Bu­to sva­jo­nių na­me at­si­sa­kė

 

Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je ne­se­niai pa­sta­ty­tas nau­jau­sias Uk­mer­gės dau­gia­bu­tis kai kam at­ro­do tik­ras sva­jo­nių na­mas – mo­der­niai suplanuotas, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, o svar­biau­sia – ma­žiau­sias mies­te mo­kes­tis už ši­lu­mą. Ne­pai­sant to, ga­vę šį so­cia­li­nį būs­tą du uk­mer­giš­kiai jo jau at­si­sa­kė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Lu­ko­še­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę la­bai nu­ste­bo ga­vęs vie­no uk­mer­giš­kio raš­tą, ku­riuo šis at­si­sa­ko vie­no kam­ba­rio bu­to Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je esan­čia­me na­me.

 

 

Dviem uk­mer­giš­kiams bu­tai nau­ja­me na­me ne­įti­ko...
Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr.

Prieš pat Nau­juo­sius me­tus jam, kaip ir ki­tiems 33 lai­min­gie­siems, ku­riems skir­ti so­cia­li­niai būs­tai, bu­vo iš­kil­min­gai įteik­ti nau­jų­jų pa­tal­pų rak­tai. Ta­čiau pa­na­šu, kad bu­tas jį at­ra­ki­nu­siam šei­mi­nin­kui ne­pa­ti­ko. Bran­daus am­žiaus su ma­ma gy­ve­nan­tis vien­gun­gis sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nams pa­reiš­kė, kad jam būs­tas per ma­žas. Nors ofi­cia­liai šei­mos nė­ra su­kū­ręs – ne­tu­ri nei žmo­nos, nei vai­kų – iš sa­vi­val­dy­bės no­rė­tų gau­ti dvie­jų ar tri­jų kam­ba­rių bu­tą.

K. Lu­ko­še­vi­čius sa­ko, kad to­kio di­de­lio bu­to vie­ni­šam žmo­gui jie tik­rai nie­ka­da ne­skirs. Vie­ni­šiui pri­klau­so tik vie­no kam­ba­rio bu­tas. Būs­to sva­jo­nių na­me at­si­sa­kęs vien­gun­gis ei­lės so­cia­li­niam būs­tui gau­ti lau­kė jau daug me­tų.

Ki­ta bu­to at­si­sa­kiu­si uk­mer­giš­kė – gar­baus am­žiaus pen­si­nin­kė. Jai būs­tas bu­vo skir­tas iš ki­tos są­ra­šo ei­lu­tės – sa­vi­nin­kams grą­žin­ti­nų na­mų gru­pės. Aš­tuo­nias­de­šimt me­tų per­ko­pu­si mo­te­ris iš pra­džių ma­nė gy­ven­ti vie­na, ta­čiau pra­ėju­sią sa­vai­tę spren­di­mą pa­kei­tė ir nu­ta­rė kraus­ty­tis į gre­ti­mą ra­jo­ną pas vai­kus.

Pas­ku­ti­niais duo­me­ni­mis, į są­ra­šą so­cia­li­niam būs­tui gau­ti šiuo me­tu įtrauk­tos 264 šei­mos.

Ra­jo­no val­di­nin­kai da­bar svars­to, kam skir­ti at­si­lais­vi­nu­sius bu­tus. Svar­biau­sia, kad bū­si­mie­ji sa­vi­nin­kai ga­lė­tų juos iš­lai­ky­ti. Mat ne­pai­sant to, kad šil­dy­mo mo­kes­tis ne­di­de­lis, yra ki­tas – nuo­mos mo­kes­tis. Vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro nuo­mos kai­na – trys li­tai.

Su nau­jų bu­tų nuo­mi­nin­kais pa­si­ra­šy­tos ter­mi­nuo­tos bu­tų nuo­mos su­tar­tys. Taip ma­no­ma iš­veng­ti įsi­sko­li­ni­mų.

Te­besp­ren­džia­mas klau­si­mas ir dėl še­šių re­zer­vi­nių bu­tų sky­ri­mo ra­jo­no me­di­kams. Pra­ėju­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je re­zer­vi­niai bu­tai ne­bu­vo skir­ti ke­tu­rioms į juos pre­ten­da­vu­sioms me­di­kėms, nes iš­ki­lo abe­jo­nių, ar jos - tik­rai tie Uk­mer­gei rei­ka­lin­giau­si spe­cia­lis­tai. Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­rius to­liau nag­ri­nė­ja su re­zer­vi­nių bu­tų da­ly­bo­mis su­si­ju­sius klau­si­mus.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų