Dai­lės mo­kyk­la – nau­ja­me pa­sta­te

 

Ypa­tin­ga ši rug­sė­jo 1-oji bu­vo Uk­mer­gės dai­lės mo­kyk­lai. Sa­vo du­ris ji at­vė­rė nau­jo­se, tvis­kan­čio­se pa­tal­po­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čia­me se­no­vi­nia­me pa­sta­te Dai­lės mo­kyk­la glau­dė­si 18 me­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sta­tas bu­vo ava­ri­nės būk­lės. Vie­na kla­sė, bai­mi­nan­tis, kad ga­li įgriū­ti sto­gas, vi­sai už­da­ry­ta. Pa­sta­tas kū­re­na­mas kros­ni­mis, ap­švie­ti­mas – la­bai pra­stas. Be to, trū­ko kla­sių.

 

 

Ant nau­jos mo­kyk­los slenks­čio sve­čius pa­si­ti­ko mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­rutė Ži­lė­nie­nė.

 

Sa­vi­val­dy­bės do­va­na – ąžuo­las.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Va­sa­ros pa­bai­go­je Dai­lės mo­kyk­la pra­dė­jo kraus­ty­tis į nau­jas pa­tal­pas, esan­čias Klai­pė­dos gat­vė­je Nr. 17, bu­vu­sio­je pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Rug­sė­jo 1-ąją į iš­kil­min­gą mo­kyk­los ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko bū­rys sve­čių ir pa­tys šei­mi­nin­kai, ku­riems ir skir­ta ši ug­dy­mo įstai­ga, – jau­nie­ji Uk­mer­gės kū­rė­jai. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė, ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, ąžuo­liu­ką mo­kyk­lai įtei­kęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Į mo­kyk­los ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko ir pa­sta­tą re­no­va­vu­sių įmo­nių va­do­vai: UAB „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Al­vy­das Pe­la­kaus­kas, UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ di­rek­to­rius Val­das Pet­ro­nis. Pa­tal­pas pa­šven­ti­no švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis.

At­si­dė­ko­da­mi už jau­kius na­mus Dai­lės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai sve­čiams pa­do­va­no­jo sa­vo su­kur­tus kū­ri­nius.

Su­si­rin­ku­sie­ji džiau­gė­si, kad nau­jo­jo mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­jos dar­bai bu­vo pra­dė­ti ir baig­ti bū­tent da­bar – eko­no­mi­nio sun­kme­čiu me­tu. Nau­jas 767 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pas įreng­ti kai­na­vo 750 tūks­tan­čių li­tų. Juo­se įreng­ti gla­zū­ra­vi­mo, ta­py­bos, gra­fi­kos, kom­po­zi­ci­jos, erd­vi­nės plas­ti­kos ka­bi­ne­tai. Be to, at­si­ra­do ga­li­my­bė įreng­ti ir sa­vo kū­ry­bos ga­le­ri­ją.

Uk­mer­gės dai­lės mo­kyk­lo­je šie­met mo­ky­sis dau­giau nei 150 vai­kų.

 

Dai­lės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

 

Įkur­tu­vių sim­bo­lį – juos­te­lę per­kirp­ti pa­ti­kė­ta ra­jo­no me­rui A.Ko­pūs­tui ir „Bal­tuk­mės sta­ty­bos“ va­do­vui A. Pe­la­kaus­kui.

 

Dai­lės mo­kyk­la da­bar dvi­gu­bai erd­ves­nė.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų