Garbės pilietis – Alfonsas Bernotas

Ra­jo­no ta­ry­ba ap­si­spren­dė, kam su­teik­ti Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą. Juo ta­po Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas Al­fon­sas Ber­no­tas.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­fon­sas Ber­no­tas ta­po pir­muo­ju ofi­cia­liai pa­tvir­tin­tu Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu.

 

Ra­jo­no ta­ry­ba Gar­bės pi­lie­tį rin­ko iš tri­jų kan­di­da­tų, ku­riuos pa­siū­lė spe­cia­liai šiam var­dui  rink­ti su­da­ry­ta ko­mi­si­ja.

Dau­giau­siai – 15 – šios ko­mi­si­jos bal­sų bu­vo su­rin­ku­si ak­to­rė Re­gi­na Var­nai­tė. A. Ber­no­tas iš ko­mi­si­jos ga­vo 14, me­te­o­ro­lo­gas Bro­nis­lo­vas Ka­se­lis – 9 ba­lus.

Pas­ku­ti­nį žo­dį tu­rė­jo tar­ti ra­jo­no ta­ry­ba. Jos na­riai bal­sa­vo už kiek­vie­ną kan­di­da­tū­rą at­ski­rai. R. Var­nai­tė ne­pel­nė nė vie­no bal­so, už A. Ber­no­tą bal­sa­vo 14, už B. Ka­se­lį – 10 ta­ry­bos na­rių.

81 me­tų A. Ber­no­tui Gar­bės pi­lie­čio var­das su­teik­tas už nuo­pel­nus Uk­mer­gei, už pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių bū­ri­mą vi­suo­me­ni­nei veik­lai, ak­ty­viam gy­ve­ni­mui.

Šis žmo­gus so­viet­me­čiu va­do­va­vo mū­sų ra­jo­nui – ėjo Uk­mer­gės ra­jo­no liau­dies de­pu­ta­tų ta­ry­bos vyk­do­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, bu­vo Lie­tu­vos TSR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos na­rys. Šiuo me­tu – Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos vi­ce­pre­zi­den­tas ir šios or­ga­ni­za­ci­jos Uk­mer­gės sky­riaus va­do­vas.

Vyrui su­teik­tas nu­si­pel­niu­sio kul­tū­ros-švie­ti­mo dar­buo­to­jo var­das, jis ap­do­va­no­tas or­di­nais ir me­da­liais. Šią kan­di­da­tū­rą ko­mi­si­jai pa­siū­lė Lie­tu­vos pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Uk­mer­gės sky­rius.

Pa­klaus­tas, kaip jau­čia­si, pel­nęs to­kį aukš­tą įver­ti­ni­mą, A. Ber­no­tas sa­kė ir anais lai­kais, va­do­va­vęs ra­jo­nui, ir da­bar – bū­da­mas pen­si­nin­ku bei bur­da­mas vi­suo­me­ninei veik­lai sa­vo ben­dra­min­čius, sten­gia­si dar­bui ati­duo­ti vi­sas jė­gas. „Kol gy­ven­siu, steng­siuo­si vi­so­mis jė­go­mis sa­vo pa­tir­ti­mi, pa­ta­ri­mais dirb­ti mū­sų ra­jo­no  la­bui“, – sa­kė no­mi­nan­tas.

Va­do­vau­jan­tis ly­giai prieš me­tus pa­tvir­tin­tais Uk­mer­gės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo nuo­sta­tais, šį var­dą pel­niu­siam A. Ber­no­tui bus įteik­tas spe­cia­liai pa­ga­min­tas žen­klas, pa­žy­mė­ji­mas, o var­das ir pa­sie­ki­mai įra­šy­ti į spe­cia­lią kny­gą. Ka­dan­gi gar­bės pi­lie­tį iš­si­rin­ko­me pir­mą kar­tą, spe­cia­li rep­re­zen­ta­ci­nė kny­ga bus už­sa­ky­ta.

A. Ber­no­tas bus pa­gerb­tas ir ap­do­va­no­tas iki Nau­jų­jų Me­tų.

Ka­dan­gi gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mas šie­met su­kė­lė daug dis­ku­si­jų, o nuo­mo­nės dėl to, kam jį skir­ti, la­bai iš­si­sky­rė, kai ku­rie ta­ry­bos na­riai siū­lė šio var­do šie­met iš vi­so ne­su­teik­ti. O ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas pa­ste­bė­jo, kad  nuo­sta­tus dar rei­kia to­bu­lin­ti.

UŽ inf.

{flike}{fcomment}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų