Hipodrome vėl lenktyniavo žirgai

Tra­di­ci­ja Uk­mer­gė­je reng­ti eik­liau­sių žir­gų var­žy­bas gy­vuo­ja kiek­vie­ną va­sa­rą. Šeš­ta­die­nį hi­pod­ro­me su­reng­to­se žir­gų ris­tū­nų lenk­ty­nė­se var­žė­si ne tik ge­riau­si mū­sų ra­jo­no va­de­lio­to­jai. Žir­gi­nio spor­to en­tu­zias­tų su­lauk­ta iš Ute­nos, Aly­taus, Va­rė­nos, Laz­di­jų, Za­ra­sų, ki­tų ra­jo­nų.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Autorės nuotr. Nu­ga­lė­to­jams – ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to bei Res­pub­li­ki­nės lenk­ty­ni­nių žir­gų ly­gos at­sto­vo Al­fre­do Žar­naus­ko (de­ši­nė­je) svei­ki­ni­mai.

 

Ren­gi­ny­je žiū­ro­vai ga­lė­jo ste­bė­ti skir­tin­gus va­žia­vi­mus, ku­riuo­se da­ly­va­vę žir­gai bu­vo su­skirs­ty­ti ne vien pa­gal am­žių, bet ir įvai­rio­se var­žy­bo­se pa­siek­tus re­zul­ta­tus.

To­kios lenk­ty­nės Uk­mer­gė­je vyks­ta jau dau­ge­lį me­tų. Ne­nuils­tan­čiam jų or­ga­ni­za­to­riui, o dar ne­se­niai – ir da­ly­viui, Res­pub­li­ki­nės lenk­ty­ni­nių žir­gų ly­gos at­sto­vui Al­fre­dui Žar­naus­kui, žir­gi­nis spor­tas itin ar­ti­mas. Juo ji­sai pa­sa­ko­ja už­si­i­mi­nė­jan­tis nuo 1962-ųjų.

Ma­lo­nūs pri­si­mi­ni­mai už­plūs­ta, pa­sa­ko­jant apie tu­rė­tus pir­muo­sius žir­gus Vie­su­lą, As­bes­tą, da­ly­va­vi­mą lenk­ty­nė­se, ku­rio­se tek­da­vo įveik­ti kliū­tis. Sma­gu pri­si­min­ti Ki­je­ve, Tbi­li­sy­je, ki­tur vy­ku­sias var­žy­bas, iš ten bei res­pub­li­ki­nių ren­gi­nių par­si­vež­tas pri­zi­nes vie­tas.

 

08-28-1_straipsnio_2_nuotr

Svar­biau­sia žir­gų lenk­ty­nė­se – grei­tis.


Su Uk­mer­ge sie­ja­mos gi­lios žir­gų lenk­ty­nių tra­di­ci­jos. Jos, anot A. Žar­naus­ko, nuo se­no vyk­da­vo Žel­vo­je, žie­mą – ant Žir­na­jų, Ku­rė­nų eže­rų. Iš­ban­dy­tas ne tik jų le­das: lenk­ty­ni­nin­kas – įvai­rių var­žy­bų da­ly­vis. Vie­nus aukš­čiau­sių lau­rų 77-erių vy­ras ir šie­met sky­nė Du­se­to­se, Šir­vin­to­se. La­biau­siai gai­li ne­se­niai ap­sir­gu­sio sa­vo žir­go, dėl ku­rio te­ko at­si­sa­ky­ti ga­li­my­bės vėl iš­mė­gin­ti jo eik­lu­mą.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, vie­nas svar­biau­sių dar­bų, or­ga­ni­zuo­jant to­kį ren­gi­nį, – ta­ko pa­ruo­ši­mas. Ak­me­nuo­ta Uk­mer­gės hi­pod­ro­mo dan­ga – ne itin jam tin­ka­ma. Te­ko iš­ly­gin­ti grun­tą, pa­pil­do­mai ber­ti skal­dos, su­tvar­ky­ti ta­ko šo­nus. „Svar­bu, kad bū­tų iš­veng­ta ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, nes to­kio­se var­žy­bo­se bū­na: ver­čia­si žir­gas, o ki­ti – ant jo...“ – pa­sa­ko­jo jis.

08-28-1_straipsnio_3_nuotr

Tra­di­ci­nis ren­gi­nys kas­met su­lau­kia smal­suo­lių.


Anot A. Žar­naus­ko, or­ga­ni­za­to­rių pa­stan­gų bei tvar­kos pai­so ne vi­si. Nors ke­lios die­nos prieš ren­gi­nį vis­kas bu­vo su­tvar­ky­ta, rei­ka­lus su­jau­kė į hi­pod­ro­mą pa­si­laks­ty­ti at­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai. Tad šven­tės die­ną nuo pat ry­to vėl pri­rei­kė dar­buo­tis ir si­tu­a­ci­ją ge­rin­ti...

Šie­met šven­tė­je su­lauk­ta kiek ma­žiau va­de­lio­to­jų. Ka­dan­gi dau­gu­ma jų – ūki­nin­kai, ko­ją, var­žy­bų ren­gė­jų ma­ny­mu, kiek pa­ki­šo pra­si­dė­jęs der­liaus nu­ė­mi­mo me­tas.

 

08-28-1_straipsnio_4_nuotr

Iš­ban­dy­ti pra­mo­gas ga­lė­jo ir žiū­ro­vai.


Svar­biau­sia to­kio­se var­žy­bo­se – kuo grei­čiau ir tai­syk­lin­giau pa­siek­ti fi­ni­šo li­ni­ją. Tai šeš­ta­die­nį ge­riau­siai se­kė­si mū­sų ra­jo­no at­sto­vams Ed­var­dui Vins­kui, Mo­ni­kai Vins­ku­tei, Kas­ty­čiui Tro­tai, šir­vin­tiš­kiui Juo­zui Kvak­šiui. Nu­ga­lė­to­jai ap­do­va­no­ti pi­ni­gi­niais pri­zais, o jų žir­gai pa­gerb­ti ąžuo­lo vai­ni­kais.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Informacija apie parengtą elektros tinklų teritorijų planą. UAB GG LTU S1 yra parengusi 4999 kW galios saulės elektrinės Sodų g. 1, Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. elektros tinklų teritorijų planą. Su planu galima susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje . Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB GG LTU S1 įgaliotą atstovę Poliną Kuznetsovą, el. p. polina.kuznetsova@greengenius.com

Vilkmerge restoranas

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų