Gau­sus bul­vių der­lius džiu­gi­na ne vi­sus

Pra­si­dė­jus vi­suo­ti­niam bul­via­ka­siui, gau­siu der­liu­mi šie­met džiau­gia­si tik au­gi­nan­tie­ji bul­ves sa­vo reik­mėms. Ta­čiau ge­ras der­lius nė kiek ne­džiu­gi­na stam­bių ūki­nin­kų. Daug bul­vių jiems reiš­kia už­pil­dy­tą rin­ką ir ma­žas kai­nas. „Čia kaip su tais ka­čiu­kais – at­si­ve­dė ka­tė, bet nie­kam jų ne­rei­kia“, - taip vaiz­din­gai aiš­ki­na liūd­ną si­tu­a­ci­ją.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Už ki­log­ra­mą bul­vių šį ru­de­nį jų au­gin­to­jai pra­šo nuo 45 iki 60 cen­tų – kai­nos pa­ly­gin­ti su per­nykš­tė­mis kri­to apie dvi­de­šimt pro­cen­tų. Ta­čiau ūki­nin­kai spė­ja, kad ir pi­giai par­duo­ti jas ne­bus leng­va.

Sa­vait­ga­lį bul­vių lau­kuo­se vi­rė dar­bas.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

„Saus­ra ge­riau ne­gu lie­tus – bul­vių ma­žiau už­au­ga, bet kai­na žmo­niš­ka lai­ko­si“, - ti­ki­na ne vie­ne­rius me­tus šią že­mės ūkio kul­tū­rą au­gi­nan­tys mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai. Nu­si­vy­lę žem­dir­biai ir bul­vių pa­klau­sa, ir kai­na. Jie sa­ko, kad ja­vus bent jau ga­li­ma par­duo­ti stam­bie­siems su­pir­kė­jams. Su bul­vė­mis tu­ri ar­ba tur­gu­je vi­są ru­de­nį ir žie­mą sto­vė­ti, ar­ba siū­ly­ti ka­vi­nėms, mo­kyk­lų val­gyk­loms. Ne­re­tai bul­vių au­gin­to­jai pa­si­bel­džia ir į dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių mies­te­lė­nų du­ris – gal nu­pirks mai­še­lį ki­tą žie­mos at­sar­goms. Bul­vių nu­si­pirk­ti ga­li­ma nė ne­iš­ėjus iš kam­ba­rio – te­rei­kia pa­skam­bin­ti pa­gal skel­bi­mą laik­raš­ty­je. Bul­ves par­da­vė­jai pri­sta­to į na­mus, net mai­šus su­ne­ša į rū­sį ar san­dė­liu­ką.

Bul­via­ka­sį jau pra­dė­jo mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kas Ri­čar­das Gurs­kas. Per­nai so­di­nęs tris­de­šimt hek­ta­rų bul­vių, šie­met pa­sė­lius pa­di­di­no iki pen­kias­de­šim­ties. Ūki­nin­kas pir­me­ny­bę tei­kia vi­du­ti­nio anks­ty­vu­mo veis­lėms, tai­gi bul­via­ka­sį pra­dė­jo, kai šių­me­tės rin­kos ten­den­ci­jos daug­maž aiš­kios. „Ko­kios ten ten­den­ci­jos – šie­met rin­ka per­pil­dy­ta, nie­kas prie bul­vių ne­puo­la“, – ne­links­mai kal­ba R. Gurs­kas. Anot jo, esa­me ne­di­de­lė vals­ty­bė ir pri­klau­so­me nuo kai­my­ni­nių ša­lių rin­kos. „Ir nie­ko čia ne­pa­da­ry­si. Si­tu­a­ci­ja pas mus pa­ge­rė­ja, kai Len­ki­joj saus­ra bū­na – bul­vių kai­nos tuo­met kiek pa­ky­la ir Lie­tu­vo­je“, – sa­ko ūki­nin­kas.

Jis pa­sa­ko­ja, kad bul­vių sa­vi­kai­na šie­met iš­au­go ir dėl su­nau­do­tų che­mi­ka­lų. „La­bai puo­lė ma­ras, bul­ves te­ko purkš­ti bent še­šis kar­tus“, – R. Gurs­kas sa­ko, jog vis tiek ne­pa­vy­ko vi­sų pa­sė­lių iš­sau­go­ti.

Bul­via­ka­sį ūki­nin­kas Vac­lo­vas Ra­ku­tis sa­ko pra­dė­si­ąs nau­ju bul­vių kom­bai­nu, kai tik jis at­ke­liaus iš Vo­kie­ti­jos. „Jau kiek pa­ka­si­nė­jam, bet tik tiek, kiek iš kar­to ga­li­me par­duo­ti, – ūki­nin­kas pa­sa­ko­ja bul­via­ka­sio pra­džio­je pre­kiau­jan­tis tur­ga­vie­tė­je. Vė­liau ieš­ko pir­kė­jų, per­kan­čių di­des­nį kie­kį iš kar­to. Per­nai daug bul­vių re­a­li­za­vo Es­ti­jo­je – ten kai­na bu­vo di­des­nė nei Lie­tu­vo­je. Anot jo, kai­ną mū­sų ša­ly­je la­bai mu­ša smul­kie­ji au­gin­to­jai, so­di­nan­tys 20-30 arų bul­vių. Ne­tu­rin­tys sau­gyk­lų jie sten­gia­si par­duo­ti – sku­biai ir pi­giai.

„Pil­ni pre­ky­bos cen­trai bel­giš­kų bul­vių. Kur tai ma­ty­ta – sa­vų ne­tu­rim kur dė­ti, o per­ka iš Bel­gi­jos, ki­tų kraš­tų. Taip Lie­tu­vos pi­ni­gai ir iš­ke­liau­ja iš ša­lies. Ūki­nin­kai už­si­ver­tę ja­vais, o par­duo­tu­vių len­ty­no­se – kur ne­pa­žvelg­si, im­por­ti­niai sau­sai­niai“, – V. Ra­ku­tis sa­ko, kad jam, kaip ūki­nin­kui, tai ne­su­pran­ta­ma pre­ky­bi­nin­kų lo­gi­ka.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų