Žyma: alkoholis

Blaivi šventė tapo galvos skausmu

Šiemet Ukmergės miesto šventė bus kitokia: rajono tarybai uždraudus prekybą svaigalais viešose…

Atsisveikino su mokyklomis ir… alkoholiu

Rajono tarybos posėdyje, vykusiame praeitą savaitę, politikams daugiausia emocijų sukėlė su švietimu…

Mieste siūlo švęsti be alkoholio

Artėjanti Ukmergės miesto šventė turėtų būti kitokia nei ankstesnės – be alaus…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Pradėti rinkti piliečių parašai po įstatymo projektu sprendžiančiu alkoholio vartojimo problemą

Vyriausioji rinkimų komisija kovo 14 d. išdavė parašų rinkimo lapus iniciatyvinei grupei…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Nuo alkoholizmo bus koduojama ir Ukmergėje

Ukmergės ligoninė pradeda teikti naują paslaugą – koduoti nuo alkoholizmo. Tikimasi, kad…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Parengtas projektas dėl priverstinio gydymo nuo alkoholizmo

Sveikatos apsaugos ministerija praneša apie parengtą Narkologinės priežiūros įstatymo pakeitimo projektą. Jis…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Prekybai alkoholiu – daugiau laisvės

Vėl ren­gia­ma­si keis­ti pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­ką Uk­mer­gė­je. Pa­si­kei­tus įsta­ty­mams siū­lo­ma…

Rugsėjo 1-ąją – policijos patikrinimai

Rug­sė­jo 1-ąją pa­rei­gū­nai lan­kė­si ne­pil­na­me­čių su­si­bū­ri­mo vie­to­se – par­kuo­se, mo­kyk­lų ir dar­že­lių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Rugsėjo 1-ąją draudžiama prekiauti alkoholiu

Alkoholio kontrolės įstatymas rugsėjo 1-ąją draudžia prekybą alkoholiu parduotuvėse, kioskuose ar degalinėse.

Ukmergės žinios Ukmergės žinios