Žyma: pastatas

Pradedamos naujo teismo pastato statybos

Metų pradžia naujienų atnešė teismo darbuotojams: Deltuvos gatvėje bus pradėtos Ukmergės rajono…

Pastato gyventojai jaučiasi nesaugūs

Uk­mer­gės Kal­vių gat­vės 1-ojo na­mo gy­ven­to­jai ta­po sa­vo na­mo įkai­tais. Mies­to cen­tre…