Beržo skulptūrose – meilė Lietuvai

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro dai­lės ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma kraš­tie­čio me­ni­nin­ko, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to, nu­si­pel­niu­sio me­no vei­kė­jo Le­o­no Strio­gos ju­bi­lie­ji­nė skulp­tū­rų pa­ro­da.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ber­ži­nių žmo­ge­liu­kų pa­ro­dą į Uk­mer­gę at­ga­be­nęs kraš­tie­tis pa­va­di­no „Ke­lio­ne“. Tai jau sep­tin­to­ji šio cik­lo pa­ro­da, ke­liau­jan­ti po Lie­tu­vos kul­tū­ros ga­le­ri­jas. Kū­rė­jas ir jo šei­ma ti­ki – ji tik­rai ne pas­ku­ti­nė.

Ber­ži­niai žmo­ge­liu­kai: links­mi, liūd­ni, mąs­tan­tys, pra­šan­tys, ry­man­tys, my­lin­tys... Dau­giau kaip pen­kias­de­šimt skulp­tū­rų ant me­di­nių pos­ta­mentų įsi­tai­sė ga­le­ri­jos sa­lė­je.

„Šią pa­ro­dą ski­riu sa­vo gen­čiai, sa­vo tau­tai. No­riu, kad ma­no tau­ta bū­tų dva­sin­ga, kad vie­ni ki­tiems at­leis­tų“, – kal­bė­jo gar­sus skulp­to­rius pa­ro­dos ati­da­ry­mo va­ka­rą. Pri­si­pa­ži­no vi­sa­da no­rė­jęs iš­gry­nin­ti tau­tos pa­vel­dą ir iš­kel­ti tai, kas lie­tu­viams bu­vo svar­biau­sia.

L. Strio­gą svei­ki­no gau­sus bū­rys pa­ro­dos lan­ky­to­jų –­ gi­mi­nės, ar­ti­mie­ji, mū­sų ra­jo­no kū­rė­jai.

Skulp­to­rius gi­mė ir už­au­go Uk­mer­gės ra­jo­ne. Čia lan­kė mo­kyk­lą, žai­dė su drau­gais ir pa­ju­to mei­lę kū­ry­bai.

Šiuo me­tu su žmo­na Da­lia gy­ve­na Kau­ne. Į sa­vo gim­ti­nę at­vyks­ta daž­nai – Uk­mer­gė­je gy­ve­na jo bro­lis, ­ taip pat gar­sus skulp­to­rius My­ko­las Strio­ga. Čia – bu­vę drau­gai, vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mai, tė­vų ka­pai.

Sa­vo ener­gi­ja ap­lin­ki­nius ste­bi­nan­tis 80 me­tų ju­bi­lie­jų šie­met at­šven­tęs me­ni­nin­kas pri­si­pa­žįs­ta su skulp­to­riaus įran­kiais neiš­si­ski­rian­tis nie­ka­da. Kū­ry­ba jam – vi­sas gy­ve­ni­mas, di­džio­ji gy­ve­ni­mo mei­lė.

Pri­si­pa­žįs­ta, kad net kai sir­go, ne­nu­sty­go lo­vo­je: ­ kad bū­tų pa­to­giau, tuo­met rai­žė ma­žas dram­blio kau­lo sta­tu­lė­les ar­ba skulp­tū­rų de­ta­les. Vė­liau jas jun­gė, „pa­gim­dy­da­mas“ žmo­ge­liu­kų kū­nus. Ta­čiau dau­gu­ma skulp­to­riaus kū­ri­nių ­ vien­ti­si, pa­ga­min­ti iš vie­no me­die­nos ga­ba­lo.

Ar kū­rė­jas tu­ri sa­vo skulp­tū­ras – nu­my­lė­ti­nes? Tu­ri. Ir aki­mis vis stab­te­li tai prie vie­no, tai prie ki­to žmo­ge­liu­ko. Sa­vo fi­lo­so­fi­ja kū­rė­jui be­ne ar­ti­miau­sia skulp­tū­ra, pa­va­din­ta „Aš ne­no­riu bū­ti di­des­nis už sa­ve.“ Ber­ži­nis žmo­gu­tis tie­siog lai­ko pa­kė­lęs virš sa­vo gal­vos del­ną. Ir tuo vis­kas pa­sa­ky­ta.

„Ma­ne ste­bi­na tai, kad sa­vo kū­ry­bo­je jis vis dar ne­si­kar­to­ja“, – apie vy­rą šil­tai kal­ba jo žmo­na Da­lia. Drau­ge per gy­ve­ni­mą po­ra žen­gia jau 50 me­tų. „Su me­ni­nin­ku gy­ven­ti nė­ra la­bai pa­pras­ta. Tu­ri su­si­tai­ky­ti su tuo, kad me­ni­nin­kai ap­lin­ką su­vo­kia kiek ki­taip. Tu­ri su tuo su­si­tai­ky­ti“, – sa­ko Da­lia. Anks­čiau dir­bu­si bib­lio­te­kos di­rek­to­re, da­bar ji sa­ko esan­ti tik vy­ro pa­gal­bi­nin­kė ir na­mų šei­mi­nin­kė. Ka­dan­gi gy­ve­na ša­lia kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių, dar­bo „ko­vo­jant“ su skied­ro­mis ir dul­kė­mis nie­ka­da ne­trūks­ta.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų