Li­na SUKACKIENĖ

 

Pa­mąs­ty­mą no­rė­čiau skir­ti vie­nos die­nos ana­li­zei. Tai die­na, kai tvir­ti­na­mas ra­jo­no biu­dže­tas, kai pri­ima­mas spren­di­mas vi­sų me­tų dar­bų, pa­slau­gų ir ki­tų iš­lai­dų fi­nan­sa­vi­mui.

Die­na iš­au­šo ga­na vė­si vi­so­mis pra­smė­mis. Po Ūkio ban­ko veik­los su­stab­dy­mo pa­ki­to tem­pe­ra­tū­ra ga­na di­de­lės Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nė­se. Pa­ni­ka su­si­mai­šė su pyk­čiu ir ne­ži­nia. O spren­di­mus vėl ly­dės įvai­rūs in­ter­pre­ta­vi­mai ir ne­prog­no­zuo­ja­mas lai­kas. So­cia­li­nė­je erd­vė­je jau­čia­ma įtam­pa dėl lai­ku ne­iš­mo­kė­tų pen­si­jų, pa­šal­pų.

Kai esi pri­pra­tęs prie nu­ro­dy­tų mo­kė­ji­mo da­tų, kai lau­ki tos die­nos ir ran­di už­da­ry­tas du­ris – ap­ima ne pats ma­lo­niau­sias jaus­mas. Pa­ki­lu­si mi­ni­ma­li al­ga dar ne­spė­jo leis­ti pa­jus­ti po­ky­čio. Žo­džiu, fi­nan­sai vi­sais at­žvil­giais „ant svars­tyk­lių“.

Ry­ti­nės ka­vos te­ma – dvie­jų par­ti­jų Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo bei Dar­bo par­ti­jų nu­ma­to­mos jung­tu­vės. Nuo Uk­mer­gės iki Vil­niaus –ne­di­de­lis at­stu­mas. Abie­jų par­ti­jų sky­riai yra mū­sų mies­te. Juo­se dir­ban­tys žmo­nės la­bai skir­tin­gi. O ar tu­ri daug ben­dro – pa­ro­dys ar­ti­ma at­ei­tis. Įdo­mu žiū­rint ir į ra­jo­no ta­ry­bą. Vie­na par­ti­ja – val­dan­čio­je dau­gu­mo­je, ki­ta – opo­zi­ci­jo­je. Kaip bus joms su­si­jun­gus? Kaip kei­sis ra­jo­no val­dan­čio­ji dau­gu­ma? Ar ji su­stip­rės, ar vyks ki­to­kie veiks­mai? O gal nie­kas ne­si­jungs, nes ne­pa­vyks su­si­tar­ti? Tai su­dė­tin­go ke­lio pra­džia, ku­ri vie­naip ar ki­taip lems tiek ra­jo­no, tiek vals­ty­bės gy­ve­ni­mą.

Šiuo me­tu ra­jo­ną la­bai pa­mė­go sve­čiai. Tik va­žiuo­ja, tik klau­so­si žmo­nių bė­dų, ža­da vis­ką kaip nors tai­sy­ti. Rin­ki­mų karšt­li­gė į mū­sų ra­jo­ną įsu­ko vi­są Vil­nių. Ge­rai ir gra­žu. Net jei­gu ir ne­iš­te­sės pa­ža­dų, jų min­ty­se liks ma­ty­tų uk­mer­giš­kių pa­sa­ko­tos is­to­ri­jos.

Pie­tų me­tu man vi­sa­da pa­tin­ka die­nos sriu­ba. Kai kur net ne­įvar­di­ja­ma, iš ko­kių pro­duk­tų ji iš­vir­ta. Klausk pa­da­vė­jo ir ta­da su­ži­no­si, pirk­ti ją ar ne­pirk­ti...

Šian­dien rū­pi – kaip re­no­vuo­sim Uk­mer­gė­je dau­gia­bu­čius na­mus? Kaip iš es­mės vyks šis su­dė­tin­gas pro­ce­sas, ku­ria­me tu­rės da­ly­vau­ti gy­ven­to­jai, sa­vi­val­dy­bė ir vals­ty­bė? Ar ži­no­da­mi vi­sas tai­syk­les žmo­nės ga­lės nu­pirk­ti šią pa­slau­gą? Skai­tau spau­do­je, kad at­ren­ka­mi pa­sta­tai, kad lau­žo­mos ie­tys ka­bi­ne­tuo­se, ruo­šia­ma­si da­ry­ti įta­ką žmo­nių ap­si­spren­di­mams kom­pen­sa­ci­jo­mis ir ki­tais bū­dais. Juk kai da­ro­ma kas nors žmo­gui – tai ir tu­ri bū­ti žmo­gui.

O va­ka­rie­nei pa­li­ki­me ga­vė­nios te­mą. Su­si­kau­pi­mas ir ma­žes­nis įvai­rių šven­čių lai­kas la­bai tin­ka­mas, spren­džiant šal­tos die­nos pro­ble­mas.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų