situacijų metu, spręsti patyčių, prievartos bei psichikos sutrikimų sukeliamas problemas, gerinti gyventojų žinias apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius.

Taip pat numatoma organizuoti mokymus pirmosios pagalbos teikimo įgūdžiams įgyti Hibridinių mokymų klasėje, pagalbos teikimui neatidėliotinų būklių atveju.

Mokymų ir sveikatos stiprinimo stovyklų metu vaikai ir jaunimas bus skatinami mokytis atsilaikyti prieš neigiamas įtakas, kurs pozityvius santykius, mokysis kurti ir plėtoti saugią aplinką.

Planuojama projekto vertė – 320 tūkst. Eur, rajono savivaldybės prisidėjimas – 48 tūkst. Eur (15 proc.).

Nori įsigyti transporto priemonių

 Rajono savivaldybė teikia paraišką projekto „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigų lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas“ įgyvendinimui. Paraiška bus teikiama pagal Regioninės pažangos priemonę „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams“.

Mokiniams pavėžėti bus įsigyti du autobusai, pritaikyti neįgaliesiems. Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui bus perkamas 19-os vietų autobusas su įmontuotu keltuvu, Taujėnų gimnazijai – 19-os vietų neįgaliųjų poreikiams pritaikytas autobusas. Abu autobusai bus įkraunami elektra. Planuojama projekto vertė – 500 tūkst. Eur, savivaldybė prisidėtų prie projekto 75 tūkst. Eur (15 proc.).

 Planai stadione

 Pritarta projekto „Ukmergės sporto centro stadiono infrastruktūros atnaujinimas“, finansuojamo iš Sporto rėmimo fondo, įgyvendinimui.

Planuojama atnaujinti pagrindinės futbolo aikštės bėgimo takus, įrengti šuolio į tolį, disko metimo zonas, apšvietimą futbolo aikštėje su dirbtine žolės danga. Darbai vyktų dvejus metus. Jų preliminari vertė – 500 000 Eur, iš kurių Sporto rėmimo fondo lėšos sudarytų 375 000 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 125 000 Eur. Tiksli projekto vertė bus nustatyta, parengus darbų sąmatą bei atlikus viešuosius pirkimus.

Socialinės priežiūros paslaugos

Pakeisti keturių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžiai savivaldybės gyventojams. Skelbiama, kad, didėjant įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kainoms, dalies nustatytų maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių nebepakanka apmokėti už teikiamas socialinės priežiūros paslaugas.

Nuo kovo 1 d. Ukmergės socialinių paslaugų centras pradeda teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugą, kurios maksimalus išlaidų finansavimo dydis iki šiol nebuvo patvirtintas.

Taip pat patvirtintas Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašas.

 Nauji nuostatai

 Patvirtinti nauji Ukmergės globos centro nuostatai. To prireikė dėl įstaigos struktūros pertvarkos. Nuo kovo 1 d.  Centrui pavesta vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus. Jis pradės teikti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams paslaugas bei teiks socialinę priežiūrą šeimoms.

Įstaigos teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašas papildomas naujomis paslaugomis.

 Gerovės taryba

 Pritarta, kad savivaldybėje būtų įsteigta Asmens su negalia gerovės taryba. Jos tikslas – nagrinėti su asmens su negalia teisių apsaugos politika savivaldybėje susijusius klausimus.

 Kelių priežiūra

 Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų savivaldybės valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašas.

Sprendimo projektas buvo teiktas Kelių ir Daugiabučių kiemų darbo grupei rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros klausimams spręsti. Pastabų negauta. Objektų sąrašas suderintas su AB Lietuvos automobilių kelių direkcija ir seniūnijomis. Šiemet Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 2 014,6 tūkst. Eur.

 Pritarta dėl nuomos teisės įkeitimo

 UAB „Ukmergės pramonės parkas“ savivaldybei pateikė prašymą dėl valstybinės žemės įkeitimo. Bendrovė prašė, įkeičiant savo statinius, leisti įkeisti ir 11,6532 ha ploto žemės sklypo Pašilės gatvėje nuomos teisę. Teigia, kad to reikia paskolai gauti.

Pagal 2018 m. gruodžio 21 d. valstybinės žemės nuomos sutartį  bendrovei „Ukmergės pramonės parkas“ išnuomotas 11,6532 ha ploto kitos paskirties valstybinės žemės sklypas, esantis Pašilės g. 10. Bendrovės valdomiems statiniams eksploatuoti žemė išnuomota 96-eriems metams. Savivaldybės taryba verslininkų prašymą patenkino.

 Mokinių maitinimas

 Pripažintas netekusiu galios rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimas „Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo“.

Socialinės paramos mokiniams įstatyme šiuo metu numatyta, kad savivaldybių administracijos nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį.

 Paslaugų kainos

Ukmergės kultūros centre atsirado naujos veiklos – edukacija „Šiaudinės magijos paslaptys“ ir užsiėmimai gipso bareljefų dirbtuvėse. Jų patvirtintos kainos – 8 ir 5 Eur. Kultūros centro teikiamų paslaugų sąrašas papildytas minėtomis paslaugomis.

 Skatina sportininkus

 Ukmergės rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštus rezultatus, skatinimo tvarkos apraše patikslintas laikotarpis, už kurį skiriama premija, sukonkretinti kai kurie punktai. Lėšos sportininkams, jų treneriams (sporto mokytojams) skatinti numatytos savivaldybės biudžeto Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje.

 Mero padėkos ženklas

Keičiami Apdovanojimo Mero padėkos ženklu nuostatai. Juose nustatyta kandidatų pateikimo anketos forma, supaprastintas asmenų, galinčių pateikti kandidatą apdovanojimui, sąrašas. Taip pat nutarta eliminuoti galimybę apdovanojimą skirti juridiniam asmeniui, nustatyti, kad vienas asmuo už tuos pačius nuopelnus gali būti apdovanotas tik vieną kartą.

Mero padėkos ženklu, kuris buvo įsteigtas 2016 metais, iš viso apdovanoti 77 asmenys. Pernai apdovanotojų buvo vos 2, užpernai – 14. Daugiausia – net 18 – padėkos ženklų per metus įteikta 2018 metais.

 Leista parduoti

Vepriuose gyvenantis savivaldybės būsto nuomininkas išreiškė norą įsigyti šį būstą.

Laikantis įstatymų savivaldybės būstai, nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5-erius metus, gali būti parduodami.

Nuomininkas čia gyvena nuo 2018-ųjų. Prieš porą metų Turto bankas šį namą kartu su gyventojais perdavė savivaldybei. Su nuomininkais buvo sudarytos būsto nuomos sutartys, nuomojant rinkos kaina. Savivaldybei dabar priklauso tik dalis namo, nes likusi dalis kitam nuomininkui parduota pernai.

Prašomo parduoti būsto nustatyta rinkos vertė – 11 000 Eur. Pridėjus išlaidas, susijusias su vertės nustatymu, iš viso – 11 205 Eur. Skelbiama, kad gautos lėšos bus naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

 Sumažino mokestį

 Savivaldybė gavo gyventojo prašymą sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį, nes jo pajamos per mėnesį neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP).

Nuomos mokestis – vos 16,23 Eur per mėn., tačiau per metus gautos ukmergiškio pajamos sudarė 2 072 Eur, o pajamos per mėnesį – 172,70 Eur (neviršija 1 VRP, kuris šiuo metu – 176 Eur).

Rekomenduota sumažinti nuomojamo socialinio būsto nuomos mokestį 20 proc. Savivaldybės taryba tam pritarė.

Posėdžio pabaigoje Kontrolės komiteto pirmininkas Kęstutis Zinkevičius pateikė šio komiteto 2023 metų ataskaitą.

Savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė informavo apie Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos projektą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų