Kandidatų į Seimą sąrašas ilgėja

Šią sa­vai­tę ofi­cia­liai pa­aiš­kės vi­sų rin­ki­muo­se į Sei­mą sa­vo kan­di­da­tus ke­lian­čių po­li­ti­nių par­ti­jų kan­di­da­tų pa­var­dės.

Kai ku­rios po­li­ti­nės par­ti­jos jau sau­sio pra­džio­je pa­skel­bė sa­vo re­mia­mų kan­di­da­tų pa­var­des.

Par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je ke­lia­mas kan­di­da­tas Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos – Ka­zys Gry­baus­kas, Dar­bo par­ti­jos – Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Jau pa­aiš­kė­jo ir ki­tų par­ti­jų ke­lia­mi kan­di­da­tai.

Uk­mer­gės apy­gar­do­je taip pat kan­di­da­tuos Emig­ran­tų par­ti­jos ly­de­ris Juo­zas Mu­raus­kas. Ko­vo­to­jų už Lie­tu­vą są­jun­gos na­riai rin­ki­muo­se į Sei­mą de­le­guo­ja Vy­tau­tą Šus­taus­ką.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tė – par­ti­jos Uk­mer­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ga­liaus­kie­nė.

Jau pa­aiš­kė­jo ir Li­be­ra­lų są­jū­džio iš­kel­tas kan­di­da­tas.  Dėl Sei­mo na­rio man­da­to ko­vos vie­na iš Li­be­ra­lų są­jū­džio Uk­mer­gės sky­riaus ly­de­rių Dai­va Krikš­ta­po­nie­nė.

Pa­skel­bė sa­vo ke­lia­mą kan­di­da­tą ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Po šios po­li­ti­nės jė­gos vė­lia­va rin­ki­muo­se da­ly­vaus bu­vu­si ta­ry­bos na­rė Da­nu­tė Už­ku­rė­ly­tė.

Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga kan­di­da­tu iš­kė­lė pra­ei­tos ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rą Ar­tū­rą Me­lia­ną.

Šią sa­vai­tę pa­aiš­kės ir ki­tų par­ti­jų ke­lia­mi kan­di­da­tai.

Iš sa­va­ran­kiš­kai rin­ki­muo­se no­rė­ju­sių da­ly­vau­ti aš­tuo­nių pre­ten­den­tų, grei­čiau­siai liks tik du – Ju­lius Ka­zė­nas ir Min­dau­gas Kluo­nis.

Ko­vo 3 die­ną vyks rin­ki­mai į Sei­mą vien­man­da­tė­se Uk­mer­gės, Za­ra­sų–Vi­sa­gi­no bei Bir­žų–Ku­piš­kio apy­gar­do­se. Uk­mer­gė­je nau­jas Sei­mo na­rys bus ren­ka­mas vie­toj mi­ru­sio Ju­liaus Ve­sel­kos. Ki­to­se rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­nai­kin­ti dėl nu­sta­ty­tų šiurkš­čių pa­žei­di­mų.

Kaip pra­ne­ša Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas, šiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą nu­ma­to­ma apie rin­ki­mų apy­lin­kės dar­bą, pa­tal­pas klaus­ti rin­kė­jų nuo­mo­nės.

Taip ti­ki­ma­si iš­si­aiš­kin­ti ir apie ga­li­mus bal­sų pir­ki­mo at­ve­jus. Ap­klau­sa bus vyk­do­ma rin­kė­jui pa­tei­kus už­pil­dy­ti la­pe­lį. Ti­ki­na­ma, kad ji bus ano­ni­miš­ka.

Už­pil­dy­tus la­pe­lius bus ga­li­ma įmes­ti į paš­to dė­žu­tę, vė­liau at­sa­ky­mus ana­li­zuos rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Z. Vai­gaus­kas ti­ki­si, kad per rin­ki­mus taip pat vyks „bal­tų­jų pirš­ti­nių“ ak­ci­ja, kai sa­va­no­riai ste­bi, ar nė­ra pa­žei­di­mų. Dau­giau įga­lio­ji­mų tu­rės po­li­ci­ja – jei bus gau­ta sig­na­lų apie bal­sų pir­ki­mą, po­li­ci­ja jau ga­lės nau­do­ti kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nes.

UŽ inf.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų