Karščiai ir liūtys diktuoja uogų kainas

Nors pats vi­dur­va­sa­ris, miš­ko ir so­do gė­ry­bių tur­gu­je pa­ly­gin­ti ne­daug. Už­tat jų kai­na be­veik dvi­gu­bai di­des­nė nei per­nai. Pre­kei­viai ti­ki­na, kad dėl to kal­ti orai: liū­tys ap­sė­mė uo­gie­no­jus, o dėl kar­ščių uo­ga­vi­mas tam­pa ka­tor­giš­ku dar­bu.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ūkininkės Laimos Valuckienės prekyba šiandien – į pabaigą.

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė­je pre­kys­ta­liai nuo miš­ko ir so­do gė­ry­bių ne­lū­žo. Uo­gų asor­ti­men­tas pir­kė­jų taip pat įvai­ru­mu ne­ste­bi­no – juo­die­ji ser­ben­tai, mė­ly­nės, sau­je­lė miš­ko avie­čių. Pre­kei­viai sa­ko, kad miš­kuo­se ne avie­čių me­tai – šie­met jų be­veik nė­ra. Mė­ly­no­jai taip ap­sem­ti van­dens, kad iki jų sun­ku nu­bris­ti net su gu­mi­niais ba­tais.

Gry­bų są­ra­šas mi­ni­ma­lus. Gry­bau­to­jai sa­ko, kad gry­bų „der­lius“ šie­met vė­luo­ja – nors jau vi­dur­va­sa­ris, ap­lin­ki­niuo­se miš­kuo­se dygs­ta tik vo­ve­rai­tės.

Ba­ra­vy­kai ir rau­do­ni­kiai vie­nu me­tu bu­vo iš­ki­šę gal­vas, bet ir tos dy­go jau su­kir­mi­ju­sios. Šiuo me­tu jų au­gi­mo nė­ra.

Už lit­rą mė­ly­nių par­da­vė­jai pra­šė 8 li­tų. Pir­kė­jai, pri­si­mi­nę, kad per­nai tiek pat bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 5, uo­gų šluo­ti nuo pre­kys­ta­lių ne­sku­bė­jo. Dau­gu­ma jų sa­kė dar pa­lauk­sian­tys – gal at­pigs.

Su­rūgs ant krū­mo

Ne pir­mus me­tus tur­ga­vie­tė­je uo­go­mis pre­kiau­jan­čiai Bi­ru­tei „va­sa­ros se­zo­nas“ jau įsi­bė­gė­jo. Mo­te­ris tąryt at­ne­šė par­duo­ti ki­bi­rą mė­ly­nių. Uo­gas rin­ko Šir­vin­tų ra­jo­ne, Liu­ko­nių miš­ke. Ji ti­ki­na, kad pir­kė­jai be rei­ka­lo lau­kia, kad šių uo­gų kai­na nu­kris. Mė­ly­nių kai­ną šie­met ge­ro­kai pa­ko­re­ga­vo orai. „Pi­giau tik­rai ne­ap­si­mo­ka. Pa­ban­dyk to­kią karš­tą die­ną ki­bi­rą uo­gų pri­rink­ti“, – ne­si­de­ra pre­kei­vė. Mo­te­ris prog­no­zuo­ja, kad jei to­kia kait­ra dar il­giau lai­ky­sis, uo­gos tie­siog ant krū­me­lių su­rūgs.

Mė­ly­nės mėgs­ta že­mes­nes vie­tas, o jos to­kią lie­tin­gą va­sa­rą kaip ši – ne­įbren­da­mos. Kar­tais į uo­gas ten­ka pa­si­žiū­rė­ti tik iš to­lo – nė gu­mi­niai ba­tai ne­gelbs­ti. Mo­te­ris, pri­si­du­rian­ti prie pen­si­jos už uo­gas gau­tą li­tą, pa­si­bai­gus mė­ly­nių se­zo­nui lauks span­guo­lių. „Šie­met avie­čių nė­ra, net į avie­ty­ną nė­ra ko ei­ti“, – sa­ko ji.

Lau­kia ba­ra­vy­kų se­zo­no

Tik pu­sės lit­ro stik­lai­nį avie­čių pa­vy­ko pri­uo­gau­ti pus­bro­liams Ta­dui ir Lau­ry­nui. Už juos Še­šuo­liuo­se gy­ve­nan­tys moks­lei­viai pra­šė 5 li­tų. Kur kas ge­riau jiems se­kė­si gry­bau­ti – ant pre­kys­ta­lio pui­ka­vo­si ke­le­tas krū­ve­lių vo­ve­rai­čių. Va­sa­ros atos­to­gų me­tu pa­aug­liai sa­kė ne­ven­gian­tys dvi­ra­čiais nu­min­ti į ne­to­lie­se esan­tį miš­ką uo­gau­ti ir gry­bau­ti – ir pra­mo­ga, ir nau­da. Už­dirb­tus pi­ni­gus „jau­nie­ji ver­sli­nin­kai“ ti­ki­no tau­py­sian­tys.

Še­šuo­liuo­se gy­ve­nan­tis Al­gis – taip pat nuo­la­ti­nis miš­ko lan­ky­to­jas. Žmo­gus ti­ki­na vi­sus jam ži­no­mus rau­do­ni­ky­nus ir ba­ra­vy­ky­nus iš­mai­šęs ir drą­siai ga­lįs pa­sa­ky­ti, kad šie gry­bai kol kas ne­dygs­ta. „Per ke­le­tą va­lan­dų gry­ba­vi­mo ra­dau tik du rau­do­ni­kius. Ir tie su­kir­mi­ję“, – skun­džia­si žmo­gus. Jis sa­ko, kad anks­tes­niais me­tais lie­pos pa­bai­go­je pil­nais krep­šiais ba­ra­vy­kų ir rau­do­ni­kių iš miš­ko par­ei­da­vo. Už­tat vo­ve­rai­čių tik­rai už­de­rė­jo – už lit­rą jų par­da­vė­jas pra­šė 7-8 li­tų pri­klau­so­mai nuo gry­bu­kų dy­džio.

Nau­jų rin­kų Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė­je ieš­ko ir kai­my­ni­nių ra­jo­nų gry­bau­to­jai. Anykš­tė­nai Re­gi­na ir Ado­mas siū­lė pir­kė­jams vo­ve­rai­čių po 12 li­tų už ki­log­ra­mą. Jie sa­ko, kad kol kas ki­to­kių gry­bų se­zo­nas ir kai­my­ni­nio ra­jo­no miš­kuo­se ne­pra­si­dė­jo. Par­da­vė­jai ti­ki­na, kad į Uk­mer­gę gry­bus vež­ti la­biau ap­si­mo­ka nei par­duo­ti Anykš­čiuo­se: „Mies­tas di­des­nis ir tur­gu­je žmo­nių dau­giau lan­ko­si. Nors kon­ku­ren­ci­ja ne­ma­ža – pas jus gry­bin­gų miš­kų taip pat yra.“

Juo­dų­jų su­pir­kė­jai kra­to­si

Už juo­dų­jų ser­ben­tų lit­rą pre­kei­viai pra­šė nuo 3 iki 4 li­tų. Už tur­gaus te­ri­to­ri­jos, prie­šais var­tus ki­bi­rė­lį pa­si­sta­čiu­si  mo­te­ris par­duo­tų ir už du li­tus.

Del­tu­vos se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­ti ūki­nin­kė Lai­ma Va­loc­kie­nė sa­ko, kad pu­sės hek­ta­ro ser­ben­ty­nas šiais lai­kais – tik­ras gal­vos skaus­mas. Vie­nin­te­lė rin­ka – mies­to tur­ga­vie­tė. „Pa­si­so­di­nom prieš ke­le­tą me­tų, kai ūki­nin­kai bu­vo ska­ti­na­mi už­si­im­ti uo­gi­nin­kys­te. At­seit, per­spek­ty­vi ūkio ša­ka. Net plės­tis ke­ti­no­me. Kam tų uo­gų da­bar rei­kia? Pri­rink­ti var­gas, o su­pir­kė­jai siū­lo cen­tus“, – sa­ko mo­te­ris.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų