Kaštonus alina kenkėjai

Dar sa­vai­tė ki­ta – ir Uk­mer­gės cen­tre pra­si­dės vi­zu­a­li­nis ru­duo. O pra­si­dės jis to­dėl, kad ga­lu­ti­nai nu­ru­duos da­bar jau gels­tan­tys kaš­to­nų la­pai. Kaš­to­nus jau be­veik de­šimt me­tų vi­so­je Lie­tu­vo­je ma­siš­kai puo­la kaš­to­ni­nės ker­ša­kan­dės.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Jau per­nai va­sa­rą uk­mer­giš­kių dė­me­sį trau­kė nuo šių ken­kė­jų nu­ru­da­vę ar la­pus nu­me­tę kaš­to­nai.

Moks­li­nin­kai ne­ri­mau­ja – jei ne­bus im­ta­si prie­mo­nių, at­ei­ty­je šių me­džių ša­ly­je ga­li ne­be­lik­ti. Pa­sak en­to­mo­lo­gų, per­nai daug bė­dų kaš­to­nams pri­da­rę ne­se­niai mū­sų kraš­te pa­pli­tę mik­ro­dru­giai nie­kur nepa­si­trau­kė.

Sie­kiant ko­vo­ti su ker­ša­kan­dė­mis ser­gan­čių kaš­to­nų la­pus re­ko­men­duo­ja­ma rink­ti ir uti­li­zuo­ti. Šį pa­va­sa­rį Vil­niu­je bu­vo mė­gi­na­mos nau­jos prie­mo­nės – sta­to­mos gau­dyk­lės su ne­kenks­min­gais fe­ro­mo­nais, ku­rie tu­rė­tų pri­vi­lio­ti ken­kė­jų pa­ti­nė­lius. Taip pat ant me­džių ka­mie­nų kli­juo­tos lip­nios juos­tos, vi­lian­tis, kad pa­vyks su­ma­žin­ti ken­kė­jų skai­čių.

Kaš­to­ni­nė ker­ša­kan­dė (lot. Ca­me­ra­ria oh­ri­del­la) – iki 5 mm dy­džio dru­ge­lis, ku­ris žie­mo­ja nu­kri­tu­siuo­se la­puo­se lė­liu­kės sta­di­jo­je. Pir­mie­ji su­au­gė­liai pra­de­da skrai­dy­ti nuo ba­lan­džio pa­bai­gos iki rug­sė­jo mė­ne­sio. Dru­ge­liai tu­pia ant me­džio ka­mie­no ir jau­nų la­pų. Kiau­ši­nė­liai de­da­mi ant la­pa­lakš­čio. Vabz­džių ler­vų iš­grauž­tos la­pų, stie­bų, vai­sių da­lys la­bai pri­me­na mi­nos­vai­džio svie­di­nio for­mą, to­dėl bio­lo­gų va­di­na­mos mi­no­mis. Dėl to vi­sa kaš­to­no la­ja pra­de­da ru­duo­ti ir po ku­rio lai­ko me­ta la­pus. Su­au­gė­liai vabz­džiai gy­ve­na apie 2 sa­vai­tes, ta­čiau per se­zo­ną ga­li bū­ti 2–3 ge­ne­ra­ci­jos.

Be mi­nė­tų­jų bio­lo­gi­nių ap­sau­gos prie­mo­nių – fe­ro­mo­ni­nių gau­dyk­lių ir sis­te­min­go nu­kri­tu­sių me­džių la­pų nai­ki­ni­mo siū­lo­mas ir che­mi­nis me­to­das – la­jos ir ka­mie­nų purš­ki­mas in­sek­ti­ci­dais. Tie­sa, jis kenks­min­gas ap­lin­kai, žu­do vi­sus la­jo­je skrai­dan­čius vabz­džius, bi­tes, la­jai iš­purkš­ti rei­ka­lin­ga spe­cia­li tech­ni­ka.

Pats nau­jau­sias nuo ker­ša­kan­džių ap­sau­gan­tis me­to­das – che­mi­nės in­jek­ci­jos į ka­mie­ną, po žie­ve. Spe­cia­lia įran­ga įsta­to­ma in­ten­sy­vaus pre­pa­ra­to am­pu­lė.

Uk­mer­gė­je glo­ba­liu mas­tu kaš­to­nų pro­ble­mos spręs­ti kol kas ne­si­i­ma­ma.Tie­sa, la­pai ren­ka­mi, bet ver­čia­mi į  ben­drą krū­vą, o che­mi­ka­lais purkš­ti me­de­lius mies­te drau­džia­ma.

Mies­to prie­žiū­ra be­si­rū­pi­nan­čios už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ma­siu­kas pa­ti­ki­no, kad pa­si­ta­rus su me­de­ly­no dar­buo­to­jais nu­tar­ta ne im­tis kaž­ko­kio me­de­lių gy­dy­mo, o tie­siog juos su­tvir­tin­ti trą­šo­mis.

Tręš­ta ne įpras­tu skie­di­niu – spe­cia­liai įsi­gy­tos trą­šos su­mai­šy­tos su smė­liu ir gręž­tu­vu pra­grę­žus že­mę įterp­tos į grun­tą.

„Ma­nau, kad re­zul­ta­tas veiks­min­gas. Me­de­liai pra­dė­jo sirg­ti, bet daug vė­liau ne­gu per­nai“, – įsi­ti­ki­nęs S. Ma­siu­kas.

Su gręž­tu­vu pa­tręš­ti ne tik kaš­to­niu­kai, bet ir Vie­nuo­ly­no gat­vės lie­pai­tės.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų