Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

Pra­ėjo 200 die­nų, kuo­met Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre pra­dė­jo veik­ti Die­nos so­cia­li­nės glo­bos sky­rius pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims.

 

Lan­ky­to­jai kar­tu su so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Da­nu­te Ra­moš­kie­ne.

Sau­sio pra­džio­je cen­trą pir­mie­ji pra­dė­jo lan­ky­ti Ra­sa ir Alek­san­dras. Po po­ros die­nų lan­ky­to­jai bu­vo sep­ty­ni, o šiuo me­tu sky­riaus pa­slau­go­mis nau­do­ja­si 12 as­me­nų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jai ir dar­buo­to­jams šio sky­riaus ati­da­ry­mas bu­vo vi­sai nau­ja pa­tir­tis. Dau­gu­ma lan­ky­to­jų jau bu­vo įpra­tę prie tam tik­ro gy­ve­ni­mo rit­mo „Vy­tu­rė­ly­je“. Be to, jų ben­dra­vi­mo ir pa­slau­gų po­rei­kis la­bai skir­tin­gas.

So­cia­li­nis dar­bas – su­dė­tin­gas, bet ir įdo­mus, nes la­bai at­sa­kin­gai ir kan­triai tu­ri ieš­ko­ti kon­tak­to su kiek­vie­nu lan­ky­to­ju, jo šei­ma ir ar­ti­mai­siais. Tu­ri pel­ny­ti pa­si­ti­kė­ji­mą, kad kiek­vie­nos die­nos ben­dra­vi­mas bū­tų abiems pu­sėms pri­im­ti­nas.

Bu­vo ma­lo­nu ste­bė­ti, kaip lan­ky­to­jai kas­dien jau­tė­si vis sau­ges­ni ir no­rė­da­vo at­ei­ti ki­tą die­ną.

Pla­nuo­jant kas­me­ti­nes atos­to­gas bu­vo min­čių sky­rių lai­ki­nai už­da­ry­ti, iš­lei­džiant atos­to­gų ir lan­ky­to­jus, ir dar­buo­to­jus. Bet to­kiam pro­jek­tui ne­pri­ta­rė lan­ky­to­jai. Mė­ne­sį nei­ti į cen­trą ne­pa­no­ro nei jie, nei jų ar­ti­mie­ji...

Taip ben­drų atos­to­gų su­ma­ny­mo at­si­sa­kė­me.

Jau ku­rį lai­ką nie­ko ne­ste­bi­na, kai so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir jų pa­dė­jė­jai su auk­lė­ti­niais lan­ko­si Uk­mer­gės mu­zie­ju­je, vyks­ta į ke­ra­mi­kos pa­mo­kė­les Vi­diš­kiuo­se, spor­tuo­ja, vaikš­to po par­ką. Jų die­nos už­im­tos įvai­rio­mis veik­lo­mis ir pil­nos nau­jų pa­tir­čių.

 

atostogu025

Gra­ži­na­ma ap­lin­ka.


Ne­pa­to­gu, kad tu­ri­me la­bai ma­žą žai­di­mų aikš­te­lę. Ieš­ko­me ge­rų žmo­nių, ver­slo įmo­nių, ga­lin­čių pa­dė­ti įreng­ti dau­giau pra­mo­gų lau­ke. Tik­tų su­py­nės, smė­lio dė­žė, pa­vė­si­nė pa­si­slėp­ti nuo lie­taus ir sau­lės. Taip dau­giau lai­ko bū­tų ga­li­ma pra­leis­ti gry­na­me ore...

Dar­buo­to­jai kar­tu su lan­ky­to­jais rū­pi­na­si ap­lin­ka. Pa­so­di­no gė­lių, ku­rias nuo­lat pa­tys pri­žiū­ri.

Die­nos so­cia­li­nės glo­bos sky­riu­je pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims dir­ba kva­li­fi­kuo­ti, sa­vo dar­bą my­lin­tys ir ver­ti­nan­tys dar­buo­to­jai Vai­va Če­py­tė, Dan­guo­lė Pet­raus­kie­nė, Dai­va Ska­pai­tė, Da­nu­tė Ra­moš­kie­nė, Vil­ma Ja­lins­kie­nė, An­drius Jan­kaus­kas. Ko­man­dos na­riu yra ir psi­cho­lo­gas Na­ri­man­tas Mar­kaus­kas.

Lan­ky­to­jai mai­ti­na­mi. Ne vi­si ga­li pa­tys pa­val­gy­ti ar ap­si­tar­nau­ti. Dau­gu­ma jų kiek­vie­ną ry­tą pa­ima­mi iš na­mų, o po dar­bo die­nos par­ve­ža­mi.

Tė­vai ge­rai jau­čia­si, kai jų vai­kai sau­gūs ir pa­gal ga­li­my­bes la­vi­na­mi. Dar­buo­to­jai pa­ten­kin­ti, kai su­lau­kia ge­ro dar­bo įver­ti­ni­mo iš lan­ky­to­jų tė­vų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų