Deltuvoje – linksma ir turininga šventė

Liau­dies iš­min­tis by­lo­ja: „Kur du stos, vi­sa­dos dau­giau pa­da­rys“. Gal­būt to­dėl sa­vait­ga­lį Del­tu­vo­je vy­ku­si šven­tė bu­vo to­kia sma­gi ir tu­ri­nin­ga, kad ją ren­gė tri­se: mies­te­lio ben­druo­me­nė, se­niū­ni­ja ir kul­tū­ros na­mai.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Deltuvos bendruomenės archyvo nuotr. Vėliavą pašventinimui į bažnyčią atnešė Deltuvos jaunimas.

Šeš­ta­die­nį del­tu­viš­kiai rin­ko­si į kraš­tie­čių su­ei­gą. Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je už mies­te­lio žmo­nes bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios.

Prie mies­te­lio ben­druo­me­nės na­mų vi­są va­ka­rą ne­ti­lo sma­gi mu­zi­ka. Į su­ei­gą su­si­rin­ku­sius kraš­tie­čius links­mi­no liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­los –  Del­tu­vos kul­tū­ros na­mų „Ar­mo­na“ (va­do­vė Lai­ma Len­čic­kie­nė) bei Jo­na­vos Lie­pių „Gi­ja“ (va­do­vė Ne­rin­ga Ku­ka­ri­nie­nė). L. Len­čic­kie­nė pri­mi­nė Žo­li­nės šven­tės tra­di­ci­jas, ra­gi­no ne­pa­mirš­ti jų, skie­py­ti jau­ni­mui. O į Žo­li­nės at­lai­dus ne tik pa­tiems at­ei­ti, bet ir kai­my­nus, gi­mi­nes at­si­ves­ti.

 

D2

Sma­gi va­ka­ro­nė ne­ap­si­ė­jo be liau­diš­kų šo­kių.


 

Va­ka­ro­nės me­tu su­si­rin­ku­sie­ji žiū­rė­jo fil­muo­tą me­džia­gą. Joje – frag­men­tai su Del­tu­vos mies­te­lio vaiz­dais, žmo­nė­mis, iš­puo­se­lė­to­mis se­niū­ni­jos so­dy­bo­mis. Bu­vo iš­da­lin­tas gra­žus pluoš­tas pa­dė­kų gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kams.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro Del­tu­vos fi­lia­lo va­do­vė Dai­va Stim­bu­rie­nė sa­ko, kad Del­tu­vos se­niū­ni­jos žmo­nės vis dau­giau dė­me­sio ski­ria sa­vo ap­lin­kai. „Gal juos įkve­pia kruopš­čiai tvar­ko­mos vie­šo­sios mies­te­lio erd­vės, gal vie­ni nuo ki­tų už­si­kre­čia no­ru gy­ven­ti gra­žio­je ap­lin­ko­je“, – svars­to ji.

Mies­te­lis tu­ri kuo pa­si­di­džiuo­ti – vi­suo­met sa­vo tvar­kin­gu­mu akį trau­kia Del­tu­vos mū­šio vie­ta, prieš pen­ke­rius me­tus pa­so­din­tas par­kas. Nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio iki ru­dens ne­vys­ta gė­lės prie mies­te­lio cen­tre esan­čio kop­lyt­stul­pio šv. Jur­giui.

Kraš­tie­čiai ty­los mi­nu­te pa­ger­bė ne­se­niai Ana­pi­lin iš­ėju­sią dau­ge­lį me­tų iš ei­lės bu­vu­sią gra­žiau­sios so­dy­bos šei­mi­nin­kę Be­ni­fa­ci­ją Sko­mi­nie­nę.

Gau­sus bū­rys del­tu­viš­kių bei sve­čių sek­ma­die­nį su­si­rin­ko į Žo­li­nių – Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ėmi­mo į dan­gų – at­lai­dus.

Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je kle­bo­nas Gin­tau­tas Nau­džiū­nas pa­šven­ti­no į at­lai­dus su­si­rin­ku­sius vai­kus, ti­kin­čių­jų at­si­neš­tus žo­ly­nus, ne­se­niai res­tau­ruo­tus baž­ny­čios var­go­nus bei Del­tu­vos mies­te­lio vė­lia­vą.

Del­tu­vos her­bo eta­lo­ną su­kū­rė kraš­tie­tis dai­li­nin­kas Al­ber­tas Gurs­kas. Jo idė­ją ma­te­ria­li­za­vo ir vė­lia­vą pa­siu­vo dai­li­nin­kė Re­gi­na Si­pa­vi­čiū­tė.

 

D3

Kraš­tie­čių su­ei­ga – pui­ki ga­li­my­bė ne tik pa­si­links­min­ti, bet ir pa­ben­drau­ti.


Her­bo sim­bo­liais ta­po ne­to­li Del­tu­vos esan­čia­me Obe­lių ka­pi­ny­ne ar­che­o­lo­gų ras­ti pla­čia­aš­me­niai ko­vos kir­viai. Jie me­na ne tik se­ną­sias ko­vas, bet ir Del­tu­vos že­mės vaid­me­nį su­dė­tin­ga­me vals­ty­bės kū­ri­mo­si eta­pe.

Her­bui pa­rink­tos dvi spal­vos – rau­do­na, sim­bo­li­zuo­jan­ti nar­są, pra­lie­tą krau­ją, ir bal­ta – si­dab­ro spal­va, reiš­kian­ti do­rą, tur­tą ir kraš­to žmo­nių dva­sin­gu­mą.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų