Gatvėse vairuotojų laukia spąstai

Uk­mer­gė­je be­veik ne­be­li­ko gat­vių, ku­rio­se po žie­mos ne­žio­jė­tų klas­tin­gi spąs­tai au­to­mo­bi­liams. Val­di­nin­kai pa­si­ren­gę lo­py­ti duo­bes, ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad to­kie „vais­tai“ sens­tan­čiai dan­gai ma­žai be­pa­dės.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Daž­nas au­to­mo­bi­lis po to­kio pa­si­va­ži­nė­ji­mo „gy­dy­tis“ ke­liau­ja į au­to­mo­bi­lių ser­vi­są.

Ra­jo­no ke­li­nin­kai bei sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai tei­gia, kad duo­bė­tos gat­vės – kas­me­ti­nis „pa­va­sa­ri­nis gal­vos skaus­mas“. Ta­čiau pa­na­šu, kad šį pa­va­sa­rį gat­vė­se au­to­mo­bi­lių ty­kan­čių spąs­tų – dau­giau nei anks­čiau. Vie­ną ki­tą duo­bę dar ga­li­ma ap­va­žiuo­ti, ta­čiau dau­ge­ly­je gat­vių jų tiek, kad pra­si­len­kiant no­ri ne­no­ri bumb­te­li į ply­šį as­fal­te. Kai ku­rios duo­bės to­kios gi­lios, kad jei ne­su­lūž­ta rat­lan­kis ar ne­sprogs­ta pa­dan­ga, tai ga­li­ma lai­ky­ti sėk­me.

 

Duo­bių dau­gė­ja aky­se

 

Tra­giš­ka gat­vių būk­lė ne­pra­sly­do pro mies­to se­niū­no Sta­sio Jac­kū­no akis. Jis pri­pa­žįs­ta, kad vaiz­das, ku­rį ma­to mies­to gat­vė­se, jo ne­džiu­gi­na. Be­veik nė­ra gat­vės, ku­rios ne­rei­kė­tų lo­py­ti. Duo­bių nė­ra tik  re­konst­ruo­to­se. La­biau­siai po žie­mos „pra­kiu­ro“ Nuo­te­kų, Miš­kų, Pau­pio, Li­nų, Ka­rei­vi­nių, Pu­šų, Lau­kų. Vil­niaus, Del­tu­vos, Vy­tau­to, Ant­akal­nio gat­vė­se vai­ruo­to­jams taip pat ne­re­tai ke­lią pas­to­ja klas­tin­gos kliū­tys. Pa­dė­tį Švie­sos gat­vė­je se­niū­nas va­di­na tra­giš­kiau­sia.

„Kaip tas gat­ves be­lip­dy­tum, jei tik ne­den­gia­ma iš­ti­si­nė dan­ga, duo­bės kas­met at­si­ve­ria. Čia kaip se­nos kel­nės – lo­pyk ne­lo­pęs...“ – vaiz­džiai ly­gi­na S. Jac­kū­nas. Jis sa­ko, kad gat­vių duo­bėms už­lo­py­ti rei­kė­tų apie 4,8 tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų as­fal­to dan­gos. Ar tiek pa­vyks gau­ti, dar ne­aiš­ku.

Re­mon­to rei­ka­lau­ja ne tik as­fal­tuo­tos, bet ir žvy­ro dan­gą tu­rin­čios gat­vės. Pas­ta­rų­jų mū­sų mies­te su­si­da­ro net 19 ki­lo­met­rų. „Kai ku­rio­se gat­vė­se duo­bių tik­rai dau­giau nei ki­tais pa­va­sa­riais“, – sa­ko se­niū­nas.

 

Lauks ši­lu­mos

 

Kad duo­bė­tų gat­vių kas­met dau­gė­ja, su­tin­ka ir Uk­mer­gės ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Kęs­tu­tis Jur­ke­vi­čius. Pa­sak jo, dau­ge­lis mies­to gat­vių se­niai pra­šo­si re­konst­ruk­ci­jos. Kas­me­ti­nis pa­va­sa­ri­nis duo­bių lo­py­mas re­zul­ta­tų duo­da ne­daug.

Anot jo, tam įta­kos tu­rė­jo šios žie­mos są­ly­gos – ją nuo­lat ly­dė­jo tem­pe­ra­tū­rų po­ky­čiai. Pa­va­sa­rė­jant, kai nak­ti­mis as­fal­tą dar kaus­to šal­tu­kas, o die­ną kai­ti­na sau­lė, ke­lio dan­ga nu­ken­čia la­biau­siai.

„Šal­tuo­ju me­tų lai­ku re­mon­tuo­ti gat­ves ga­li­ma tik nau­do­jant šal­to as­fal­to tech­no­lo­gi­jas. Bet tai nė­ra la­bai efek­ty­vu ir bū­tų tik pi­ni­gų švais­ty­mas”, – aiš­ki­na K. Jur­ke­vi­čius. Šiuo bū­du už­tai­so­mos di­džiau­sios duo­bės, ku­rias ver­kiant rei­kia lo­py­ti ne­lau­kiant pa­va­sa­rio.

Kai orai at­šils, pla­nuo­ja­ma gat­vių duo­bes lip­dy­ti dau­giau nau­dos duo­dan­čiu karš­tu as­fal­tu. Kas­met šiems dar­bams ski­ria­ma pi­ni­gų pa­gal Ke­lių prie­žiū­ros plėt­ros pro­gra­mą. Šie­met pa­gal ją Uk­mer­gės ra­jo­nui skir­ta 2,4 mi­li­jo­no li­tų. Ši su­ma bent 10 pro­cen­tų di­des­nė nei per­nai.

 

Gen­da va­žiuok­lės

 

UAB „Op­ti­ma 13 Au­to“ va­do­vas Sau­lius Varž­ga­lys sa­ko, kad dau­gia­me­tė pa­tir­tis ro­do, jog pa­va­sa­ri­nė au­to­mo­bi­lių „li­ga“ – va­žiuok­lės ge­di­mai. „Jau lau­kia­me į ser­vi­sus plūs­tan­čių vai­ruo­to­jų bū­tent su šiais au­to­mo­bi­lių ge­di­mais. Tai – va­ži­nė­ji­mo duo­bė­to­mis gat­vė­mis pa­sek­mė“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas.

Au­to­mo­bi­lių ser­vi­so di­rek­to­rius tei­gia, kad šį pa­va­sa­rį jau ne vie­nas au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas skun­dė­si pa­dan­gą pra­mu­šęs as­fal­to ply­šy­je.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų