Žyma: gyventojai

Tyrimas: 63 proc. rajonų gyventojų nevaikšto į kultūros renginius

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pernai atlikto tyrimo duomenimis, tik 37 proc. mūsų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Nepatogumai dėl asmens dokumentų – laikini

Mig­ra­ci­jos tar­ny­bo­se lai­ki­nai su­stab­dy­tas pra­šy­mų iš­duo­ti as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­les sku­bos tvar­ka pri­ėmi­mas.…

2016 metais gyventojai už elektrą mokės mažiau

Elektros tiekimo ir skirstymo bendrovė LESTO pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Išsekus šuliniams, vandenį jau tenka pirkti

Nau­do­jan­tie­ji šu­li­nių van­de­nį šie­met skun­džia­si jo trū­ku­mu. Šią pro­ble­mą gy­ven­to­jai spren­džia kas…

Jubiliatų šventė greitai pati minės jubiliejų

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mai tu­ri la­bai se­ną ir gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Eglę išsirinko Deltuvoje

Jau keletą metų Ukmergėje tęsiama graži tradicija – kalėdinę miesto eglę dovanoja…

Butų ūkio direktorių apipylė priekaištais

Į susitikimą gyventojus praėjusią savaitę pakvietė daugiabučius namus Ukmergėje administruojanti UAB Ukmergės…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Lietuva sieks kaulų čiulpų donorystės rekordo

Net ir būdama nedidelė šalis, Lietuva pasaulį moka stebinti rekordais. Susivienyti ir…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Geriau apginti vartotojų teises padės naujas įrankis

Lietuviai vis geriau išmano savo kaip vartotojų teises ir siekia jas apginti.…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Problemą spręsti siūlyta ir maldomis

Praėjusią savaitę vykusiame susitikime su gyventojais rajono vadovai informavo apie nuveiktus bei…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios