Geriausi 2011-ųjų Sporto centro sportininkai

Uk­mer­gės spor­to cen­tras, kaip ir kas­met, ren­ka ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­kus jau­nių ir jau­nu­čių gru­pė­se.

Štai jie – ge­riau­sie­ji, dau­giausia ap­do­va­no­ji­mų per me­tus pel­nę jau­nie­ji Uk­mer­gės spor­ti­nin­kai.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.

JAUNIŲ GRUPĖ

JUDITA PETRO

LR jau­nių U-17 (1995–1996 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­ja. XXIII Tarp­tau­ti­nio dziu­do jau­nių (1995 m. gim. ir jaun.) ir jau­nu­čių (1997 m. gim. ir jaun.) tur­ny­ro III vie­tos lai­mė­to­ja.

LR jau­ni­mo U-20 (1991–1995 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių II vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos jau­nių (1995–1998 m. gim.) žai­dy­nių fi­na­li­nių dziu­do var­žy­bų I vie­tos lai­mė­to­ja.

40-ojo LR at­vi­ro dziu­do čem­pio­na­to III vie­tos lai­mė­to­ja.

 

JERONIMAS DOMANSKIS

LR jau­nių U-17 (1995–1996 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių II vie­tos lai­mė­to­jas.

XXIII Tarp­tau­ti­nio dziu­do jau­nių (1995 m. gim. ir jaun.) ir jau­nu­čių (1997 m. gim. ir jaun.) tur­ny­ro III vie­tos lai­mė­to­jas.

LR jau­ni­mo U-20 (1991–1995 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­jas.

LR vy­res­nių­jų jau­nu­čių (1996–1998 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių II vie­tos lai­mė­to­jas.

 

VAIVA DOMANSKYTĖ

LR jau­nu­čių U-15 (1997–1998 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­ja.

XXIII Tarp­tau­ti­nio dziu­do jau­nių (1995 m. gim. ir jaun.) ir jau­nu­čių (1997 m. gim. ir jaun.) tur­ny­ro I vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos jau­nių (1995–1998 m. gim.) žai­dy­nių fi­na­li­nių dziu­do var­žy­bų II vie­tos lai­mė­to­ja.

LR vy­res­nių­jų jau­nu­čių (1996–1998 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­ja.

Daug­kar­ti­nė tarp­tau­ti­nių tur­ny­rų nu­ga­lė­to­ja ir pri­zi­nin­kė.

 

KLAUDIJUS AUKŠTUOLIS

LR jau­nių U-17 (1995–1996 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

Lie­tu­vos jau­nių (1993–1996 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

LR vy­res­nių­jų jau­nu­čių (1996–1998 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

 

INDRĖ SAKAITĖ

Lie­tu­vos jau­nių (1993–1996 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­ja.

Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo sam­bo im­ty­nių čem­pio­na­to (Če­ki­ja) III vie­tos lai­mė­to­ja.

 

LAURITA KUNAVIČIŪTĖ

Lie­tu­vos jau­nių (1993–1996 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­ja.

Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo sam­bo im­ty­nių čem­pio­na­to (Če­ki­ja) III vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos jau­ni­mo (1991–1994 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­ja.

 

TATJANA VERŽBICKAJA

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo rink­ti­nės na­rė.

Lie­tu­vos mer­gi­nų U-19 fut­bo­lo rink­ti­nės na­rė.

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­na­to II vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo I ly­gos čem­pio­na­to I vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mer­gi­nų (1993 m. gim. ir jaun.) už­da­rų pa­tal­pų ir di­džio­jo fut­bo­lo čem­pio­na­tų I vie­tos lai­mė­to­ja.

Pri­pa­žin­ta ge­riau­sia Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo I ly­gos gy­nė­ja.

 

RIMANTĖ KUNICKAITĖ

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo rink­ti­nės na­rė.

Lie­tu­vos mer­gi­nų U-19 fut­bo­lo rink­ti­nės na­rė.

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­na­to II vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo I ly­gos čem­pio­na­to I vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mer­gi­nų (1993 m. gim. ir jaun.) už­da­rų pa­tal­pų ir di­džio­jo fut­bo­lo čem­pio­na­tų I vie­tos lai­mė­to­ja.

Pri­pa­žin­ta ge­riau­sia Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos sau­ge.

 

MARIUS MALINAUSKAS

Tarp­tau­ti­nio krep­ši­nio tur­ny­ro (Če­ki­ja) III vie­tos lai­mė­to­jas.

Uk­mer­gės ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio ko­man­dos žai­dė­jas.

Lie­tu­vos MKL čem­pio­na­to re­zul­ta­ty­viau­sias ko­man­dos žai­dė­jas.

 

SIMONA ŠNIPAITYTĖ

Uk­mer­gės ra­jo­no mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dos žai­dė­ja.

Lie­tu­vos MKL čem­pio­na­to ge­riau­sia ko­man­dos žai­dė­ja.

 

 

 

 

01-03-3_straipsnio_2_nuotr

JAUNUČIŲ GRUPĖ

 

UGNĖ ADAMAVIČIŪTĖ

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo I ly­gos 1 vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos II vie­tos lai­mė­to­ja.

Bal­ti­jos ša­lių mo­te­rų fut­bo­lo čem­pio­na­te I vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mer­gi­nų U-17 rink­ti­nės na­rė.

Lie­tu­vos mer­gi­nų (1993 m. gim. ir jaun.) už­da­rų pa­tal­pų ir di­džio­jo fut­bo­lo čem­pio­na­tų I vie­tos lai­mė­to­ja.

 

JURGA JOGMINAITĖ

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo I ly­gos 1 vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos II vie­tos lai­mė­to­ja.

Bal­ti­jos ša­lių mo­te­rų fut­bo­lo čem­pio­na­te I vie­tos lai­mė­to­ja.

Lie­tu­vos mer­gi­nų U-17 rink­ti­nės na­rė.

Lie­tu­vos mer­gi­nų (1993 m. gim. ir jaun.) už­da­rų pa­tal­pų ir di­džio­jo fut­bo­lo čem­pio­na­tų I vie­tos lai­mė­to­ja.

 

INGRIDA NEKRAŠAITĖ

Lie­tu­vos mer­gi­nų U-17 rink­ti­nės na­rė.

Lie­tu­vos mer­gi­nų (1996 m. gim. ir jaun.) fut­bo­lo čem­pio­na­to III vie­tos lai­mė­to­ja.

 

DEIVIDAS IVANAUSKAS

Tarp­tau­ti­nio krep­ši­nio tur­ny­ro (Če­ki­ja) III vie­tos lai­mė­to­jas.

Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­to var­žy­bo­se re­zul­ta­ty­viau­sias ko­man­dos žai­dė­jas.

 

EIRŪNĖ GIBAVIČIŪTĖ

Na­cio­na­li­nės mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos žai­dė­ja.

Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos čem­pio­na­to re­zul­ta­ty­viau­sia žai­dė­ja.

Kan­di­da­tė į Lie­tu­vos jau­nu­čių mer­gi­nų krep­ši­nio rink­ti­nę.

 

ERNESTAS SAKAS

Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nu­čių (1997–1999 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­jas.

LR jau­nu­čių moks­lei­vių (1998– 2000 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

Lie­tu­vos vai­kų (1998–2001 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

 

MANTAS KLIMANTAVIČIUS

Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nu­čių (1997–1999 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­jas.

LR jau­nu­čių moks­lei­vių (1998–2000 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

Jau­nu­čių tarp­tau­ti­nio dziu­do tur­ny­ro (1997–1998 m. gim. ir 1999 m. gim. ir jaun.) „Vai­kų pa­sau­lis 2011“ I vie­tos lai­mė­to­jas.

Lie­tu­vos vai­kų (1998–2001 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­jas.

 

TITAS KRIKŠTAPONIS

Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nu­čių (1997–1999 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių II vie­tos lai­mė­to­jas.

Jau­nu­čių tarp­tau­ti­nio dziu­do tur­ny­ro (1997–1998 m. gim. ir 1999 m. gim. ir jaun.) „Vai­kų pa­sau­lis 2011“ III vie­tos lai­mė­to­jas.

Lie­tu­vos vai­kų (1998–2001 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­jas.

 

AIVARAS SIMONAITIS

LR jau­nu­čių U-15 (1997–1998 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nu­čių (1997–1999 m. gim.) sam­bo pir­me­ny­bių I vie­tos lai­mė­to­jas.

Jau­nu­čių tarp­tau­ti­nio dziu­do tur­ny­ro (1997–1998 m. gim. ir 1999 m. gim. ir jaun.) „Vai­kų pa­sau­lis 2011“ I vie­tos lai­mė­to­jas.

LR vy­res­nių­jų jau­nu­čių (1996–1998 m. gim.) dziu­do pir­me­ny­bių III vie­tos lai­mė­to­jas.

 

UGNIUS PADOLSKIS

Lie­tu­vos šach­ma­tų čem­pio­na­to III vie­tos lai­mė­to­jas.

Res­pub­li­ki­nio šach­ma­tų čem­pio­na­to II vie­tos lai­mė­to­jas.

Res­pub­li­ki­nio šach­ma­tų tur­ny­ro, skir­to A. Mo­le­vi­čiui at­min­ti, II vie­tos lai­mė­to­jas.

 

01-03-3_straipsnio_3_nuotr

Prieš pat Nau­juo­sius me­tus bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si Spor­to cen­tro spor­ti­nin­kai.

Pa­skelb­ti ir ge­riau­si 2011-ųjų me­tų ra­jo­no spor­to ša­kų spor­ti­nin­kai.

Jais ta­po:

 

GRETA KASELYTĖ – ge­riau­sia fut­bo­li­nin­kė

 

EDMUNDAS PUKYS – ge­riau­sias fut­bo­li­nin­kas

 

RIDAS PULKAUNINKAS – ge­riau­sias krep­ši­nin­kas

 

RŪTA PETRONIENĖ – ge­riau­sia krep­ši­nin­kė

 

JUDITA PETRO – ge­riau­sia dziu­do ko­vo­to­ja

 

JERONIMAS DOMANSKIS – ge­riau­sias dziu­do ko­vo­to­jas

 

SILVIJA MORKŪNAITĖ – ge­riau­sia uni­ver­sa­li ko­vo­to­ja

 

GRYGORY KOPYSTYNSKY – ge­riau­sias kik­bok­so ko­vo­to­jas

 

NATALIJA RAKAUSKIENĖ – ge­riau­sia kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so at­le­tė

 

ARŪNAS ŽIČKYS – ge­riau­sias kul­tū­ris­tas

 

VIRGINIJA SAVICKIENĖ – ge­riau­sia šach­ma­ti­nin­kė

 

JUOZAS SONGAILA – ge­riau­sias bė­gi­kas

 

AIVARAS MISIŪNAS – ge­riau­sias ne­įga­lių­jų spor­ti­nin­kas

 

VALDAS KRUKAUSKAS – ge­riau­sias bou­lin­go žai­dė­jas

 

DEIVIDAS GEZEVIČIUS – ge­riau­sias au­to­mo­bi­lių ra­lio spor­ti­nin­kas

 

NARVYDAS JANUŠIS – ge­riau­sias kar­tin­gų spor­ti­nin­kas

 

Ge­riau­sių spor­ti­nin­kų kan­di­da­tū­ras rin­ko ir pa­tvir­ti­no ra­jo­no spor­to ta­ry­ba, va­do­vau­ja­ma Ri­man­to Le­nar­ta­vi­čiaus.

Spor­ti­nin­kus  pa­dė­kos raš­tais ir at­mi­ni­mo su­ve­ny­rais ap­do­va­no­jo Spor­to cen­tro di­rek­to­rius Vy­tau­tas Tut­lys, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Ra­ge­ly­tė.

Spor­tiš­kiau­sio­mis, la­biau­siai pri­si­de­dan­čio­mis prie spor­to ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo mo­kyk­lo­mis iš­rink­tos: Duks­ty­nos pa­grin­di­nė, Vi­diš­kių pa­grin­di­nė ir Tau­jė­nų vi­du­ri­nė mo­kyk­los.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų