Dažniausi – ženklinimo pažeidimai

Sie­kiant už­tik­rin­ti vie­no­das kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gas vi­siems rin­kos da­ly­viams ir ap­sau­go­ti var­to­to­jus nuo ne­ko­ky­biš­kų ar klai­din­gai pa­žen­klin­tų mais­to pro­duk­tų, Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba vyk­do vai­sių ir dar­žo­vių kon­tro­lę ma­žuo­se ir di­de­liuo­se pre­ky­bos cen­truo­se, tur­ga­vie­tė­se, gat­vės pre­ky­bos vie­to­se pa­gal mais­to pro­duk­tų ste­bė­se­nos ir ko­ky­bės sis­te­mos pro­gra­mas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Pre­kių kon­tro­lę ins­pek­to­riai vyk­do ne tik par­duo­tu­vė­se, bet ir tur­guo­se, gat­vės pre­ky­bos vie­to­se.

Be su­pla­nuo­tų­jų ins­pek­to­riai at­lie­ka ir ne­pla­ni­nius pa­tik­ri­ni­mus, da­ly­vau­ja rei­duo­se kar­tu su ki­to­mis kon­tro­liuo­jan­čio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

Per pen­kis šių me­tų mė­ne­sius maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nė­se at­lik­ta 2 770 pa­tik­ri­ni­mų. Pa­tik­rin­tos be­veik 65 to­nos švie­žių vai­sių ir dar­žo­vių, iš ku­rių pre­ky­bos stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ati­ti­ko 6 %. Dau­giau nei pu­sę nu­sta­ty­tų ne­ati­ti­ki­mų su­da­rė žen­kli­ni­mo pa­žei­di­mai.

Pa­tik­ri­ni­mų me­tu dėl ko­ky­bės ir žen­kli­ni­mo ne­ati­ti­ki­mų bu­vo ne­leis­ta re­a­li­zuo­ti 1,8 t vai­sių ir dar­žo­vių. Pre­ky­bi­nin­kai bu­vo įpa­rei­go­ti pa­žen­klin­ti 376 kg, per­rū­šiuo­ti 1 370 kg ir su­nai­kin­ti 34 kg įvai­rių vai­sių ir dar­žo­vių (man­da­ri­nų, bul­vių, obuo­lių, cit­ri­nų ir kt.). Pa­tik­ri­nus rin­ko­je, 16 % lie­tu­viš­kų ir 6 % įvež­tų iš ki­tų vals­ty­bių vai­sių ir dar­žo­vių ne­ati­ti­ko ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų.

Pre­kiau­to­jams ir at­sa­kin­giems dar­buo­to­jams už tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus skir­tos 52 bau­dos.

Daž­niau­siai pa­si­tai­kę pa­žei­di­mai – vai­sių ir dar­žo­vių kai­nų eti­ke­tė­se pir­kė­jui ne­nu­ro­dy­ta vi­sa bū­ti­na in­for­ma­ci­ja (kil­mės ša­lis, ko­ky­bės kla­sė, veis­lė) ar­ba ji nu­ro­dy­ta ne­tei­sin­gai. Kai ku­riais at­ve­jais ne­bu­vo pa­teik­ti pre­kių įsi­gi­ji­mą pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai, pro­duk­ci­jos ko­ky­bė ne­ati­ti­ko pre­ky­bos stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mų. Taip pat bu­vo nu­sta­ty­ti hi­gie­nos pa­žei­di­mai – pro­duk­tai bu­vo lai­ko­mi tie­siog ant grin­dų ar že­mės, par­da­vė­jai dir­bo ne­pa­si­tik­ri­nę svei­ka­tos, ne­iš­klau­sę hi­gie­nos ži­nių kur­sų.

Var­to­to­jams pa­tei­kia­mi vai­siai, dar­žo­vės tu­ri bū­ti ne­su­vy­tę, ne­pa­žeis­ti, ne­su­ge­dę, šva­rūs, be ken­kė­jų, pa­ša­li­nio kva­po ar sko­nio. Tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nai vai­siams ir dar­žo­vėms ne­nu­sta­to­mi.

Lie­tu­viš­ki vai­siai ir dar­žo­vės bū­na ma­žiau pa­žeis­ti me­cha­niš­kai ar ap­do­ro­ti kon­ser­van­tais, ne­su­vy­tę. Įvež­ti­niai vai­siai ir dar­žo­vės, ypač cit­ru­si­niai, vi­si bū­na ap­do­ro­ti leis­ti­nais kon­ser­van­tais.

Vai­sių ir dar­žo­vių iš­si­lai­ky­mas pri­klau­so nuo au­gi­na­mų kul­tū­rų veis­lės, jų pri­no­ki­mo ir lai­ky­mo są­ly­gų: tem­pe­ra­tū­ri­nio re­ži­mo, drėg­mės.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų