Informacija apie vidutines natūralaus pieno supirkimo kainas 2012 m. rugsėjo mėnesį

2012 m. rugsėjo mėnesį vidutinė natūralaus (4,13 proc. riebumo ir 3,35 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 845,5 Lt/t. Per mėnesį (rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu) vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina padidėjo 9,6 proc. (nuo 771,2 Lt/t iki 845,5 Lt/t). Bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina rugsėjo mėnesį, palyginus su šių metų rugpjūčiu padidėjo 3,2 proc.

Lyginant vidutinę 2012 m. rugsėjo mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą su praėjusių metų rugsėju, ji sumažėjo 11,9 proc. (nuo 959,8 Lt/t iki 845,5 Lt/t).

Per š. m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 135,82 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 0,2 proc. daugiau negu 2011m. rugsėjo mėnesį (135,50 tūkst. t.).

Per š. m. sausio - rugsėjo mėn. buvo supirkta 1047 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 4,9 proc. daugiau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį (998 tūkst. t).

Per šešis 2012-2013 kvotos metų mėnesius pieno pardavimo perdirbti kvota įvykdyta 44,49 proc. (pernai tuo pačiu laikotarpiu – 43,24 proc.).

Informacija apie 2012 m. rugsėjo mėnesio vidutines pieno supirkimo kainas

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną Lt/t

Supirkto pieno

pieno, už kurį apmokant nebuvo taikytos nuoskaitos

pieno, už kurį apmokant buvo taikyta bent viena nuoskaita

vidutinė

riebumas, proc.

baltymin-gumas, proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

878,1

661,9

868,9

4,14

3,37

2

UAB „Marijampolės pieno konservai“

875,2

583,9

872,6

4,14

3,35

3

AB „Rokiškio sūris“

844,7

657,0

836,9

4,17

3,33

4

AB „Žemaitijos pienas“

856,0

750,0

850,7

4,11

3,37

5

ŽŪB „Šaltekšnis“

904,2

610,8

879,4

4,34

3,39

6

AB „Vilkyškių pieninė“

800,8

589,3

782,6

4,02

3,31

7

Bariūnų ŽŪB Joniškio r.

954,4

942,7

954,3

4,62

3,47

8

Pienininkystės koop. „Žalmargė“

787,9

613,8

770,4

4,32

3,29

9

ŽŪB „Pienė“ Alytaus r.

683,3

535,0

660,8

4,27

3,28

10

L.Kaminskienės psp

744,4

523,1

704,4

4,22

3,24

11

ŽŪK „Pakražantis“

716,3

576,4

705,2

4,04

3,26

12

ŽŪB „Vežimas"

628,0

0

628,0

4,10

3,30

13

UAB „Krokialaukio pieninė“

653,0

0

653,0

3,96

3,13

14

ŽŪK „Rešketėnai“

784,8

615,2

783,2

4,15

3,35

15

ŽŪK „Melbras“

796,7

653,3

791,6

4,27

3,33

16

ŽŪK „Senoji kryžkelė“

796,0

694,8

791,9

4,28

3,34

17

ŽŪK „Dovainonių agroservisas“

756,7

622,3

742,4

4,30

3,37

18

J.Vaitkevičienės ĮI Alytus

824,5

687,3

807,0

4,30

3,24

19

Raudėnų pienininkų koop. „Roinga“

716,1

550,8

687,8

4,17

3,18

20

ŽŪB „Pienė“ Kretingos r.

721,6

568,8

716,8

4,10

3,27

21

ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r.

772,9

596,1

761,1

4,15

3,43

22

UAB „Pieno upės“

752,6

594,5

749,7

4,08

3,26

23

Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r.

660,0

576,2

657,9

4,34

3,30

24

ŽŪK „Pieno šaltinis“

763,2

649,5

760,7

4,40

3,25

25

V.Glinsko gamybinė įm. Marijampolės r.

813,3

657,6

797,5

4,02

3,21

26

UAB „Liučiūnų žemė“

738,3

605,2

725,2

4,83

3,56

27

ŽŪKB „Pamario pienas“

780,0

676,2

777,8

4,00

3,42

28

KB „Zanavykų krašto pienas“

806,0

656,4

805,3

4,06

3,26

29

ŽŪK „Jonavos javai“

788,1

548,7

767,7

4,40

3,40

30

ŽŪKB „Pieno banga“

732,0

648,5

731,1

4,01

3,22

31

UAB „MGL Baltija“

1016,8

733,3

1010,4

4,32

3,51

32

ŽŪK „Paežerių pienas“

681,1

613,7

680,7

4,14

3,49

33

ŽŪK „Dobilo lapas“

792,5

645,3

785,2

4,06

3,34

34

Koop. „Pieno puta“

875,2

709,6

870,0

4,40

3,45

35

KB „Žalioji lanka“

718,2

649,0

710,7

4,45

3,43

36

ŽŪK „Ėriškių pienas“

716,8

668,6

707,8

4,37

3,27

37

KB „Dzūkijos pienas“

780,5

585,8

773,6

4,16

3,28

38

KB „Ūkininkų pienas“

783,6

633,5

762,1

4,21

3,39

39

KB „Lietuviškas pienelis“

721,3

503,4

713,1

3,96

3,18

40

UAB „Lukšių pieninė“

920,6

662,4

917,5

4,22

3,36

41

ŽŪK „Džiaugsmelis“

810,1

721,9

796,7

4,08

3,31

42

UAB „Šalva“

824,3

678,2

821,2

4,14

3,36

43

ŽŪK „Šiaurės pienas“

704,1

491,3

701,9

4,11

3,39

44

Koop. „Eko Žemaitija“

1046,8

0,0

1046,8

4,23

3,39

45

Koop. „Margės ūkis“

675,6

672,5

675,1

4,21

3,13

46

ŽŪK „Suvalkijos pienas“

768,2

619,0

756,3

4,07

3,22

47

KB „Panemunys“

775,7

601,4

775,4

4,33

3,42

48

KB „Raudonė“

732,6

0

732,6

4,28

3,22

49

D. Popovič IĮ ,,Ringužėlė“

619,9

0

619,9

4,01

3,05

50

ŽŪK „Krosnos pienas“

784,6

600,0

783,4

4,14

3,31

51

Koop. „EKO tikslas“

1049,7

906,0

1043,0

4,41

3,47

52

KB „Raseinių pienas“

756,0

608,6

754,8

4,07

3,28

53

KB „Agrobanga“

931,2

819,5

928,6

4,10

3,30

54

UAB „Nemuno krašto pienas“

706,3

0,0

706,3

4,20

3,20

55

KB „Pieno jūra“

762,4

647,8

757,3

4,08

3,24

56

Galinos Antul IĮ

751,0

705,0

743,5

4,12

3,38

57

Koop. „Pienininkai“

871,3

679,3

868,5

4,27

3,38

58

ŽŪK „Pienas LT“

1003,2

863,7

995,7

4,15

3,41

59

UAB „Pakražantė“

708,7

574,3

702,4

3,98

3,26

60

L. Švedkauskienės IĮ

863,1

562,4

859,6

4,19

3,36

61

ŽŪK „Lietuviškas ūkis“

1006,9

0,0

1006,9

3,79

3,39

62

R. Jakučionio IĮ

687,5

644,3

684,4

4,06

3,29

63

ŽŪK „Sodžiai“

804,3

657,5

798,0

4,42

3,42

64

ŽŪK „Sintautų pienas“

751,8

584,6

748,7

4,00

3,24

65

ŽŪK „Normas“

793,2

635,3

783,0

4,08

3,36

66

ŽŪK „Agropienas“

796,6

611,5

792,8

4,15

3,21

67

UAB „Muštuvis“

791,2

644,9

777,0

4,43

3,49

68

UAB „Gojaus pienė“

650,1

0,0

650,1

4,69

2,94

69

ŽŪK "Lietpienas"

982,6

617,4

975,1

4,24

3,38

70

UAB "Milkė"

748,5

635,1

746,2

4,00

3,33

71

A. Augėno IĮ

809,4

0

809,4

4,40

3,62

 

Vidurkis

853,4

678,9

845,5

4,13

3,35

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) š. m. rugsėjo mėnesį už natūralų pieną (4,12 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 980 Lt/t (be priemokų ar nuoskaitų). Ši kaina yra 15,9 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą.

Lyginant 2012 m. rugsėjo mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, su šių metų rugpjūčio mėnesiu ši kaina padidėjo 7,1 proc. (nuo 915 Lt/t iki 980 Lt/t), o lyginant su 2011 m. rugsėju, ji sumažėjo 13,6 proc. (nuo 1134 Lt/t iki 980 Lt/t).

Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 29 proc. nuo viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, mokėta pieno supirkimo kaina 2012 m. rugsėjo mėn.

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas

Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedųLt/t

Supirkto pieno

Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojų proc.

riebumas, proc.

baltymin-gumas, proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

979

4,14

3,42

39%

2

AB „Rokiškio sūris“

982

4,15

3,46

21%

3

AB „Žemaitijos pienas“

970

4,08

3,4

25%

4

AB „Vilkyškių pieninė“

979

4,05

3,37

18%

5

UAB „Marijampolės pieno konservai“

998

4,13

3,45

46%

 

Vidurkis

980

4,12

3,42

29%

Daugiau informacijos pasiteirauti: ŽŪM Žemės ir maisto ūkio departamento Mėsos ir pieno skyriaus vyr. specialistės Rūtos Žvirblytės, tel. (8-5) 2391 161

Žemės ūkio ministerijos informacija

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų