Bal­sus ati­da­vė už or­ga­ni­za­ci­jos įkū­rė­ją

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ku nau­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tas Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Taip nu­ta­rė į ata­skai­ti­nį rin­ki­mi­nį su­si­rin­ki­mą penk­ta­die­nį su­si­rin­kę šios dau­gia­ly­pės prof­są­jun­gų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja gy­vuo­ja jau de­šimt me­tų. Ji vie­ni­ja dau­giau nei dvi­de­šimt pro­fe­si­nių są­jun­gų, gi­nan­čių ko­o­pe­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, me­di­kų, sta­ty­bi­nin­kų, ener­ge­ti­kų, ug­nia­ge­sių ir dau­ge­lio ki­tų pro­fe­si­jų dir­ban­čių­jų in­te­re­sus.

Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas to­liau eis Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Or­ga­ni­za­ci­jos var­du jį pa­svei­ki­no Va­len­ti­na Vai­čiū­nie­nė.

Už aktyvumą ukmergiškius gyrė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Nuo pat or­ga­ni­za­ci­jos įsi­kū­ri­mo jai va­do­vau­jan­tis Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis su­si­rin­ku­sie­siems pa­tei­kė per pen­ke­rius ata­skai­ti­nius me­tus nu­veik­tus dar­bus. Svar­biau­si jų – ko­lek­ty­vi­nės de­ry­bos, tri­ša­lės ta­ry­bos įkū­ri­mas, dis­ku­si­jos su Sei­mo na­riais, mo­ky­mai, įvai­rios iš­vy­kos, da­ly­va­vi­mas tai­kio­se pro­tes­to ak­ci­jo­se.
Už nuo­la­ti­nę pa­gal­bą pir­mi­nin­kas dė­ko­jo sa­vo pa­va­duo­to­joms Jo­nei Še­re­lie­nei, An­ge­lei Še­rei­kie­nei, Va­len­ti­nai Vai­čiū­nie­nei, Anas­ta­zi­jai Naš­lė­nie­nei, vie­nam ak­ty­viau­sių prof­są­jun­gie­čių Jo­nui Va­len­tė­liui.
Sa­vo siū­ly­mus, pa­gei­da­vi­mus iš­sa­kė ben­dri­jos prof­są­jun­gų pir­mi­nin­kai. Kal­bė­ta apie tai, kad prof­są­jun­gos tu­ri vis sva­res­nį žo­dį or­ga­ni­za­ci­jo­se. Ne­re­tai de­ran­tis su įmo­nių va­do­vais prof­są­jun­goms pa­vyks­ta pa­siek­ti, kad bū­tų pri­im­ti dar­buo­to­jams palankiausi spren­di­mai. Iš ki­tos pu­sės, kai ku­rio­se įstai­go­se prof­są­jun­gos ku­ria­si la­bai sun­kiai, sun­ku ras­ti drą­sių žmo­nių, no­rin­čių tap­ti jų ly­de­riais.
Bu­vo iš­sa­ky­ta daug pa­gy­ri­mo žo­džių ak­ty­viam, di­plo­ma­tiš­kam, vi­sa­da pa­gal­bos ran­ką iš­tie­sian­čiam or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vui. Bū­ta ir prie­kaiš­tų už van­go­ką tri­ša­lės ta­ry­bos dar­bą, ne­su­ge­bė­ji­mą „pri­spaus­ti“ ra­jo­no va­do­vų dėl ky­lan­čių ši­lu­mos kai­nų. Net­gi ra­gin­ta vie­toj kal­bų ei­ti pi­ke­tuo­ti prie ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.
Kliu­vo ir pa­tiems ra­jo­no va­do­vams, ne­su­ge­bė­ju­siems ras­ti lai­ko ir at­vyk­ti į kas pen­ke­rius me­tus šau­kia­mą ata­skai­ti­nį or­ga­ni­za­ci­jos su­si­rin­ki­mą.
Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas pa­brė­žė, kad Uk­mer­gės ra­jo­no pro­fe­si­nių są­jun­gų ben­dri­ja – vie­na iš stip­riau­sių ir ak­ty­viau­sių or­ga­ni­za­ci­jų Lie­tu­vo­je. A. Čer­niaus­kas lin­kė­jo ko­le­goms neš­nai­ruo­ti vie­niems į ki­tus, kas ko ne­pa­da­rė, o pra­dė­ti kri­ti­ką nuo sa­vęs. Vi­siems, ra­gi­nan­tiems ko­vo­ti ir ei­ti dau­žy­ti lan­gų, jis lin­kė­jo ne tik ryž­to, bet to­le­ran­ci­jos bei pa­kan­tu­mo.
Di­džiu­le bal­sų per­sva­ra prieš vie­ną opo­nen­tę pir­mi­nin­ko rin­ki­mus lai­mė­jo Vin­cen­tas Ba­ni­ko­nis. Ko­le­goms jis ža­dė­jo ak­ty­vin­ti tri­ša­lės – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, pro­fe­si­nių są­jun­gų ir darb­da­vių at­sto­vų ta­ry­bos dar­bą ir daž­niau už­suk­ti į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę.
Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų