Ka­lė­di­nė do­va­na li­go­niams – krau­jas

 

Ka­lė­dos – ste­buk­lų ir do­va­nų me­tas, ge­ru­mo vie­nas ki­tam ir kil­nių dar­bų lai­ko­tar­pis. Kai kam ge­riau­sia do­va­na ga­li tap­ti ki­to žmo­gaus krau­jas. To­dėl prieš šven­tes Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­ma ne vie­na krau­jo da­vi­mo ak­ci­ja.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­li­my­bę tap­ti krau­jo do­no­rais tu­rė­jo uk­mer­giš­kiai. Penk­ta­die­nį su­da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ žmo­nes pa­kvie­tė Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­las. Šią krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ją jis or­ga­ni­za­vo kar­tu su VšĮ Na­cio­na­li­niu krau­jo cen­tru bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to vai­kų li­go­ni­ne.

 

Ak­ci­jo­je „Krau­jas vai­kams“ da­ly­va­vo ir krau­jo da­vė Sei­mo na­rė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Ka­lė­dų Se­ne­liu per­si­ren­gęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Ak­ci­jos tiks­las – su­teik­ti ga­li­my­bę žmo­nėms tap­ti ne­at­ly­gin­ti­nais krau­jo do­no­rais. Pa­sak Dar­bo par­ti­jos Uk­mer­gės fi­lia­lo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­dė­jė­jos An­ge­lės Jo­ku­by­nie­nės, į kvie­ti­mą at­si­lie­pė 38 uk­mer­giš­kiai – tiek jų bu­vo už­si­re­gist­ra­vu­sių li­gi penk­ta­die­nio. Ta­čiau ak­ci­jos die­ną su­lauk­ta ir dau­giau no­rin­čių­jų duo­ti krau­jo. Jis bus skir­tas ser­gan­tiems vai­kams.

Or­ga­ni­za­to­riai sie­kė at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį, jog krau­jo per­py­li­mas rei­ka­lin­gas ne tik po sun­kių trau­mų ar su­dė­tin­gų ope­ra­ci­jų, bet ir sun­kio­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Ti­ki­ma­si, jog šios gra­žios idė­jos pa­keis žmo­nių po­žiū­rį į krau­jo do­no­rys­tę, ir at­si­ras vis dau­giau ga­lin­čių­jų pa­dė­ti tiems, ku­riems ši pa­gal­ba la­bai rei­ka­lin­ga.

Tra­di­ci­ja kvies­ti žmo­nes tap­ti do­no­rais pa­ma­žu įsi­vy­rau­ja Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me. Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį čia su­reng­ta Kau­lų čiul­pų do­no­rys­tės ak­ci­ja – ji teis­me vyk­do­ma jau ant­rus me­tus. Ak­ci­jos su­ma­ny­to­ja tei­sė­ja Snie­guo­lė Biels­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jo­je šį kar­tą da­ly­va­vo 45 gy­ven­to­jai. At­vy­ko mo­ky­to­jų, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, ban­ko, vais­ti­nės, po­li­ci­jos, ki­tų įstai­gų dar­buo­to­jų. Prie abie­jų ak­ci­jų no­riai pri­si­jun­gė jau­ni­mas.

Da­ly­viai įtrauk­ti į Pa­sau­lio kau­lų čiul­pų do­no­rų re­gist­rą, pa­im­ti jų krau­jo mė­gi­nė­liai. Tin­kan­tis krau­jas bus skir­tas krau­jo vė­žiu ser­gan­tiems li­go­niams. S. Biels­kie­nė dė­kin­ga vi­siems, at­si­lie­pu­siems į šį kil­nų kvie­ti­mą.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų