Byla atidėta, o interpeliacija – ne

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­ma ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­la dėl vai­ra­vi­mo esant ga­li­mai ne­blai­viam. Ta­čiau by­los nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas. Ne­pai­sant to, ra­jo­no opo­zi­ci­ja ne­at­si­sa­ko spren­di­mo teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją dėl ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to at­sta­ty­di­ni­mo.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las ra­jo­no me­rui bu­vo su­ra­šy­tas lap­kri­čio 25-osios va­ka­rą.

Sos­ti­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vyk­dy­da­mi rei­dą mū­sų ra­jo­ne su­stab­dė me­ro A. Ko­pūs­to vai­ruo­ja­mą vi­su­rei­gį. Pa­pra­šius pa­si­tik­rin­ti blai­vu­mą ir pa­pūs­ti į al­ko­tes­te­rį pa­ro­dy­mai tą­syk ro­dė leng­vą gir­tu­mą – 0,8 pro­mi­lės. Ta­čiau me­ras nu­vy­ko į li­go­ni­nę ir nu­ta­rė ten blai­vu­mą pa­si­tik­rin­ti dar kar­tą. Pūs­da­mas į al­ko­tes­te­rį gy­dy­mo įstai­go­je jis pri­pū­tė nu­lį pro­mi­lių.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų su­ra­šy­ta­me pro­to­ko­le bu­vo nu­ro­dy­ta, ka­da ir kur vyks šios by­los nag­ri­nė­ji­mas. Pa­gal kom­piu­te­ri­nę by­lų skirs­ty­mo sis­te­mą ra­jo­no va­do­vo by­la ati­te­ko teis­mo pir­mi­nin­kui Eval­dui Pa­ši­liui.

Ta­čiau teis­mo pir­mi­nin­kas nuo jos nag­ri­nė­ji­mo nu­si­ša­li­no ir by­lą pa­sky­rė tei­sė­jui Ri­nal­dui Ada­mo­niui.

Tei­sė­jas R. Ada­mo­nis sa­kė, kad tre­čia­die­niui pa­skir­tą by­lą te­ko ati­dė­ti, nes tą die­ną už­si­ė­męs A. Ko­pūs­to pa­sam­dy­tas ad­vo­ka­tas.

By­la, pa­sak tei­sė­jo, bus nag­ri­nė­ja­ma tik ki­tais me­tais. Ta­čiau grei­čiau­siai jos iš kar­to iš­spręs­ti ne­pa­si­seks, nes jau da­bar aiš­ku, kad teks at­lik­ti abie­jų al­ko­tes­te­rių, į ku­riuos pū­tė ra­jo­no va­do­vas, eks­per­ti­zes.

Mi­nė­tos by­los nag­ri­nė­ji­me bu­vo už­si­re­gist­ra­vę da­ly­vau­ti ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos na­riai. Po in­ci­den­to, į ku­rį pa­te­ko ra­jo­no va­do­vas, jie svars­tė in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mą dėl A. Ko­pūs­to at­si­sta­ty­di­ni­mo. Ra­jo­no va­do­vui bu­vo pa­siū­ly­ta pa­čiam pa­si­trauk­ti iš pa­rei­gų. To­kio spren­di­mo A. Ko­pūs­tas ne­pri­ėmė. Bet ir in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­ra ne­bu­vo pra­dė­ta.

Anot opo­zi­ci­jos ly­de­rio so­cial­de­mok­ra­to Arū­no Du­dė­no, lig šiol bu­vo lū­ku­riuo­ja­ma, koks gi bus teis­mo spren­di­mas dėl vai­ra­vi­mo esant ga­li­mai ne­blai­viam. Pa­aiš­kė­jus, kad by­la už­si­tę­sė, ne­at­me­ta­ma, jog ji vil­ki­na­ma. Opo­zi­ci­ja nu­ta­rė ne­be­lauk­ti ir šią sa­vai­tę pa­teik­ti in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­rai pra­dė­ti bū­ti­nus ta­ry­bos na­rių pa­ra­šus.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą pa­reikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą me­ru ar vi­ce­me­ru teik­da­mi in­ter­pe­lia­ci­ją tu­ri tei­sę ne ma­žiau kaip vie­nas treč­da­lis ta­ry­bos na­rių. Tiek pa­ra­šų yra su­rink­ta.

Ta­čiau bal­suo­jant dėl me­ro li­ki­mo tam tu­ri pri­tar­ti ne ma­žiau kaip pu­sė ta­ry­bos na­rių.

A. Du­dė­nas sa­ko, kad by­la dėl vai­ra­vi­mo esant ga­li­mai ne­blai­viam  net nė­ra pa­ti svar­biau­sia ir vie­nin­te­lė in­ter­pe­lia­ci­jos ren­gi­mo prie­žas­tis. Esą yra ir dau­giau prie­žas­čių, ko­dėl iš­sa­ko­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ra­jo­no va­do­vu. Vie­na to­kių – me­ro dar­bin­gu­mo klau­si­mas.

Ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis yra pa­skelb­tas ki­tą sa­vai­tę, ta­čiau kol kas ne­ži­nia, ar į jį bus įtrauk­tas klau­si­mas dėl ra­jo­no me­ro in­ter­pe­lia­ci­jos.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų