Žyma: jubiliejus

Šventinės spalvos – jubiliatų pagerbtuvėse

2860 – toks skaičius išeina, sudėjus šiemet „apvalias“ sukaktis mininčių Jasiuliškių socialinės…

Ruošiamės valstybės jubiliejui

Valstybės 100-mečiui rajone numatyta daug renginių, švenčių, susitikimų, konkursų. Taip pat ta…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Per šv. Velykas – ir šimto metų jubiliejus

Pabaisko seniūnijoje Varinės kaime gyvenančiai Onai Božienei antroji Velykų diena buvo kaip…

Jubiliatai lieka be premijų

Ligšiolinė darbo apmokėjimo tvarka leido Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams jų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Žvakelių šviesa užrašytas žodis LIETUVA

Prieš 75 metus,  1941 m. birželio 14 dieną, 3 val. ryto pradėti…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Tebeskamba „Garsadienio“ aidai

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre pop­gru­pė „Gar­siu­kai“ pa­mi­nė­jo 15 me­tų kū­ry­bi­nės veik­los ju­bi­lie­jų. „Gar­sa­die­nis“…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios