Iš poledinės žūklės grįžo su taurėmis

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį gam­ta bu­vo dos­ni po­le­di­nės žūklės var­žy­bų da­ly­viams. Lie­tus kaip iš ki­bi­ro pliaup­ti pra­dė­jo tik va­ka­re, var­žy­boms ant už­ša­lu­sio le­do pa­si­bai­gus. Ren­gi­nio da­ly­viai na­mo grį­žo su pui­kio­mis emo­ci­jo­mis ir įspū­din­gais ap­do­va­no­ji­mais.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ra­jo­no me­ro ap­do­va­no­ji­mas – var­žy­bų nu­ga­lė­to­jui A. Poz­ne­ko­vui.

 

Žve­jų po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bos – se­na ir gra­ži Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos tra­di­ci­ja. Kas­met ji ren­gia­ma jau pa­va­sa­rė­jant. Žve­jai ti­ki­na, kad to­kiu me­tu bū­na di­des­nė lai­mi­kio ti­ki­my­bė. Be to, ir le­das eže­rus šie­met su­kaus­tė kaip nie­ka­da vė­lai – tik sau­sį.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio­se as­me­ni­nė­se po­le­di­nės žūk­lės var­žy­bo­se da­ly­va­vo 21 žve­jys. Vie­nas ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių – Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos me­džiok­lės ži­no­vas žu­vi­nin­kas Sta­sys Brak­nys ti­ki­na: anks­tes­niais me­tais bū­da­vo ren­gia­mos ir ko­man­di­nės var­žy­bos. Ta­čiau šie­met to­kio su­ma­ny­mo at­si­saky­ta ir nu­tar­ta, kad kiek­vie­nas žve­jys rū­pi­nsis tik sa­vo as­me­niniu re­zul­ta­tu.

 

03-16-3_straipsnio_1_nuotr

Ma­žiau­sias die­nos lai­mi­kis.


 

Var­žy­bos ant maž­daug 40 cen­ti­met­rų sto­rio Alio­nių tven­ki­nio le­do tru­ko ke­tu­rias va­lan­das. Jas ste­bė­jo tei­sė­jų ko­man­da, va­do­vau­ja­ma Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo ir Kon­stan­ti­no Tru­so­vo. Pa­grin­di­nė tei­sė­jų už­duo­tis – ste­bė­ti, kad prie žve­jų nepri­si­ar­tin­tų pa­ša­li­niai as­me­nys, o lai­mi­kis ne­bū­tų pa­gau­sin­tas ne­są­ži­nin­gai.

 

03-16-3_straipsnio_2_nuotr

Lai­mi­kis bu­vo kruopš­čiai pa­sver­tas.


 

Žve­jy­bai pa­si­bai­gus vi­sų da­ly­vių – de­vy­nio­li­kos vy­rų ir dvie­jų mo­te­rų – lai­mi­kis bu­vo pa­sver­tas, iš­rink­ta di­džiau­sia, ma­žiau­sia žu­vys.

Tra­di­ciš­kai vi­si da­ly­viai sa­vo pa­gau­tą lai­mi­kį su­kro­vė į vie­ną mai­šą. Pa­aiš­kė­jo, kad per ke­tu­rias va­lan­das žve­jai drau­ge pa­ga­vo dau­giau nei 10 ki­log­ra­mų eše­riu­kų, pūgž­lių, kuo­jų.

Po var­žy­bų, kait­riai sprag­sint lau­žui, vi­si vai­ši­no­si žir­nių ko­še ir džiau­gė­si sma­giau­sia ren­gi­nio aki­mir­ka – nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mais.

 

03-16-3_straipsnio_4_nuotr


 

Į juos at­vy­ko ir įspū­din­gais pri­zais nu­ga­lė­to­jus ap­do­va­no­jo ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas. Spe­cia­lias tau­res jis įtei­kė trims dau­giau­siai žu­vų pa­ga­vu­siems uk­mer­giš­kiams.

Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Alek­san­drui Poz­ne­ko­vui, su­ga­vu­siam 1,57 ki­log­ra­mo žu­vų. Ant­ras bu­vo Min­dau­gas Za­rec­kas, ku­rio lai­mi­kis – 1,1 ki­log­ra­mo, tre­čias – Vai­das Ba­ka­naus­kas, ku­rio su­gau­tos žu­vys svė­rė 0,87 ki­log­ra­mo.

 

03-16-3_straipsnio_5_nuotr


 

V. Ba­ka­naus­kas par­si­ve­žė na­mo ir dar vie­ną ap­do­va­no­ji­mą – ta­po eke­tės grę­ži­mo nu­ga­lė­to­ju.

Jau­niau­sio ren­gi­nio da­ly­vio ti­tu­lą pel­nė Ar­nol­das Ba­ka­naus­kas. Ma­žiau­sią žu­vį pa­ga­vo Ar­vy­das Jur­kū­nas, di­džiau­sią – Taut­vy­das Kač­kus. Pir­mas var­žy­bų lai­mi­kis pri­klau­sė Ed­var­dui Vin­slo­vui, ge­riau­sios mo­ters žve­jės ti­tu­lą pel­nė kas­me­ti­nė to­kių var­žy­bų da­ly­vė Bi­ru­tė Du­die­nė.

 

03-16-3_straipsnio_6_nuotr


 

O vi­si, ku­rie pri­zų ne­lai­mė­jo, na­mo par­si­ve­žė ge­rą tik­riau­siai jau pas­ku­ti­nės šių­me­ti­nės po­le­di­nės žūk­lės nuo­tai­ką.

 

03-16-3_straipsnio_7_nuotr


 

03-16-3_straipsnio_8_nuotr

 


 

03-16-3_straipsnio_9_nuotr

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų