Dėl rimto gedimo miestas skendėjo tamsoje

Ant­ra­die­nio va­ka­rą Uk­mer­gė­je su­tri­ko elek­tros tie­ki­mas. Elek­tros ener­gi­jos ne­tu­rė­jo ko­ne vi­si gy­ven­to­jai. Mies­tas ir ap­lin­ki­niai kai­mai sken­dė­jo tam­so­je be­veik pus­an­tros va­lan­dos. Tai pir­mas toks rim­tas elek­tros su­tri­ki­mas per pas­ta­ruo­sius me­tus. Uk­mer­gės elek­tros tie­kė­jams jį pa­vy­ko su­tvar­ky­ti sa­vo jė­go­mis.

Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tin­klų ope­ra­to­riaus at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Edi­ta Si­ru­tie­nė in­for­ma­vo, jog elek­tros tie­ki­mas bu­vo nu­trū­kęs nuo pu­sės de­vin­tos va­ka­ro. Tai nu­ti­ko dėl mies­tą ap­tar­nau­jan­čio­je elek­tros pa­sto­tė­je įvy­ku­sio ge­di­mo.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Antradienio vakare ukmergiškiai miegui ruošėsi prie žvakių.

Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tin­klų Uk­mer­gės sky­riaus dar­buo­to­jai ge­di­mą pa­ša­li­no sa­vo jė­go­mis be­veik per pus­an­tros va­lan­dos.

Pa­sak at­sto­vės ry­šiams su vi­suo­me­ne, il­giau trun­kan­tys elek­tros su­tri­ki­mai pa­pras­tai įvyks­ta dėl gam­tos sti­chi­jų. Šiuo­kart bu­vo ki­taip – ge­di­mas įvy­ko dėl kol kas ne­nu­sta­ty­tų prie­žas­čių.

Ka­dan­gi elek­tra iš mi­nė­tos pa­sto­tės tie­kia­ma ne tik mies­tui, bet ir da­liai Del­tu­vos, Vep­rių, Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jų, tam­so­je sken­dė­jo ir mi­nė­tų se­niū­ni­jų so­dy­bos.

Dėl tiks­lių prie­žas­čių nu­sta­ty­mo at­lie­ka­mas ty­ri­mas, ta­čiau ma­no­ma, kad su žmo­giš­kuo­ju fak­to­riu­mi tai nė­ra su­si­ję.

E. Si­ru­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad į ne­lai­mę la­bai vie­nin­gai su­re­a­ga­vo Uk­mer­gės spe­cia­lio­sios pa­jė­gos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, du­jų tie­kė­jai, ug­nia­ge­siai tei­ra­vo­si, kuo ga­lė­tų pa­gel­bė­ti.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas ci­vi­li­nei sau­gai Val­das Ra­ba­zaus­kas sa­ko, kad kai ku­rie svar­būs ob­jek­tai, pa­vyz­džiui, li­go­ni­nė, TEO LT, tu­ri sa­vo nuo­sa­vus ge­ne­ra­to­rius ir jiems di­de­lių ne­sklan­du­mų kil­ti ne­tu­rė­jo.

Pa­sak jo, įver­ti­nus įvai­rius kri­te­ri­jus eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja ga­li bū­ti skel­bia­ma tuo­met, jei elek­tros tie­ki­mas nu­trūks­ta il­giau kaip dviem va­lan­doms.

VšĮ Uk­mer­gės li­go­ni­nės vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas Al­gi­man­tas Ve­lič­ka sa­ko, kad nu­trū­kęs elek­tros tie­ki­mas jų dar­bo ne­su­trik­dė – to­kiems ne­ti­kė­tu­mams me­di­kai pa­si­ruo­šę. „Li­go­ni­nė­je tu­ri­me ge­ne­ra­to­rių, ku­ris pa­ga­mi­na elek­tros tiek, kad už­ten­ka ope­ra­ci­nei, re­a­ni­ma­ci­jai ir gim­dyk­lai. Ki­tuo­se sky­riuo­se pa­si­švie­tė­me žva­kė­mis, pro­žek­to­riais“, – pa­sa­ko­jo jis. To­kiu at­ve­ju bu­din­čiam per­so­na­lui te­rei­kia nu­bėg­ti ir įjung­ti ge­ne­ra­to­rių. Vy­riau­sia­sis gy­dy­to­jas tei­gia, kad pa­si­nau­do­ti šiuo elek­tros ener­gi­ją ga­mi­nan­čiu įren­gi­niu ten­ka la­bai re­tai.

UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­rius Rai­mon­das Ra­gaus­kas sa­ko, kad nu­trū­kus elek­tros tie­ki­mui, ka­ti­li­nės taip pat ne­vei­kia. Re­zer­vi­nių ge­ne­ra­to­rių įmo­nė ne­tu­ri įsi­ren­gu­si. „Min­čių įsi­reng­ti pa­pil­do­mo pa­ti­ki­mu­mo prie­mo­nes bū­ta, ne­at­si­sa­ko­me jų ir da­bar, ta­čiau tai bū­tų pa­kan­ka­mai di­de­lės in­ves­ti­ci­jos“, – svars­to jis.

Anot R. Ra­gaus­ko, vi­sa lai­mė, kad lau­ke jau ko­vas ir „di­de­lių va­sa­rio šal­čių“ ne­bu­vo. Be to, elek­tros ne­bu­vo pa­ly­gin­ti trum­pai. Jei taip bū­tų nu­ti­kę gi­lų vi­dur­žie­mį, tek­tų im­tis prie­mo­nių, kaip ap­sau­go­ti sis­te­mas nuo už­ša­li­mo.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų