Žyma: paroda

„Rudens saulutė“ – vėl Ukmergės padangėje

Ant­ra­die­nį Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Dai­lės ga­le­ri­jo­je nu­švi­to „Ru­dens sau­lu­tė“. Šie­met ji su­reng­ta…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Pražydo biblioteka žolynais

Vlado Šlaito viešąją biblioteką užliejo besibaigiančios vasaros spalvos. Čia surengta gėlių puokščių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios