Katilinės užkurtos skystu kuru

Po še­šių sa­vai­čių per­trau­kos užupiečiams vėl tie­kia­mas karš­tas van­duo. Tre­čia­die­nio va­ka­rą per var­gus bu­vo pa­leis­ta prie Vai­kų glo­bos na­mų esan­ti RK 3 ka­ti­li­nė, ši­lu­mą tie­kian­ti Pi­vo­ni­jos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jams. Anks­čiau du­jo­mis kū­ren­ta ka­ti­li­nė pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus už­kur­ta su­skys­tin­tu ku­ru.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. RK 3 katilinė jau veikia.

Pa­sak UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ di­rek­to­riaus Rai­mon­do Ra­gaus­ko, šil­dy­mas ­– ne elek­tra, vos pa­lei­dus ka­ti­li­nę, karš­tas van­duo bu­tų dar ne­pa­sie­kė, ta­čiau per ke­lias die­nas nuo ka­ti­li­nės pa­lei­di­mo vi­si var­to­to­jai šil­tu van­de­niu jau  tu­rė­tų džiaug­tis.

Šią sa­vai­tę karš­tas van­duo pa­sie­kė ir var­to­to­jus, ku­riuos ap­tar­nau­ja ma­žes­nė „Ši­lo“ ka­ti­li­nė. Čia ši­lu­mos tie­ki­mą at­nau­jin­ti pa­vy­ko pri­jun­gus mo­bi­lią ka­ti­li­nę, ku­ri yra pa­jė­gi tiek­ti karš­tą van­de­nį „Ši­lo“ ka­ti­li­nės ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je.

Kol iš­si­spręs du­jų tie­ki­mo klau­si­mas, „Ši­lo“ bei RK-3 ka­ti­li­nės bus kū­re­na­mos skys­tu ku­ru.

Šią sa­vai­tę iš­pla­tin­ta­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad ban­dant pa­leis­ti ka­ti­li­nes, pa­aiš­kė­jo, kad jų val­dy­mo įren­gi­niai su­ga­din­ti.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to tei­gi­mu, dėl su­ga­din­tų ka­ti­li­nės pa­lei­di­mo skys­tu ku­ru blo­kų sa­vi­val­dy­bė ren­gia krei­pi­mą­si į pro­ku­ra­tū­rą. Šiuo me­tu spe­cia­lis­tai fik­suo­ja įren­gi­mų su­ga­di­ni­mų mas­tą ir po­bū­dį, ga­vus ra­šy­ti­nę iš­va­dą, sa­vi­val­dy­bė krei­pi­mą­si pro­ku­ra­tū­rai pa­teiks ne­del­siant.

„Ši­lo“ ka­ti­li­nė­je bu­vo su­ga­din­ta ka­ti­li­nės pa­lei­di­mo skys­tu ku­ru pro­gra­ma, tuo tar­pu RK-3 ka­ti­li­nė­je pa­lei­di­mo blo­kas vi­siš­kai iš­plėš­tas“, – tei­gia A. Ko­pūs­tas.

Pa­sak jo, tai jau ne pir­mas at­ve­jis, kuo­met karš­to van­dens tie­ki­mą at­nau­jin­ti su­truk­do­ma ne­tei­sė­tais veiks­mais. Lie­pos pra­džio­je bu­vo įsi­lauž­ta į Šven­tu­pės ka­ti­li­nę ir su­ga­din­ta jos pa­lei­di­mo sis­te­ma. Liu­di­nin­kai tei­gė ma­tę, kad nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė bu­vu­sio ši­lu­mos ope­ra­to­riaus „Mies­to ener­gi­ja“ dar­buo­to­jas. „Karš­to van­dens tie­ki­mo at­nau­jinimą kom­pli­kuo­ja ir tai, kad „Mies­to ener­gi­ja“ pik­ty­biš­kai ne­per­duo­da ka­ti­li­nių įren­gi­mų do­ku­men­tų“, – tvir­ti­na ra­jo­no va­do­vas.

Dėl ka­ti­li­nių re­mon­to dar­bų jau kreip­ta­si į ka­ti­li­nių įren­gi­mų  ga­min­to­jus.

Tuo tar­pu „Mies­to ener­gi­jos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stra­vins­kas kal­ti­ni­mus dėl ka­ti­li­nių ga­di­ni­mo va­di­na me­la­gin­gais. Pa­sak jo, iki šios die­nos jo­kių tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų kal­ti­ni­mų ar įta­ri­mų „Mies­to ener­gi­jai“ ar dar­buo­to­jams pa­gal anks­tes­nius sa­vi­val­dy­bės mes­tus kal­ti­ni­mus nė­ra pa­reikš­ta.

A. Stra­vins­kas tvir­ti­na, kad vie­nas iš dvie­jų „Ši­lo“ ka­ti­li­nė­je esan­čių ka­ti­lų nė­ra ant­sto­lių per­duo­tas val­dy­ti Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ir sa­vi­val­dy­bės mė­gi­ni­mai jį eks­plo­a­tuo­ti yra ne­tei­sė­ti.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis in­for­ma­vo, kad ket­vir­ta­die­nį po pie­tų Vals­ty­bi­nė­je kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jo­je su­šauk­tas po­sė­dis dėl ši­lu­mos ir karš­to van­dens tie­ki­mo Uk­mer­gės gy­ven­to­jams. Jo me­tu bus iš­spręs­tas li­cen­ci­jos ši­lu­mos tie­ki­mui iš­da­vi­mo klau­si­mas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų