Fejerverkai gali pridaryti ir bėdų

Ar­tė­ja šv. Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų šven­tės, ku­rios pa­į­vai­ri­na­mos ug­nies ir gar­so efek­tais. Ta­čiau at­sai­nus po­žiū­ris į pi­ro­tech­ni­ką ga­li at­neš­ti ne­ma­žai ža­los.

Prieš šven­tes su­ak­ty­vė­ju­sią pre­ky­bą pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nė­mis kar­tu su ug­nia­ge­siais kon­tro­liuo­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai.

Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė sa­ko, kad Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas kar­tu su Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tu pa­tvir­ti­no ben­drą pre­ven­ci­nių veiks­mų pla­ną nuo gruo­džio 8 d. iki sau­sio 8 d.

Ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių nau­do­ji­mui ir pre­ky­bai. Po­li­ci­jos ir prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo tar­ny­bų pa­rei­gū­nai tik­ri­na pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių pre­ky­bos vie­tas.

Jų dė­me­sio cen­tre at­si­du­ria tur­ga­vie­tės, kios­kai, pa­aug­lių su­si­bū­ri­mo vie­tos, kur ga­li­ma pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių ne­tei­sė­ta pre­ky­ba bei jos nau­do­ji­mas.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pri­me­na, kad fe­jer­ver­kus rei­kia įsi­gy­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se ar­ba lai­ki­no­sio­se pre­ky­bos vie­to­se, tu­rin­čio­se sa­vi­val­dy­bės iš­duo­tus lei­di­mus.

Per­spė­ja­ma veng­ti gat­vės pre­kei­vių siū­lo­mų pi­ro­tech­ni­kos ga­mi­nių – ši pro­duk­ci­ja Lie­tu­vo­je ne­ser­ti­fi­kuo­ta ir įve­ža­ma ne­le­ga­liai.

Drau­džia­ma nau­do­ti ir par­duo­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes ar­čiau kaip 30 met­rų nuo mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių, nau­do­ti ci­vi­li­nes pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes ar­čiau kaip 30 met­rų nuo gy­dy­mo ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų, kul­to, šar­vo­ji­mo pa­tal­pų, jei­gu tai ne­su­de­rin­ta su at­sa­kin­gais už šių pa­sta­tų eks­plo­a­ta­vi­mą as­me­ni­mis.

Pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, skir­tas nau­do­ti lau­ke, griež­tai drau­džia­ma nau­do­ti pa­tal­po­se. Drau­džia­mos ir sa­va­dar­bės pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se už ci­vi­li­nių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo, nau­do­ji­mo nu­sta­ty­tos tvar­kos pa­žei­di­mus nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė – įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 50 iki 100 li­tų.

Kuo­met pra­si­žen­gia ne­pil­na­me­tis nuo ke­tu­rio­li­kos iki še­šio­li­kos me­tų, ski­ria­mas įspė­ji­mas ar­ba bau­da tė­vams nuo 50 iki 100 li­tų.

Taip pat nu­ma­to­ma at­sa­ko­my­bė už pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių im­por­to, eks­por­to, lai­ky­mo, par­da­vi­mo ir ki­tus pa­žei­di­mus. Nu­si­žen­gus pir­mą kar­tą, ski­ria­ma bau­da nuo 200 iki 400 li­tų. Pa­kar­to­ti­nai – bau­da nuo 500 iki 1000 li­tų.

Už­draus­tų pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių im­por­tas, eks­por­tas, ga­be­ni­mas, par­da­vi­mas ar nau­do­ji­mas už­trau­kia bau­dą nuo 300 iki 1000 li­tų. Už pa­kar­to­ti­nus veiks­mus – bau­da nuo 1000 iki 2000 li­tų.

Mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas sa­ko, kad prieš pen­ke­rius me­tus Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Triukš­mo pre­ven­ci­jos Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­les. Jo­se nu­ro­do­ma, kad no­rint nau­do­ti pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes, rei­kia raš­tu pa­teik­ti pra­šy­mą į ati­tin­ka­mą se­niū­ni­ją. Su­de­ri­nus su se­niū­nu, rei­kia gau­ti Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos lei­di­mą.

Ta­čiau tai­syk­lės lei­džia ra­jo­no gy­ven­to­jams šven­ti­niu lai­ko­tar­piu – nuo gruo­džio 24 iki sau­sio 6 die­nos – fe­jer­ver­kus poš­kin­ti be at­ski­ro lei­di­mo.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų