Centre – prastos reputacijos augalas

Apie Sos­nov­skio barš­tį sklan­do pras­ta re­pu­ta­ci­ja. Vie­na pa­vo­jin­giau­sių, au­ga­lu-monst­ru lai­ko­ma iki 5 met­rų aukš­čio už­au­gan­ti žo­lė ga­li su­kel­ti rim­tų pro­ble­mų – aler­gi­nių re­ak­ci­jų, gi­lių žaiz­dų, nu­de­gi­mų. Nors jis įtrauk­tas į Kenks­min­gų ir nai­kin­ti­nų au­ga­lų są­ra­šą, pui­kiau­siai tarps­ta pa­čia­me mies­to cen­tre.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Res­pub­li­ka nai­ki­na, Uk­mer­gė au­gi­na...

Šią sa­vai­tę į „Uk­mer­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Pa­ši­lė­je gy­ve­nan­ti Da­lia ste­bė­jo­si ir pik­ti­no­si, kad ne­si­rū­pi­na­ma Uk­mer­gės mies­to įvaiz­džiu.

Anot jos, kaip ki­taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, jei va­žiuo­jant link cen­tro Vil­niaus gat­ve, de­ši­nė­je pu­sė­je prie pat til­to, vos ne ant ša­li­gat­vio au­ga Sos­nov­skio bar­ščiai.

„Kiek ži­nau, šis au­ga­las ne tik pa­vo­jin­gas žmo­nėms, bet lai­ko­mas kaip ir ap­si­lei­di­mo žen­klu, nes ge­riau­siai au­ga ne­pri­žiū­ri­mo­se vie­to­se. Su­pras­čiau – kur nors nuo­ša­les­niuo­se mies­to už­ka­bo­riuo­se, bet kad pa­čio­je ma­to­miau­sio­je vie­to­je... Sa­vo aki­mis pa­ti­kė­ti ne­ga­lė­jau. Ką apie mus Uk­mer­gės sve­čiai pa­gal­vos, pra­va­žiuo­jan­tie­ji?“ – klau­sė mo­te­ris.

Iš tie­sų, Lie­tu­vo­je iš­pli­tęs šis sve­tim­ša­lis au­ga­las ne­pel­no ne tik me­di­kų, tei­gian­čių, jog nu­de­gi­mus nuo jo ten­ka gy­dy­ti ke­lias sa­vai­tes, už­ta­ri­mo, bet ir su­lau­kia gam­ti­nin­kų prieš­prie­šos.

Mat jau dau­giau nei de­šimt­me­tį Sos­nov­skio barš­tis yra įtrauk­tas į Kenks­min­gų ir nai­kin­ti­nų lau­ki­nių au­ga­lų ir gry­bų rū­šių są­ra­šą ir jį bū­ti­na nai­kin­ti. Šia­me są­ra­še jis yra vie­nin­te­lis au­ga­las, ku­ris nu­ro­dy­tas kaip nai­kin­ti­nas – ki­ti įvar­di­ja­mi kaip kenks­min­gi, ta­čiau nai­kin­ti jų ne­re­ko­men­duo­ja­ma.

Nai­kin­ti šiuos au­ga­lus pa­vo­jin­ga, nes ap­si­de­gin­ti ga­li­ma ir nuo la­bai ne­di­de­lio au­ga­lo sul­čių kie­kio. Sau­lė­tą die­ną net ar­tin­tis prie au­ga­lo ne­pa­tar­ti­na – stip­rią aler­gi­nę re­ak­ci­ją su­ke­lian­čios me­džia­gos ak­ty­viau iš­si­ski­ria į orą.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas šio fak­to ne­dra­ma­ti­zuo­ja. Jis sa­ko, kad Uk­mer­gė­je yra ne vie­na šių au­ga­lų pa­mėg­ta vie­ta. Jie au­ga ir Vil­kmer­gė­lės upe­ly­je, at­kar­po­je nuo Vy­tau­to gat­vės iki Šven­to­sios upės, ir ki­to­se nuo­ša­les­nė­se vie­to­se. Pa­ta­ria per daug ne­si­ar­tin­ti prie au­ga­lo ir ne­ma­lo­nu­mų bus iš­veng­ta.

Se­niū­nas sa­ko, kad Sos­nov­skio barš­tį sten­gia­ma­si nai­kin­ti ir mū­sų mies­te, ta­čiau tai pa­da­ry­ti nė­ra pa­pras­ta. Au­ga­las la­bai at­spa­rus, at­že­lia. Ypač jis veš­lus ir ga­jus šie­met, nes mėgs­ta drėg­mę, o lie­taus tik­rai ne­stin­ga.

Mies­tą tvar­kan­tys pa­gal vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą dir­ban­tys as­me­nys „ap­gin­kluo­ja­mi“ dal­giais, pirš­ti­nė­mis ir siun­čia­mi į Sos­nov­skio barš­čių „plan­ta­ci­jas“. Per se­zo­ną jis nu­šie­nau­ja­mas ke­le­tą kar­tų.

S. Jac­kū­nas abe­jo­ja, ar toks jau pa­vo­jin­gas šis au­ga­las, kaip apie jį šne­ka­ma: „Dar­bi­nin­kams duo­da­me pirš­ti­nes, ta­čiau me­ta jie jas į ša­lį ir ima au­ga­lą pli­ko­mis ran­ko­mis. Sa­ko, kad nie­ko nuo jo ne­at­si­tin­ka. Gal ne toks jis ir bai­sus?“

Šiuo me­tu pa­gal vie­šuo­sius dar­bus dirb­ti kas­dien į mies­to gat­ves iš­ei­na apie tris­de­šimt as­me­nų. Se­niū­nas pa­ti­ki­no, kad ne­žiū­rint to, kad Vil­niaus gat­vė­je prie pat ša­li­gat­vio iš­si­ke­ro­ju­sį au­ga­lą „pra­žiop­so­jo“ UAB „Izo­ba­ra“ pa­ke­les tvar­kan­tys dar­bi­nin­kai, ar­ti­miau­siu me­tu pats or­ga­ni­zuos šio są­ža­ly­no nai­ki­ni­mo dar­bus.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų