Žyma: Vaikai

Ekonomikos mokytojų apklausa: vaikai pinigų valdymo turi mokytis nuo pirmos klasės

Lietuvos mokyklų auklėtiniai neįgyja pakankamai finansinio raštingumo įgūdžių, reikalingų savarankiškam gyvenimui, mano…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Prie mokyklos įrengtas modernus aikštynas

Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla nuo šiol turi naują sporto aikštyną. Tarp…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Mažiesiems – laisvalaikio centras

Uk­mer­gė­je du­ris at­vė­rė vai­kų lais­va­lai­kio ir po­pa­mo­ki­nio už­im­tu­mo cen­tras. Jo įkū­rė­jai ža­da…

Rugsėjo 1-ąją – policijos patikrinimai

Rug­sė­jo 1-ąją pa­rei­gū­nai lan­kė­si ne­pil­na­me­čių su­si­bū­ri­mo vie­to­se – par­kuo­se, mo­kyk­lų ir dar­že­lių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Įkūrė centrą vaikams

Ak­ty­vių uk­mer­giš­kių ben­druo­me­ne pa­si­va­di­nu­si vie­šo­ji įstai­ga „Ly­de­rių kar­ta“ ža­da tė­vams ak­tu­a­lių nau­jo­vių…

Rugsėjo 1-osios šventės pradžia rajono ugdymo įstaigose:

Antano Smetonos gimnazija - 9 val. bažnyčioje, apie 9.45 val. - gimnazijoje…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Primenama lengvata mažuosius palydint į mokyklą

Artėjant Rugsėjo 1-ajai Valstybinė darbo inspekcija primena vieną iš Darbo kodekso numatytų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Visi kartu padėkime vaikams pasiruošti mokyklai

Lietuvoje jau septintus, o Ukmergėje – antrus metus organizuojama socialinė akcija „Būk…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Susisiekimo ministras: vaikai savo mokyklas turi pasiekti saugiai

Susisiekimo ministerija atkreipia eismo dalyvių dėmesį, kad š. m. rugsėjo 1–10 d.…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Naujų mokslo metų pradžios kaina – beveik pusė milijono eurų

Kol vaikai dar džiaugiasi paskutinėmis atostogų savaitėmis, šalies moksleivius maitinančioje įmonėje „Kretingos…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios