Bendradarbiaus su Kauno valstybine filharmonija

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­ta­rė pa­si­ra­šy­ti ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Kau­no vals­ty­bi­ne fil­har­mo­ni­ja. Ti­ki­ma­si to­kiu būdu Uk­mer­gė­je skleis­ti pro­fe­sio­na­lios mu­zi­kos kul­tū­rą ir pa­si­kvies­ti čia kon­cer­tuo­ti pro­fe­sio­na­lius at­li­kė­jus.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

An­driaus Vyš­niaus­ko nuotr.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ta pro­ga Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas me­no rei­ka­lams kom­po­zi­to­rius Vid­man­tas Bar­tu­lis ir kon­cer­ti­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė So­na­ta Fi­li­nie­nė.

Sve­čiai pa­sa­ko­jo, kad Uk­mer­gė ta­po ant­rą­ja sa­vi­val­dy­be, su ku­ria pa­si­ra­šo­ma to­kia su­tar­tis. Pir­mo­ji pa­si­ra­šy­ta su Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­be.

Uk­mer­gė  pa­si­rink­ta dėl ne­di­de­lio at­stu­mo nuo Kau­no bei erd­vios ir pa­to­gios mū­sų kul­tū­ros cen­tro sa­lės.

Ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas ti­ki, kad ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­ties pa­si­ra­šy­mas at­vers Uk­mer­gei nau­jas kul­tū­ri­nes ga­li­my­bes, ug­dys jau­ną­ją kar­tą, pri­vers žmo­nes pla­čiau pa­žvelg­ti į kla­si­ki­nę mu­zi­ką.

Vi­ce­me­ras ti­ki­na, kad fil­har­mo­ni­ja jo­kių fi­nan­si­nių są­ly­gų ne­ke­lia. „Jei skir­si­te au­to­bu­sus mū­sų mu­zi­kan­tų at­vy­ki­mui, bū­si­me ir už tai la­bai dė­kin­gi“, – pa­tvir­ti­no ir V. Bar­tu­lis.

Pa­sak sve­čių, pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis – sva­rus ju­ri­di­nis pa­grin­das reng­ti ben­drus pro­jek­tus, to­kiu bū­du jų įstai­ga vyk­dys vie­ną sa­vo mi­si­jų – sie­kį, kad pro­fe­sio­na­li mu­zi­ka ne­už­si­da­ry­tų vien fil­har­mo­ni­jos sa­lė­se, o pla­čiai sklis­tų po Lie­tu­vą.

Pir­ma­sis ren­gi­nys, su ku­riuo į Uk­mer­gę at­vyks Kau­no vals­ty­bi­nė fil­har­mo­ni­ja, – Volf­gan­go Ama­dė­jaus Mo­car­to „Re­qui­em“. Tai – vie­na žy­miau­sių kom­po­zi­ci­jų, pas­ku­ti­nis ne­už­baig­tas Mo­car­to kū­ri­nys.

R. Ba­ra­vy­kas pa­sa­ko­jo, kad idė­ja Vė­li­nių pro­ga į Uk­mer­gę at­vež­ti kla­si­ki­nį ge­du­lin­gą kū­ri­nį ki­lo dai­li­nin­kui Ana­to­li­jui Stiš­ko. Sma­gu, kad gra­žus su­ma­ny­mas pa­vir­to re­a­ly­be.

Šis va­lan­dos truk­mės kon­cer­tas skam­bės lap­kri­čio 9 die­ną. Gros Kau­no sim­fo­ni­nis or­kest­ras, dai­nuos Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras. Į Uk­mer­gę pla­nuo­ja at­vyk­ti ir kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je kon­cer­tuo­ti iš vi­so per 70 cho­ris­tų ir 50 or­kest­ro mu­zi­kan­tų.

 

Nuotr. Uk­mer­gės ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės sky­riaus ve­dė­ja Lo­li­ta Ge­ruls­kie­nė, Kau­no vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas me­no rei­ka­lams kom­po­zi­to­rius Vid­man­tas Bar­tu­lis ir kon­cer­ti­nės veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė So­na­ta Fi­li­nie­nė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų