Dainiaus Vyto nuotr. Posėdyje priimta daugiau kaip 30 klausimų. Dainiaus Vyto nuotr. Posėdyje priimta daugiau kaip 30 klausimų.

Vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išnagrinėta daugiau kaip 30 klausimų. Mažumos valandoje rajono vadovams daug klausimų pateikė opozicinės frakcijos atstovai.

Posėdis prasidėjo pranešimais. Opozicijos lyderis Giedrius Auglys informavo, kad jis yra deleguojamas į Antikorupcijos komisijos pirmininko postą. Šiai komisijai naujo pirmininko prireikė, kai iš pareigų pasiprašė atleidžiama Agnė Balčiūnienė. Ji pasitraukė ir iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos ir toliau dirba kaip nepriklausoma tarybos narė. 

Rajono savivaldybės meras Darius Varnas informavo apie kelis iš darbotvarkės išbrauktus klausimus. Taip pat meras tradiciškai su gimtadieniu pasveikino kovo mėnesį gimusius savivaldybės tarybos narius A. Balčiūnienę, Kazį Grybauską, Kęstutį Zinkevičių ir Liuciją Dzigienę.

Siekia renovacijos

Papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas. Į jį įtraukti Vilniaus g. 138 ir Dariaus ir Girėno g. 16 namai Ukmergėje bei Sodo g. 16 Leonpolio kaime. Numatytų pastatų energinio naudingumo sertifikatams ir investiciniams planams parengti skiriamos lėšos iš rajono biudžeto.

Sumažino mokestį

Savivaldybėje gautas gyventojo prašymas atleisti nuo 0,2475 ha valstybinės žemės sklypo, ant kurio stovi jo namas, nuomos mokesčio. Name garbaus amžiaus žmogus gyvena vienas, namas yra didelis, reikalaujantis remonto, žemės sklypas nesuformuotas, jis neįprastai didelis, lyginant su priskiriamais prie namų sklypais mieste.

Sumažinti sklypo nėra galimybės. Pats lengvatos prašytojas dėl patirtų traumų sunkiai vaikšto, neišeina į lauką. Tačiau pagal gaunamas pajamas jis nepatenka tarp asmenų, atitinkančių sąlygas leng-vatai gauti. Siūlyta išimties tvarka suteikti 50 proc. nuomos mokesčio lengvatą. Mokestis už visus metus sudaro 424,50 Eur. Kaimo ir aplinkosaugos ir Savivaldybės ūkio komitetuose siūlyta patenkinti asmens prašymą bei suteikti 100 proc. mokesčio lengvatą. Posėdyje šie prašymai buvo atsiimti ir balsuota už sprendimo projektą – mokestį gyventojui sumažinti 50 proc., bet nuo jo neatleisti.

Ilgalaikė paskola

Nutarta imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 1 mln. 600 tūkst. Eur, paskolą investicijų projektams, numatytiems rajono biudžete, finansuoti. Savivaldybės administracijai pavesta parinkti kredito įstaigą, paimti paskolą ir užtikrinti jos grąžinimą.

Investiciniai projektai, kuriems reikalinga paskola: Antakalnio gatvės Ukmergės mieste rekonstravimas (1 mln. 300 tūkst. Eur), Siesikų dvaro sodybos rūmų sienų tapybos konservavimo, restauravimo darbai (100 tūkst. Eur), Senamiesčio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (200 tūkst. Eur).

Skyriaus nebeliks

Priimtas sprendimas nuo birželio pertvarkyti vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vidaus struktūrą – uždaryti jo Rečionių skyrių. Mokslo metų pradžioje Rečionių ikimokyklinio ugdymo grupėje buvo devyni vaikai, bet du išvyko. Nuo šio pavasario grupę lanko septyni ugdytiniai. Nuo rugsėjo vienas iš jų lankys 1 klasę, vienas išvyks į kitą rajoną, trys taps priešmokyklinukais. Taigi grupėje lieka tik du vaikai.

Ši ikimokyklinio ugdymo grupė įsikūrusi buvusiame Rečionių universalaus daugiafunkcio centro pastate, kurį patikėjimo teise valdo Ukmergės jaunimo laisvalaikio centras.

Pakeista kolegijos sudėtis

Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui sudaroma savivaldybės kolegija. Jos sudėtyje – meras, vicemeras, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas ir opozicijos lyderis. Kadangi gautas A. Balčiūnienės prašymas dėl atleidimo iš Antikorupcijos komisijos pirmininkės pareigų, pakeista šios kolegijos  sudėtis – įrašytas naujas komisijos pirmininkas G. Auglys.

Be aukciono

Be aukciono 12-os metų laikotarpiui nutarta išnuomoti  bendrovei „Transliteksa“ 0,1970 ha ploto žemės sklypą Ukmergėje, Bugenių g. 33. Taip pat išnuomota Vilniaus g. 90A nuosavybės teise valdomam pastatui eksploatuoti reikalinga 0,0280 ha ploto sklypo dalis.

Lengvata

Savivaldybės administracija gavo lopšelio-darželio „Eglutė“ prašymą suteikti mokesčio lengvatą. Įstaigą lanko ugdytinis, kurį dėl sveikatos sutrikimų tenka maitinti per zondą. Darželis neturi galimybių tenkinti šiuos poreikius, tad tėvai vaiką maitins namuose. Darželyje mažylis bus 3,5 val. per dieną. Prašymas patenkintas.

Įkainiai

Patvirtintas įkainių apskaičiavimo ir apmokėjimo už valstybinių, mokyklinių brandos egzaminų, tarpinių patikrinimų vykdymą, brandos egzaminų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašas.

Pakeitimai

Ukmergės rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštus rezultatus, skatinimo tvarkos apraše – pakeitimai. Apraše buvo skelbiama, kad paraiškos priimamos nuo spalio 1 d. iki spalio 30 d. Dabar skelbiama, kad Švietimo, kultūros ir sporto skyrius apie paraiškų priėmimą skelbs savivaldybės interneto svetainėje.

Nominacijų laureatai

Nutarta suteikti geriausio 2023 metų Ukmergės rajono kultūros darbuotojo nominacijos laureato vardą Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkei Vaidai Noreikienei.

Sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto nominacijos laureato vardą nutarta suteikti Ukmergės kraštotyros muziejaus renginiui-parodai „Laisvės dvasia – Rockmergė“.

Ukmergės rajono kultūros mecenato nominacijos laureatų vardai šiemet bus suteikti rajono laikraščių „Gimtoji žemė“ ir „Ukmergės žinios“ redakcijoms.

Vėjo jėgainės

Savivaldybės tarybos sprendimu koreguojamas Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas. Nutarta koreguoti plane nurodytoje zonoje, esančioje Pivonijos seniūnijoje, 209,63 ha ploto teritorijoje, numatytų vėjo elektrinių aukštį. Skelbiama, kad taip bus sudarytos palankesnės sąlygos investicijoms į vėjo elektrinių statybą minėtoje didžiulėje teritorijoje.

Pareiškėjas savo žemės sklypuose, kurie patenka į numatytą saulės ir vėjo elektrinių S-9/SV zoną, planuoja statyti šešias 65–85 metrų aukščio vėjo elektrines. Tačiau lig šiol to daryti negalėjo, nes, remiantis ankstesnio plano sprendiniais, sklypuose galėjo būti statomos vėjo elektrinės, kurių aukštis ne didesnis nei 30 m.

„Ukmergės žiniose“ esame skelbę, kad  savivaldybės užsakymu 2022 m. bendrovė „Elberta“ parengė atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą. Jame numatyta teritorija, kurioje galima statyti jėgaines, o apie jų kiekį bus sprendžiama, įvertinus minėto statinio aukštį, kadangi nuo aukščio skiriasi apsaugos zonos.

Posėdžio metu Darbo partijos atstovas Rolandas  Janickas siūlė eiti kai kurių kitų savivaldybių pasirinktu keliu –  vietoje tvirtinamo plano klausimus dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros atiduoti į mero ir savivaldybės administracijos rankas, nes taisyklės greitai keičiasi ir neretai reikia reaguoti labai greitai. Tačiau sulaukta ir paraginimo gerai įsigilinti, kad nebūtų užrištos rankos kontrolei. Administracijos direktorė Inga Pračkailė patikino, kad net ir neturint plano yra daugybė reikalavimų, į kuriuos bus privalu atsižvelgti.

Perėmė pėsčiųjų tiltą

Priimtas sprendimas perimti Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn faktiškai valdomą valstybės nekilnojamąjį turtą. Perimtas Ukmergėje esantis pėsčiųjų tiltas per Šventosios upę ir dvi kelio Bartkuškiai–Jovaišai atkarpos.

Nereikalingas

Nutarta pripažinti nereikalingu arba netinkamu naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nekilnojamąjį turtą ir įtraukti jį į viešame aukcione parduodamo turto sąrašą. Jame atsidurs butai Jasiuliškio kaime bei Ukmergėje, Kauno ir Pivonijos gatvėse. Skelbiama, kad jie neatitinka higienos normų reikalavimų, o atnaujinti ekonomiškai netikslinga.

Tarifas

Pakeistas rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“. Patvirtinta, kad kitos paskirties inžineriniams statiniams (atsinaujinančios energijos (saulės šviesos energijos elektrinėms ir vėjo jėgainėms, kurių galingumas yra 100 kW ir (arba) daugiau) Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje yra nustatomas diferencijavimo koeficientas – 0,1.

Socialdemokratas Arūnas Dudėnas siūlė atskirti vėjo ir saulės elektrinėms taikomus tarifus, nes vėjo elektrinėms yra reikalingi mažesni sklypai nei elektros parkams. Pritarta siūlymą apsvarstyti.

Uždavė klausimų

Posėdžio pabaigoje vyko Ukmergės rajono savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu tarybos mažumos atstovai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos nariai Audronė Augustėnienė, G. Auglys, Jūratė Martinkutė, K. Zinkevičius uždavė klausimų rajono vadovams.

Teirautasi dėl perspėjimo sistemų patikrinimo – daug žmonių aiškina, kad sirenų kauksmo negirdi, pavyzdžiui, gyvenantieji Pašilėje. Meras D. Varnas sakė, kad savivaldybė tokių nusiskundimų nėra sulaukusi, tad pasitikslins. Administracijos direktorė I. Pračkailė papildė, kad sirenos tikrinamos kiekvieną mėnesį ir visada nurodoma, kad jos tvarkingos, veikiančios. Šia tema taip pat dar žadėjo pasiaiškinti. 

Kitas klausimas – apie priedangų karo atveju savivaldybėje skaičių. Atsižvelgiant į Vyriausybės sprendimus, jis per mažas. D. Varnas sakė, kad pagal naują tvarką, kai reikalavimai nėra tokie griežti kaip anksčiau, priedangų padaugės, pavyzdžiui, priedanga galės tapti bažnyčios rūsys. Puikus pavyzdys ir „Šilo“ progimnazijos priedanga.

Administracijos direktorė papildė, kad daugiabučių rūsiai taip pat bus priskirti priedangoms. Juos raginama išsikuopti, susitvarkyti. Privatūs senesnės statybos namai taip pat turi rūsius. Manoma, kad tokios priedangos apsaugotų apie 60 proc. gyventojų.

Teirautasi dėl įrenginio oro taršai matuoti, kuris būtų reikalingas Deltuvos krašte, esančiame nuo Jonavos pusės, nes šiame mieste stovi didžiulė trąšų gamykla. Ukmergiškiai dar prisimena joje įvykusią avariją, o vėjas tada nuodus nešė būtent į Veprių, Deltuvos pusę. Šį atsakymą žadėta pateikti vėliau. I. Pračkailė patikslino, kad oro taršos rodikliai yra stebimi.

Teirautasi apie Pivonijos šile esančią tarp ukmergiškių populiarią sveikatingumo trasą – gal galima labiau ja pasirūpinti, dažniau aprinkti šiukšles? D. Varnas atsakė, kad Miškų urėdija prižiūri pagal galimybes, pažadėjo, kad  į šią vietą bus nukreipiami talkininkai.

Klausta apie krepšinį – nors miesto komandą turime, varžybų pažiūrėti ateina labai mažai žmonių. Tačiau garsiai kalbama, kad Ukmergei reikalinga krepšinio arena. Ar tikrai? Meras patikslino, kad kalba eina apie Sporto centro, esančio Vienuolyno gatvėje, ateitį. Jis būtų skirtas ne tik krepšiniui, bet visoms sporto šakoms. Jau net paskaičiuota kaina – 12 milijonų eurų. Diskutuota šia tema ir Vyriausybės lygiu. Tačiau reikalingas finansavimo šaltinis, jokie sprendimai nepriimti.

Atsakant į klausimą dėl buitinių atliekų rūšiavimo – ar gyventojai mokomi, skatinami rūšiuoti, patikinta, kad taip – informacijos esą netrūksta ir internete, ir autobusų parko stende, ir kituose šaltiniuose. Reikia tik noro, nes rūšiuojant atliekas taupomi biudžeto pinigai.

Patikinta, kad oranžinių maišelių, skirtų maisto atliekoms, dalinimo projektas pasiteisino – šiuo keliu pasuko ir Vilnius. Patirties kaip tobulinti rūšiavimą toliau bus semiamasi ir iš užsienio praktikos.

Žadėta spręsti problemą dėl nuolat netikslų laiką rodančių Ukmergės laikrodžių ir dėl po žiemos valant gatves kylančių dulkių. Meras pritarė minčiai, kad gatvės turėtų būti valomos vakuumine įranga, bet tvarkytojai aiškina, kad po žiemos likusį didelį kiekį smėlio, žvyro ir žemių vakuuminiu būdu išvalyti neįmanoma.

Užduotas klausimas dėl Ukmergei nepalankaus VRK sprendimo sudarant Seimo rinkimų vienmandates apygardas. Meras inicijavo kreipimąsi į aukščiausias šalies institucijas dėl ribų, suskaidžiusių mūsų savivaldybę į dvi dalis, sakė kad kovos iki galo. Bet galas atėjo labai greitai, net skundo teismas nesvarstė. „Labai gaila, kad aš vienas skundą turėjau inicijuoti, o nė vienas politikas nesikreipė. Jūs, politikai, turėjote kreiptis“, – atsakydamas į klausimą kalbėjo D. Varnas. Dabar dėl apygardų ribų daugiau nebėra kur kreiptis, nebent būtų keičiamas  Rinkimų įstatymas.

Sulaukta klausimo dėl akis badančių kai kurių senamiesčio pastatų. Kviesta raginti gyventojus tvarkyti savo turtą. Meras priminė, kad senamiesčio gyventojams yra  kompensuojama iki 10 tūkst. Eur tvarkant namų fasadus, tačiau nėra jokių svertų priversti žmones atlikti remontus. Administracijos direktorė pasidalino pastebėjimais, kad daugelyje namų yra keli savininkai, o tai dar labiau apsunkina galimybę susitarti. Iš kitos pusės, kai pastatas – paveldo objektas, atsiranda labai daug sunkumų jį remontuojant, ir ne visi nori į tai veltis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų