Daugiabučių rūsiuose darbuojasi tikrintojai

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri aiš­ki­na­si, ko­dėl taip žen­kliai ski­ria­si šil­dy­mo kai­nos at­ski­ruo­se na­muo­se. Tik­rin­to­jai nuo­dug­niai ti­ria de­šimt dau­gia­bu­čių na­mų, ku­rių gy­ven­to­jai ga­vo pa­čias di­džiau­sias są­skai­tas už šil­dy­mą, būk­lę.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ty­rė­jų dar­bo ob­jek­tas – dau­gia­bu­čių ši­lu­mos punk­tai.

Dar­bo gru­pę bu­vo nu­tar­ta su­da­ry­ti, nes sa­vi­val­dy­bė yra su­lau­ku­si ne vie­no  gy­ven­to­jo skun­do dėl per­ne­lyg di­de­lės cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­nos.

Dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius sa­kė, kad jis ir ko­le­gos ver­tins ši­lu­mi­nių punk­tų bei ši­lu­mos ir karš­to van­dens sis­te­mų būk­lę ir at­liks iš­sa­mią ana­li­zę.

K. Jur­ke­vi­čius pa­sa­ko­jo, kad iš vi­so tik­ri­na­ma de­šimt na­mų, ku­rių šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mas eks­plo­a­tuo­ja trys įmo­nės. Pa­si­rink­ti še­ši na­mai, ku­riuos eks­plo­a­tuo­ja UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkis, du – UAB „Izo­ba­ra“ ir vie­nas, ku­rį pri­žiū­ri UAB „Kom­for­ta“. Taip pat tik­ri­na­mas ir vie­nas dau­gia­bu­tis, ku­ria­me įsteig­ta ben­dri­ja.

Pa­si­rink­tų­jų na­mų gy­ven­to­jai už šil­dy­mą su­mo­kė­jo bran­giau­siai. Ti­ria­mi na­mai, ku­riuo­se šis mo­kes­tis sie­kia 6-7 li­tus bei 10-12 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą. Tarp ti­ria­mų na­mų vie­nas yra Šven­tu­pė­je, o ki­ti – vi­suo­se mies­to mik­ro­ra­jo­nuo­se bei mies­to cen­tre.

Iš­va­žiuo­ja­mo­jo dar­bo gru­pės po­sė­džio me­tu tik­rin­to­jai fik­suo­ja ši­lu­mos skai­tik­lių rodmenis, do­mi­si ši­lu­mos punk­to būk­le, vamz­dy­nų būk­le. Taip pat at­krei­pia­mas dė­me­sys į laip­ti­nes – jų lan­gus bei du­ris, pa­ties rū­sio būk­lę ir net na­mo sie­nas.

Ap­žiū­ros re­zul­ta­tus dar­bo gru­pė įpa­rei­go­ta ra­jo­no va­do­vams pa­teik­ti iki va­sa­rio 1 d. Kol ne­su­rinks ir ne­api­ben­drins vi­sų su­rink­tų ap­skai­tos re­zul­ta­tų, K. Jur­ke­vi­čius apie dar­bų ei­gą ko­men­tuo­ti ne­no­rė­jo.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas pri­mi­nė, kad ne­va­lia sa­ky­ti, jog šil­dy­mo kai­na vie­nuo­se na­muo­se bran­ges­nė nei ki­tuo­se. Esą ši­lu­ma vi­siems tie­kia­ma vie­no­do­mis są­ly­go­mis.

Pa­sak jo, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl vie­nuo­se na­muo­se už šil­dy­mą gy­ven­to­jai mo­ka ge­ro­kai dau­giau nei ki­tuo­se, yra už na­mo ši­lu­mos ūkį at­sa­kin­gų žmo­nių kom­pe­ten­ci­jos sto­ka.

Nors šil­dy­mo sis­te­mas pri­žiū­rin­tys as­me­nys tu­ri bū­ti bai­gę ati­tin­ka­mus kur­sus, di­rek­to­rius ma­no, kad kai ku­riems jų ži­nių ir kom­pe­ten­ci­jos la­bai stin­ga.

Pa­sak R. Ra­gaus­ko,  są­skai­tų už šil­dy­mą dy­dis dau­gia­bu­čiuo­se la­bai pri­klau­so nuo dau­ge­lio niu­an­sų – laip­ti­nių lan­gų ir du­rų san­da­ru­mo, gy­ven­to­jų kei­čia­mų ir pa­pil­do­mai sta­to­mų ra­dia­to­rių bei ki­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų