Keičiama ekstremaliųjų situacijų skelbimo tvarka

Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų skel­bi­mo ir at­šau­ki­mo tvar­kos pa­kei­ti­mams.

Sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja bus skel­bia­ma tuo at­ve­ju, kai nu­ma­to­ma, jog eks­tre­ma­lių­jų įvy­kių lik­vi­da­vi­mas ir ne­ati­dė­lio­ti­ni pa­ieš­kos dar­bai sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je ga­li už­truk­ti il­giau kaip 24 va­lan­das.

Taip pat nu­ma­ty­tos są­ly­gos, ku­rio­mis va­do­vau­da­ma­sis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ga­li skelb­ti eks­tre­ma­lią pa­dė­tį.

Vy­riau­sy­bės spren­di­mu pri­im­tos nau­jos nuo­sta­tos ir dėl vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lios pa­dė­ties at­šau­ki­mo. Anks­čiau vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­li pa­dė­tis bū­da­vo at­šau­kia­ma tik pa­ša­li­nus jos pa­da­ri­nius.

Šios nuo­sta­tos at­si­sa­ky­ta at­si­žvel­giant į tai, kad pa­da­ri­nių ša­li­ni­mas ga­li truk­ti la­bai il­gai – net ir tuo me­tu, kai eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos ke­lia­mas pa­vo­jus gy­ven­to­jų svei­ka­tai, gy­vy­bei ar ap­lin­kai iš­nyks­ta.

Vy­riau­sy­bė įpa­rei­go­jo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją iki ge­gu­žės 1 d. pa­reng­ti ati­tin­ka­mas Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų nu­sta­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai trun­kant il­giau kaip 6 mė­ne­sius yra skel­bia­ma vals­ty­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­ji si­tu­a­ci­ja.

Šis pa­kei­ti­mas leis Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti kiek­vie­nos už­si­tę­su­sios sa­vi­val­dy­bės ly­gio eks­tre­ma­lio­sios si­tu­a­ci­jos pa­grįs­tu­mą ir pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus.

Nuo 2010-ųjų rug­sė­jo eks­tre­ma­li pa­dė­tis Lie­tu­vo­je yra pa­skelb­ta vie­nin­te­lė­je sa­vi­val­dy­bė­je – Uk­mer­gė­je, kai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nu­trau­kė su­tar­tį su pri­va­taus ka­pi­ta­lo ši­lu­mos tie­ki­mo ben­dro­ve „Mies­to ener­gi­ja“ ir pe­rė­mė ši­lu­mos ūkį į sa­vo ran­kas.

Eks­tre­ma­li pa­dė­tis lei­do ra­jo­no val­džiai vie­nin­te­lei tiek­ti ši­lu­mą, o Kai­nų ko­mi­si­ja tuo­met lai­ki­nai su­stab­dė „E ener­gi­jos“ val­do­mos įmo­nės „Mies­to ener­gi­ja“ li­cen­ci­ją. Šiuo me­tu ši­lu­mą Uk­mer­gės ra­jo­no gy­ven­to­jams tie­kia sa­vi­val­dy­bės įmo­nės.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ir įmo­nė „E ener­gi­ja“ yra įklim­pu­sios į tei­si­nius gin­čus Lie­tu­vos teis­muo­se. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas šie­met sau­sio vi­du­ry­je ne­su­ti­ko su „Mies­to ener­gi­jos“ rei­ka­la­vi­mu pa­nai­kin­ti eks­tre­ma­lią pa­dė­tį Uk­mer­gė­je ir ne­pri­tei­sė ben­dro­vei iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 427 tūkst. li­tų.

Eks­tre­ma­lią si­tu­a­ci­ją šiuo me­tu ga­li­ma skelb­ti vals­ty­bės ar­ba sa­vi­val­dy­bių ly­giu. Sa­vi­val­dy­bė­je to­kia si­tu­a­ci­ja skel­bia­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų