Įmonės planuose – šimtas naujų darbo vietų

Nor­ve­gų ka­pi­ta­lo įmo­nė­je UAB „Stan­se­fab­rik­ken“ ati­da­ry­ta nau­ja da­žy­mo li­ni­ja. Įdie­gus įran­gą, su­kur­ta dvi­de­šimt nau­jų dar­bo vie­tų. Plės­da­ma ga­my­bą įmo­nė ke­ti­na su­ku­rti dar šim­tą dar­bo vie­tų.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Įkurtuvių juostelę perkirpo generalinis direktorius Virginijus Jurkštas ir dažymo baro meistrė Ingrida Lobinienė.

Tre­čia­die­nį į įmo­nė­je su­reng­tą šven­tę su­si­rin­ko UAB „Stan­se­fab­rik­ken“, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, įmo­nės dar­buo­to­jai ir sve­čiai. Į nau­jos da­žy­mo li­ni­jos ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko de­le­ga­ci­ja iš Nor­ve­gi­jos.

Vie­ną mil­te­li­nio da­žy­mo li­ni­ją įmo­nė tu­ri, ta­čiau ple­čiant ga­my­bą bu­vo nu­spręs­ta vyk­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą ir įsi­reng­ti dar vie­ną. Ji su­mon­tuo­ta per pus­an­tro mė­ne­sio.

Pa­sak UAB „Stan­se­fab­rik­ken“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Jurkš­to, 3,5 mi­li­jo­no in­ves­ti­ci­jos da­vė aki­vaiz­džią nau­dą. Da­bar įmo­nės pa­siek­tas da­žy­mo na­šu­mas – 900 kvad­ra­ti­nių met­rų per va­lan­dą – di­džiau­sias ne tik Lie­tu­vos, bet ir Bal­ti­jos ša­lių rin­ko­se.

40 pro­cen­tų vi­sų lė­šų fi­nan­suo­ta iš eu­ro­pi­nių fon­dų. Li­ku­si da­lis – įmo­nės in­ves­ti­ci­jos.

Nau­jo­sios li­ni­jos įran­gą įmo­nė­je su­mon­ta­vo Da­ni­jos kom­pa­ni­ja „Ide­al li­ne“. Ši įran­ga, pa­sak di­rek­to­riaus, ati­tin­ka ne tik pro­duk­ci­jos da­žy­mo ko­ky­bės, bet ir vi­sus eko­lo­gi­nius rei­ka­la­vi­mus. „In­ves­ta­vo­me daug į va­ly­mo įren­gi­mus, ta­čiau už­tat į Uk­mer­gės nuo­te­kų sis­te­mą iš­lei­džia­me be­veik ge­ria­mą van­de­nį“, – sa­kė jis.

 

10-21-2_straipsnio_2_nuotr

Autorės nuotr. Į mil­te­li­nio da­žy­mo li­ni­jos ati­da­ry­mo šven­tę su­si­rin­ko įmo­nės va­do­vai, dar­buo­to­jai, sve­čiai iš Nor­ve­gi­jos.


Nor­ve­gi­jos ka­pi­ta­lo įmo­nių gru­pės „Sta­fa In­dust­rier AS“ kom­pa­ni­jos va­do­vas Jon Rag­nar West­by įsi­ti­ki­nęs, kad „Stan­se­fab­rik­ken“ plėt­ra bei nau­jų tech­no­lo­gi­jų die­gi­mas nau­din­ga ne tik pa­čiai įmo­nei, jos klien­tams, bet ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bei. Šian­dien įmo­nės su­kur­ta stra­te­gi­ja – iki 2015 me­tų 150 pro­cen­tų pa­di­din­ti apy­var­tą – uk­mer­giš­kiams ža­da apie 100 nau­jų dar­bo vie­tų.

Anot ra­jo­no vi­ce­me­ro Re­gi­man­to Ba­ra­vy­ko, įmo­nė­je die­gia­mos aukš­to ly­gio tech­no­lo­gi­jos – nau­jas eko­no­mi­nis šuo­lis. Jis pa­si­džiau­gė at­sa­kin­ga „Stan­se­fab­rik­ken“ va­dy­ba, veik­la bei ga­myk­lo­je dir­ban­čiu ra­jo­no jau­ni­mu: kuo dau­giau to­kių įmo­nių Uk­mer­gė­je, tuo ma­žiau jau­nuo­lių emig­ruos į už­sie­nį.

 

10-21-2_straipsnio_3_nuotr

Įmonės dažymo įrangos našumas didžiausias Baltijos šalyse.


Įmo­nė­je šiuo me­tu dir­ba 180 dar­buo­to­jų. Čia iš lakš­ti­nio plie­no ga­mi­na­mos ser­ve­ri­nės spin­tos, elek­tros sky­di­nės, pre­ky­bi­nė įran­ga bei paš­to dė­žu­tės. Uk­mer­giš­kių pro­duk­ci­ja ke­liau­ja į Šve­di­ją, Nor­ve­gi­ją, Da­ni­ją, Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, Vo­kie­ti­ją, Pran­cū­zi­ją.

Įmo­nės va­do­vai prog­no­zuo­ja, kad šie­met me­ti­nė „Stan­se­fab­rik­ken“ apy­var­ta sieks 50 mi­li­jo­nų li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų