Keleivius džiugins nauji autobusai

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas įsi­gi­jo aš­tuo­nis au­to­bu­sus iš Olan­di­jos. Nau­ja­sis trans­por­tas pa­pil­dys par­ką ir pa­keis kai ku­riuos jau eks­plo­a­ta­ci­jai ne­be­tin­ka­mus au­to­bu­sus.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Al­fon­sas Pra­bi­šas ti­ki­si, kad au­to­bu­sai ne­už­kliūs van­da­lams.

 

 

 

Įmo­nė įsi­gi­jo še­šis mies­to ir du prie­mies­čių marš­ru­tų au­to­bu­sus. Iš ga­ra­žų į mies­to gat­ves jie tu­rė­tų iš­rie­dė­ti rug­pjū­čio mė­ne­sį. Šiuo me­tu tvar­ko­mi do­ku­men­tai, at­lie­ka­ma tech­ni­nė ap­žiū­ra.

Ge­gu­žės mė­ne­sį bu­vo skelb­tas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vę trys pre­ten­den­tai pa­siū­lė sa­vo są­ly­gas. Ap­svars­čius pa­siū­ly­mus mies­tui bu­vo pa­si­rink­ti DAF, o prie­mies­čiui – „Tem­sa Opa­lin“ mar­kės au­to­bu­sai. Su­tar­tis dėl mies­to au­to­bu­sų pir­ki­mo su­da­ry­ta su Olan­di­jos, o prie­mies­ti­nių – su Lie­tu­vos įmo­ne. Mies­te kur­suos 30 sė­di­mų ir 50 sto­vi­mų vie­tų, o į kai­mus va­ži­nės 34 vie­tų trans­por­to prie­mo­nės.

 

_DSC0012


 

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­fon­sas Pra­bi­šas sa­ko, kad at­nau­jin­ti par­ką bū­ti­ny­bė ki­lo jau se­niai, bet šį pro­ce­są stab­dė lė­šų trū­ku­mas. Sa­vi­val­dy­bei su­tei­kus ga­ran­ti­ją pa­sko­lai im­ti, ga­li­my­bė įsi­gy­ti ke­le­tą trans­por­to prie­mo­nių ke­lei­vių per­ve­ži­mui bu­vo iš­nau­do­ta. Di­rek­to­rius ti­ki­si, kad po 5–6 me­tų in­ves­ti­ci­ja tu­rė­tų at­si­pirk­ti.

Vi­si au­to­bu­sai kai­na­vo per mi­li­jo­ną li­tų. Vie­no mies­to au­to­bu­so kai­na – 138 tūks­tan­čiai, prie­mies­ti­nio – 100 tūks­tan­čių li­tų.

Vi­sos įsi­gy­tos trans­por­to prie­mo­nės – ne se­nes­nės kaip de­šim­ties me­tų. Nau­jau­si už­sie­ny­je bu­vo eks­plo­a­tuo­ti sep­ty­ne­rius me­tus. Pa­sak di­rek­to­riaus, pre­ki­nė jų iš­vaiz­da ir tech­ni­niai duo­me­nys yra ge­ri.

„Bū­tų la­bai ap­mau­du, jei iš­va­žia­vę į mies­to gat­ves ir už­mies­tį, su­grįž­tų chu­li­ga­nų su­nio­ko­ti. To­kią pa­tir­tį mes tu­ri­me – iš kaž­kur at­si­ran­da ke­lei­vių, ga­di­nan­čių vie­šą­jį trans­por­tą. Pri­ra­ši­nė­ja ant at­lo­šų, juos su­pjaus­to“, – ap­gai­les­tau­ja A. Pra­bi­šas.

 

_DSC0017


 

Jis sa­ko, kad au­to­bu­sų sė­dy­nės pa­to­gios, deng­tos iš­vaiz­džiu go­be­le­nu, tad bū­tų gai­la jas nuo­lat lo­py­ti.

Įmo­nė iki šiol tu­rė­jo 35 au­to­bu­sus. Įsi­gi­jus nau­jus, kai ku­rių, pa­čių „be­vil­tiš­kiau­sių“, bus at­si­sa­ky­ta. Se­niau­siam įmo­nės au­to­bu­sui – jau per tris­de­šimt me­tų.

Bi­lie­tų kai­nų di­din­ti įmo­nė kol kas ne­si­ruo­šia. Šiuo me­tu mies­to ri­bo­se kur­suo­jan­čių au­to­bu­sų bi­lie­to kai­na – 1,7 li­to.

Pas­ku­ti­nį kar­tą mies­to ir prie­mies­čio au­to­bu­sų bi­lie­tų kai­nos Uk­mer­gė­je bu­vo di­di­na­mos 2009 me­tų pra­džio­je.

Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas pa­gal ga­li­my­bes yra nuo­lat at­nau­ji­na­mas.  Prieš ke­lerius me­tus bu­vo įsi­gy­ti ke­li mik­ro­au­to­bu­sai.

 

nauji_autobusai_g_nem_ntr_009


Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų