Katilinės perimtos, karšto vandens tiekimas nutrauktas

Tę­sia­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio tur­to pe­rė­mi­mas iš jį nuo­mo­ju­sios UAB „Mies­to ener­gi­ja“. Tre­čia­die­nį bu­vo per­im­tos pas­ku­ti­nės dvi ka­ti­li­nės. Jos už­da­ry­tos, o karš­to van­dens tie­ki­mas var­to­to­jams lai­ki­nai nu­trauk­tas.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ


Au­to­rės nuotr. Į katilinę pa­tek­ta iš­lau­žus du­ris.

Kaip ir vi­są at­gau­na­mą tur­tą, taip ir tre­čia­die­nį per­im­tas ka­ti­li­nes RK-1 ir RK-2,  ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė at­ga­vo tik įsi­ki­šus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ir nu­pjo­vus tvir­tus du­rų už­rak­tus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Gri­go­ri­jus Mal­ča­no­vas, Ju­ri­di­nio sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis bei ki­ti pa­rei­gū­nai, at­vy­kę prie pe­ri­ma­mų ob­jek­tų, pa­tei­kė „Mie­to ener­gi­jos“ at­sto­vams vi­sus tei­sę į nuo­sa­vy­bę įro­dan­čius do­ku­men­tus. Ta­čiau tur­to nuo­mi­nin­kai įro­di­nė­jo, kad ka­ti­li­nių ati­duo­ti ne­tu­ri tei­sės, nes yra vie­nin­te­liai ra­jo­ne ši­lu­mos tie­kė­jai.

Tik po to, kai prie ka­ti­li­nių at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, nuo du­rų pa­si­trau­kė jas sau­go­ję „Mies­to ener­gi­jos“ pa­sam­dy­ti ap­sau­gi­nin­kai.

Ka­dan­gi ne­ga­vo pe­ri­ma­mų ob­jek­tų du­rų rak­tų, į juos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pa­te­ko pa­si­kvie­tę spy­nų pjo­vi­mo meist­rus.

Spe­cia­lia įran­ga įvei­kus iš vi­daus už­ra­kin­tas du­ris, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja pa­te­ko į dvi ka­ti­li­nes: mies­to cen­tre, Klai­pė­dos gat­vė­je esan­čią RK-2 ir Švie­sos gat­vė­je esan­čią RK-1 ka­ti­li­nę.

 

klaipedos_katiline_vil_nem_ntr_004

Ka­ti­li­nę sau­go­jo ap­sau­gi­nin­kai.


Abi šios ka­ti­li­nės tre­čia­die­nį bu­vo su­stab­dy­tos. Ka­da jos bus pa­leis­tos, dar ne­ži­nia. Pa­sak ra­jo­no vi­ce­me­ro G. Mal­ča­no­vo, Klai­pė­dos gat­vė­je esan­ti ka­ti­li­nė yra vie­nin­te­lė, ku­rios ku­rui ga­li­ma nau­do­ti tik du­jas. Šios ka­ti­li­nės įran­gos ne­įma­no­ma pri­tai­ky­ti kū­re­ni­mui skys­tu ar kie­tu ku­ru. Tai reiš­kia, kad ka­ti­li­nę bus ga­li­ma pa­jung­ti tik tuo­met, kai sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šys su­tar­tį su du­jų tie­kė­jais. Kol kas mū­sų ra­jo­no va­do­vams to pa­da­ry­ti ne­si­se­ka.

Jau per­im­to­se „Ši­lo“ bei esan­čio­je prie Vai­kų glo­bos na­mų ka­ti­linėse nau­do­ja­mas su­skys­tin­tas ku­ras. Kū­ren­ti juo yra 40 proc. bran­giau nei du­jo­mis.

UAB „Mies­to ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Stra­vins­ko įsi­ti­ki­ni­mu, to­kie sa­vi­val­dy­bės veiks­mai yra ne­tei­sė­ti, per­žen­gia teis­mo pri­tai­ky­tų lai­ki­nų­jų tur­to ap­sau­gos prie­mo­nių ri­bas ir ke­lia grės­mę, kad uk­mer­giš­kiai be karš­to van­dens liks il­gą lai­ką ir kils grės­mė pa­si­ren­gi­mui šil­dy­mo se­zo­nui.

Pa­sak A. Stra­vins­ko, eks­pe­ri­men­tų ši­lu­mos ūky­je įkai­tais ta­po bū­ti­nų pa­slau­gų ne­gau­nan­tys Uk­mer­gės gy­ven­to­jai, o at­ėjus žie­mai pras­tas pa­si­ren­gi­mas šil­dy­mo se­zo­nui ga­li lem­ti ava­ri­jas ir šil­dy­mo su­tri­ki­mus.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras G. Mal­ča­no­vas sa­kė, kad kol kas li­ko ne­per­im­tas „Mies­to ener­gi­jos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­tas, ši­lu­mos punk­tai dau­gia­bu­čiuo­se, san­dė­liai, ga­ra­žai. Juos nu­ma­ty­ta per­im­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Pa­sak vi­ce­me­ro, pe­ri­mus vi­sas ka­ti­li­nes ti­kė­ti­na, kad mū­sų klau­si­mą dėl li­cen­ci­jos pa­ga­liau iš­spręs Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja ir kad ga­liau­siai bus su­da­ry­ta su­tar­tis su du­jų tie­kė­jais. Anot vi­ce­me­ro, prie­šin­gu at­ve­ju tai tap­tų be­pre­ce­den­čiu at­ve­ju Lie­tu­vo­je, kuo­met vi­są ši­lu­mos ūkį val­dan­čiai įmo­nei ne­su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ap­rū­pin­ti var­to­to­jų ši­lu­ma.

 

klaipedos_katiline_vil_nem_ntr_009

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų