Kai sava pavardė tampa nemiela...

Tei­sin­gu­mo mi­nist­ro pa­tvir­tin­tos tai­syk­lės su­pap­ras­ti­no as­mens var­do bei pa­var­dės kei­ti­mo tvar­ką. Mū­sų ra­jo­ne var­dus ir pa­var­des per­nai kei­tė aš­tuo­ni uk­mer­giš­kiai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­gu­ma iš mū­sų su ta pa­čia pa­var­de pra­gy­ve­na­me vi­są gy­ve­ni­mą...

Nuo šiol trum­piau truks  pa­var­dės kei­ti­mo pro­ce­dū­ros, kai as­muo no­ri su­si­grą­žin­ti tu­rė­tą pa­var­dę, tu­rė­ti ben­drą su su­tuok­ti­niu pa­var­dę, prie sa­vo pa­var­dės pri­jung­ti su­tuok­ti­nio pa­var­dę, tu­rė­ti šei­mi­nės for­mos ne­nu­ro­dan­čią pa­var­dę ar vie­toj ne­lie­tu­viš­kos su­gra­ma­tin­tos pa­var­dės for­mos tu­rė­ti su­gra­ma­tin­tą (ar­ba at­virkš­čiai).

Tei­sė spręs­ti pa­var­džių kei­ti­mo klau­si­mus pa­lik­ta  tik ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riams. Iki šiol to­kių spren­di­mų pa­grįs­tu­mą tu­rė­jo įver­tin­ti ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, o tai lė­mė il­ges­nį pra­šy­mų nag­ri­nė­ji­mą.

Nuo šiol as­me­nys ga­li pa­si­rink­ti, ar jie no­ri, kad kei­čiant jų pa­var­dę bū­tų kei­čia­mi ir įra­šai jų vai­kų gi­mi­mo liu­di­ji­muo­se. Anks­tes­nė tvar­ka nu­ma­tė, kad ma­mai pa­kei­tus pa­var­dę pri­va­lė­jo bū­ti pa­keis­tas ir ne­pil­na­me­čio vai­ko gi­mi­mo liu­di­ji­mas, nu­ro­dant ja­me nau­ją­jį ma­mos as­men­var­dį.

Nau­jo­jo­je tvar­ko­je įtvir­tin­ta ga­li­my­bė tė­vams pa­keis­ti vai­ko var­dą. Tai da­ry­ti bus ga­li­ma tik tuo at­ve­ju, jei var­do kei­ti­mas ne­pri­eš­ta­raus vai­ko in­te­re­sams. Šis po­ky­tis pa­dės iš­spręs­ti pro­ble­mas, kai tė­vams ar jų vai­kams iš­ky­la ne­pa­to­gu­mų dėl ne­tin­ka­mai pa­rink­to vai­ko var­do ir šis dėl to pa­ti­ria pa­ty­čias.

Pra­šy­mus pa­pil­dy­ti, pa­keis­ti ar iš­tai­sy­ti ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų įra­šus ar pra­šy­mus iš­duo­ti pa­kar­to­ti­nius liu­di­ji­mus ir pa­žy­mas apie šei­mi­nę pa­dė­tį nuo šiol ga­li­ma pa­teik­ti bet ku­riai pa­si­rink­tai ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gai.

Pa­sak Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jos Re­gi­nos Jac­kū­nie­nės, per­nai dėl var­do ir pa­var­dės pa­kei­ti­mo jų įstai­go­je bu­vo su­da­ry­tos aš­tuo­nios by­los: vie­na – dėl var­do ir sep­ty­nios – dėl pa­var­dės pa­kei­ti­mo. Krei­pė­si vie­nas vy­ras ir sep­ty­nios mo­te­rys.

Už­per­nai to­kių by­lų bu­vo ke­tu­rio­li­ka: dvi – dėl var­do, trys – dėl var­do ir pa­var­dės, de­vy­nios – dėl pa­var­dės pa­kei­ti­mo.  Dvy­li­ka iš be­si­krei­pian­čių­jų – mo­te­riš­kos ly­ties at­sto­vės.

Uk­mer­giš­kiai kei­tė var­dus į tuos, ku­riais juos va­di­na, ki­ti no­rė­jo tu­rė­ti du var­dus, taip pat no­rė­jo tu­rė­ti ne­lie­tu­viš­kus ne­su­gra­ma­tin­tus var­dus (be lie­tu­viš­kų ga­lū­nių).

Pa­var­des žmo­nės kei­tė dėl la­bai įvai­rių prie­žas­čių: no­rė­jo tu­rė­ti ben­drą su sa­vo su­tuok­ti­niu pa­var­dę, su­si­grą­žin­ti anks­čiau tu­rė­tą sa­vo pa­var­dę, dvi­gu­bą pa­var­dę pa­keis­ti į vie­ną. Taip pat no­rė­jo tu­rė­ti se­ne­lių ar pa­tė­vio pa­var­dę, pa­var­dę, ne­nu­ro­dan­čią šei­mi­nės pa­dė­ties. Dar vie­nas pa­gei­da­vi­mas – ne­lie­tu­viš­ką su lie­tu­viš­ka ga­lū­ne pa­var­dę pa­keis­ti į to­kią pa­čią, tik be lie­tu­viš­kos ga­lū­nės.

Nuo šiol per Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ją pa­var­dę keis­ti lei­džia­ma, jei­gu pa­reiš­kė­jas: tu­ri  pa­var­dę, ku­ri že­mi­na jo oru­mą ar yra ne­pa­to­gi var­to­ti, no­ri tu­rė­ti tė­vų, se­ne­lių, pro­se­ne­lių pa­var­dę, tu­ri pa­var­dės for­mą, ne­ati­tin­kan­čią jo ly­ties, da­ly­vau­ja liu­dy­to­jų ap­sau­gos pro­gra­mo­je, pa­kei­tė pa­var­dę už­sie­nio vals­ty­bė­je.

Jei yra bū­ti­nas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos įver­ti­ni­mas, pa­var­dė pa­kei­čia­ma per du mė­ne­sius, o tai kai­nuo­ja 42 li­tus. Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je pro­ce­dū­ra trun­ka 20 die­nų, o vals­ty­bi­nės rin­klia­vos mo­kes­tis – 17 li­tų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų