Duris atvėrė nauja įstaiga

Tre­čia­die­nį vy­ko iš­kil­min­gos Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro plėt­ros pro­jek­to pa­baig­tu­vės. Ja­me da­ly­va­vo šio pro­jek­to au­to­riai, ran­gos dar­bų vyk­dy­to­jai, įstai­gos dir­ban­tie­ji ir sve­čiai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Įkur­tu­vių juos­te­lę per­kir­pti centro vadovė Sigita Bakanauskienė pakvietė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių J. Varž­ga­lį ir UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ va­do­vą  Ed­mun­dą Ka­ra­niaus­ką.

 

Cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė pa­kvie­tė sim­bo­li­nę juos­te­lę prie įstai­gos du­rų per­kirp­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Juo­zą Varž­ga­lį ir pa­sta­to re­no­va­vi­mą at­li­ku­sios UAB „Uk­mer­gės sta­ty­ba“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Ed­mun­dą Ka­ra­niaus­ką.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro plėt­ros pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė 2009 me­tų va­sa­rą. Pro­jek­to ver­tė – 3 mi­li­jo­nai 372 tūks­tan­čiai li­tų.

 

12-02-2_straipsnio_2_nuotr

Centro administratorė L. Sukackienė patalpas aprodė D. Lukonaičiui, kuris jas pašventino.


 

Di­džio­ji da­lis šios su­mos – 2,6 mi­li­jo­no li­tų – bu­vo skir­ta pa­sta­to re­no­va­vi­mui. Ki­ta da­lis – bal­dų, bui­ti­nės įran­gos, au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mui.

Nuo šiol nau­jo­jo­je įstai­go­je bus vyk­do­mos ke­tu­rios pa­grin­di­nės veik­los kryp­tys: die­nos cen­tras žmo­nėms su ne­ga­lia, pa­ra­mos šei­mai ta­ry­ba, šei­mos kri­zių cen­tras ir vai­kų die­nos cen­tras.

Ma­no­ma, kad per me­tus cen­tro pa­slau­go­mis pa­si­nau­dos per 1000 uk­mer­giš­kių.

Įstai­gos ati­da­ry­mo ren­gi­ny­je su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no ir nu­veik­tais dar­bais pa­si­džiau­gė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius J. Varž­ga­lys. Pro­jek­tą ir jį ad­mi­nist­ra­vu­sią ko­man­dą pri­sta­tė šio pro­jek­to va­do­vė sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Le­o­na­vi­čie­nė.

Su įkur­tu­vė­mis nau­jo­sios įstai­gos ko­lek­ty­vą svei­ki­no sve­čiai. Tarp jų – at­vy­kę iš Šve­di­jos ir Uk­rai­nos.

Vi­sas įstai­gos pa­tal­pas pa­šven­ti­no Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis.

Su­si­rin­ku­sie­siems bu­vo pa­ro­dy­ti įspū­din­gi kad­rai, kaip ap­leis­tas ir „vai­duok­liš­kas“ ca­ri­nės Ru­si­jos lai­kų pa­sta­tas bu­vo pri­kel­tas nau­jam gy­ve­ni­mui ir nau­jai bei pra­smin­gai veik­lai.

 

nestacionariu_paslaugu_centro_atidarymas_g_nem_ntr_021


 

nestacionariu_paslaugu_centro_atidarymas_g_nem_ntr_022


 

nestacionariu_paslaugu_centro_atidarymas_g_nem_ntr_023


 

nestacionariu_paslaugu_centro_atidarymas_g_nem_ntr_027

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų