Jubiliejinius renginius ženklins vilko pėda

Šie me­tai Uk­mer­gei ju­bi­lie­ji­niai – mies­tas mi­ni 680 me­tų su­kak­tį.  Ta pro­ga ju­bi­lie­jui ski­ria­mi vi­si ryš­kes­ni me­tų ren­gi­niai. Jie bus pa­žy­mė­ti  spe­cia­liu – vil­ko pė­dos žen­klu.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Pir­mą kar­tą vil­ko pė­da bu­vo pa­puoš­tos pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Tarp­tau­ti­nio būg­nų ir per­ku­si­jos fes­ti­va­lio afi­šos.

Pa­sak ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jos Lo­li­tos Ge­ruls­kie­nės, vil­ko pė­dos žen­klu ke­ti­na­ma pa­puoš­ti do­va­noms skir­tus marš­ki­nė­lius, pa­žy­mė­ti tu­ris­ti­nius marš­ru­tus. Šį žen­klą ke­ti­na pa­nau­do­ti ir ver­sli­nin­kai.

Į ju­bi­lie­ji­nių kul­tū­ri­nių ren­gi­nių ap­ta­ri­mą spau­dos at­sto­vus ant­ra­die­nį su­kvie­tę L. Ge­ruls­kie­nė ir ra­jo­no vi­ce­me­ras Re­gi­man­tas Ba­ra­vy­kas pri­sta­tė svar­biau­sias ar­tė­jan­čias šven­tes.

Ge­gu­žės vi­du­ry­je Bu­ge­nė­lių miš­ke vyks tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Bal­ti­jos miš­kai 2013“, bir­že­lį griau­dės tarp­tau­ti­nis gy­vo­sios ka­ro is­to­ri­jos fes­ti­va­lis „Vil­kmer­gės (Del­tu­vos) mū­šio ins­ce­ni­za­ci­ja 1812–2013“.

Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­ną nu­ma­ty­ta Aukš­tai­ti­jos re­gio­no su­tar­ti­nių šven­tė. Ti­ki­ma­si ją su­reng­ti iki to lai­ko re­no­vuo­to­je pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je.

Rug­pjū­tį mi­ni­mos „Sme­to­ni­nės“ – Pre­zi­den­to A. Sme­to­nos gim­ta­die­nis taip pat tu­rė­tų įvyk­ti vi­siš­kai at­nau­jin­to­je erd­vė­je – šiuo me­tu re­konst­ruo­ja­ma­me An­ta­no Sme­to­nos dva­re.

Šie­met pla­nuo­ja­mas ir per­nai ne­įvy­kęs Pa­bais­ko mū­šio pa­mi­nė­ji­mas.

Pas­ku­ti­nė me­tų šven­tė – rug­sė­jo pa­bai­go­je vyk­sian­ti „An­ge­lų sar­gų“ mu­gė.

Ta­čiau pats di­džiau­sias ir skam­biau­sias me­tų ren­gi­nys – pir­mo­mis bir­že­lio die­no­mis vyk­sian­ti Uk­mer­gės mies­to šven­tė, skir­ta mies­to 680 me­tų ju­bi­lie­jui.

Ją šie­met no­ri­ma pa­da­ry­ti iš­skir­ti­nę. Jei bus ge­ri orai, pla­nuo­ja­ma ir nau­ja vie­ta ju­bi­lie­jui –  su­tvar­ky­ta Šven­to­sios pa­kran­tė ša­lia dvi­ra­čių ta­ko.

Ti­ki­ma­si per mies­to gim­ta­die­nį ir pa­siek­ti re­kor­do. Lie­tu­vos re­kor­dų agen­tū­rai pri­sta­ty­tas pla­nuo­ja­mas re­kor­das  va­di­na­si „Dau­giau­siai vie­nu me­tu skam­ban­čių ža­din­tu­vų“.

Jį spau­dai pri­sta­čiu­si sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vio­le­ta Šir­me­nė pa­sa­ko­jo, jog agen­tū­ra to­kiam su­ma­ny­mui pri­ta­rė, mat to­kio re­kor­do dar nie­kas ne­sie­kė.

Ta­čiau kad jis bū­tų pri­pa­žin­tas, pri­reiks mies­te­lė­nų pa­gal­bos. Uk­mer­giš­kių bus pra­šo­ma pa­sko­lin­ti ar pa­do­va­no­ti se­ną ža­din­tu­vą. Sie­kia­ma su­rink­ti ju­bi­lie­ji­nius me­tus sim­bo­li­zuo­jan­tį „cho­rą“ – 680 ža­din­tu­vų. Penk­ta­die­nio va­ka­rą prieš Mies­to šven­tės ati­da­ry­mą šį re­kor­dą no­ri­ma už­fik­suo­ti kul­tū­ros cen­tre – pri­suk­ti ža­din­tu­vai tu­rė­tų pra­dė­ti čirkš­ti vie­nu me­tu.

„Ža­din­tu­vų cho­ro“ pa­si­ro­dy­mo liu­di­nin­kais ir žiū­ro­vais ga­lės tap­ti vi­si no­rin­tys. Po pa­si­ro­dy­mo sko­lin­ti ža­din­tu­vai bus grą­žin­ti šei­mi­nin­kams, o do­va­no­tie­ji bus pa­nau­do­ti me­ni­nio ob­jek­to su­kū­ri­mui, ku­ris puoš mies­to erd­vę.

Kul­tū­ros dar­buo­to­jai jau dė­lio­ja ju­bi­lie­ji­nės mies­to šven­tės ren­gi­nių pa­ma­tą. Vie­nas iš ne­ti­kė­čiau­sių – ry­ti­nė mankš­ta. Ne­ti­kė­tu­mų ir siur­pri­zų ža­da­ma ir dau­giau. O ruoš­tis lai­ko li­ko vos dau­giau nei du mė­ne­siai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų