Gamykla žengia į naujas rinkas

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ ir VšĮ Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ra pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ra­šė pro­jek­to eks­por­to plėt­rai tiks­li­nė­se rin­ko­se ad­mi­nist­ra­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį.

Eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią pro­duk­ci­ją Lie­tu­vos sta­ty­boms ga­mi­nan­čiai ben­dro­vei iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do skir­tas 56 518 Lt fi­nan­sa­vi­mas.

 

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ pro­duk­ci­ja par­duo­da­ma ir Lie­tu­vo­je, ir už­sie­ny­je.

Į Lat­vi­ją, Es­ti­ją ir Len­ki­ją sa­vo pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­jan­čiai įmo­nei jis pa­dės su­ras­ti nau­jų pre­ky­bos part­ne­rių ir klien­tų Bal­ti­jos ša­lių, Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ta­ru­si­jos rin­ko­se.

AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ įreng­tos kiau­ry­mė­tų­jų per­dan­gos plokš­čių ir briau­no­tų­jų den­gi­nio plokš­čių ga­my­bos tech­no­lo­gi­nės li­ni­jos su­da­ro ga­li­my­bes ga­min­ti aukš­čiau­sius stan­dar­tus ati­tin­kan­čius be­to­no ir gelž­be­to­nio ga­mi­nius.

Įmo­nė­je pa­ga­min­tos briau­no­to­sios den­gi­nio plokš­tės pa­nau­do­tos sta­tant pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­trą „Sau­lės mies­tas“ Šiau­liuo­se, „Pa­no­ra­mą“ Vil­niu­je.

Iš jos be­to­no ir gelž­be­to­nio ga­mi­nių pa­sta­ty­ti pre­ky­bos cen­trai Uk­mer­gė­je „Ma­xi­ma“, „Ei­fe­lis“, bal­dų fab­ri­kas „Nar­bu­tas ir Ko“, dau­gy­bė gy­ve­na­mų­jų na­mų Vil­niu­je, Kau­ne ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

„Tu­rė­da­mi nuo­la­ti­nius pa­ti­ki­mus ža­lia­vų tie­kė­jus, ga­li­me kon­ku­ren­cin­go­mis kai­no­mis pa­siū­ly­ti pla­tų nau­jau­sios sa­vo pro­duk­ci­jos asor­ti­men­tą ne tik esa­moms, bet ir nu­ma­to­moms už­sie­nio rin­koms“, – sa­ko ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vac­lo­vas Pa­ku­lis.

Uk­mer­gės gelž­be­to­nio ga­myk­la, įkur­ta dar 1958 m., iš pra­džių ga­mi­no be­to­no ir sta­lių ga­mi­nius, vė­liau – gelž­be­to­nio pro­duk­tus. Nuo 1996 me­tų AB „Uk­mer­gės gelž­be­to­nis“ ga­mi­na ir ter­moi­zo­lia­ci­nę sta­ty­bi­nę me­džia­gą – po­lis­ti­re­ni­nį put­plas­tį. 2002 m. po­lis­ti­re­ni­nio put­plas­čio plokš­tės „Ter­mo­po­ras“ Lie­tu­vo­je pri­pa­žin­tos „Me­tų ga­mi­niu“.

Įmo­nė iš­si­dės­čiu­si 10 ha plo­te Uk­mer­gė­je ir 30 ha smė­lio ir žvy­ro kar­je­ruo­se Uk­mer­gės ra­jo­ne. Ga­my­bi­niai pa­sta­tai už­ima 15 000 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­tą. Ben­dro­vė­je dir­ba apie 150 dar­buo­to­jų.

Šie­met ben­dro­vė su­mon­ta­vo vie­ną iš pa­žan­giau­sių vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tą po­lis­ti­re­ni­nio put­plas­čio blo­kų ga­my­bos for­mą, tu­rin­čią mi­ni­ma­lius ener­ge­ti­nių re­sur­sų po­rei­kius.

Nors be­to­nas ži­no­mas nuo 5600 m. pr. m. e., gelž­be­to­nis pra­dė­tas nau­do­ti XIX a. vi­du­ry­je Va­ka­rų Eu­ro­po­je, o Lie­tu­vo­je – tik XIX a. pa­bai­go­je.

Iš gelž­be­to­nio pa­sta­ty­ti Kau­no VIII, IX, X for­tai, Kau­no so­bo­ro ku­po­las. Dau­giau iš jo im­ta sta­ty­ti XX a. tre­čia­me–ket­vir­ta­me de­šimt­me­ty­je, o šeš­ta­me–de­vin­ta­me de­šimt­me­ty­je tai ta­po vie­na svar­biau­sių kon­struk­ci­nių me­džia­gų.

Iš jo, daž­niau­siai – su­ren­ka­mo­jo, bu­vo sta­to­mi in­ži­ne­ri­niai sta­ti­niai – til­tai, dūm­trau­kiai, bokš­tai, už­tvan­kos, vi­suo­me­ni­niai, gy­ve­na­mie­ji ir pra­mo­ni­niai pa­sta­tai, jų ele­men­tai. XXI a. pr. dau­giau im­ta nau­do­ti mo­no­li­ti­nį gelž­be­to­nį.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų