Kelią link marių eršketai pradėjo Ukmergėje

Prie Uk­mer­gės til­to penk­ta­die­nį vy­ko ne­ei­li­nė ak­ci­ja – čia į Šven­tą­ją bu­vo pa­leis­ti pir­mie­ji Lie­tu­vo­je už­au­gin­ti ašt­riaš­ni­pių erš­ke­tų jau­nik­liai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Žu­vis sa­vo gim­ta­ja­me mies­te į Šven­tą­ją lei­do ir Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gru­šaus­kas, ir Žu­vi­vai­sos sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ge­čys.

 

Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­ba prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, vyk­dy­da­ma ašt­riaš­ni­pių erš­ke­tų po­pu­lia­ci­jos at­kū­ri­mo Lie­tu­vo­je pro­gra­mą, erš­ke­tus į Šven­tą­ją lei­džia ne­be pir­mą kar­tą. Ta­čiau lig šiol šių žu­vų jau­nik­liai bu­vo at­ve­ža­mi iš Len­ki­jos.

Šį­syk jie iš ik­rų iki maž­daug 10 cen­ti­met­rų ūgio už­au­gin­ti Aly­taus ra­jo­ne Sim­ne esan­čio­je žu­vi­vai­sos įmo­nė­je.

Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos Žu­vi­vai­sos sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ge­čys pa­sa­ko­jo, kad ašt­riaš­ni­pių erš­ke­tų ik­rai į Sim­ną at­ga­ben­ti net iš Ka­na­dos. Tai vie­nin­te­liai kraš­tai, ku­riuo­se lais­vė­je vei­sia­si šios žu­vys.

 

10-16-2_straipsnio_2_nuotr


 

Ta­čiau ka­dais jos gy­ve­no ir mū­sų upė­se. Pa­sa­ko­ja­ma, kad tar­pu­ka­riu Lie­tu­vos žve­jai su­gau­da­vo ke­lias­de­šimt ki­log­ra­mų sve­rian­čių erš­ke­tų. Ypa­tin­gai ver­ti­na­ma ne tiek jų mė­sa, kiek di­džiu­lis de­li­ka­te­sas – juo­die­ji jų ik­rai.

Me­tams bė­gant dėl sta­to­mų už­tvan­kų, per­ne­lyg in­ten­sy­vios žve­jy­bos ir ki­tų veiks­nių erš­ke­tai mū­sų upė­se vi­sai iš­ny­ko. Tad šias se­ną­sias, en­de­mi­nes, va­di­na­mąsias di­no­zau­rų lai­kų žu­vis im­ta veis­ti spe­cia­li­zuo­tuo­se ūkiuo­se.

Į Šven­tą­ją penk­ta­die­nį bu­vo pa­leis­ta 1500 erš­ke­tų jau­nik­lių. Ko­kia jų kai­na, ne­įvar­di­ja­ma, ta­čiau už 300 ka­na­die­tiš­kų ik­rų su­mo­kė­ti 9 tūks­tan­čiai li­tų.

 

10-16-2_straipsnio_3_nuotr


 

Spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad erš­ke­tai – jaut­rios, sun­kiai lais­vė­je pri­si­tai­kan­čios žu­vys. Lei­džiant jas į lais­vę rei­kia lai­ky­tis itin griež­tų tai­syk­lių – į at­ski­ras tal­pas su van­de­niu jau­nik­liai tal­pi­na­mi ne dau­giau kaip po 100. Pa­čios tal­pos gu­mi­ne val­te­le pluk­do­mos upe ir iš­pi­la­mos at­ski­rai, po vie­ną.

„Kai kam juo­kin­gai at­ro­do toks žai­di­mas, bet su­py­lus žu­vis bet kaip, maž­daug pu­sė jų ne­iš­gy­ven­tų“, – pa­sa­ko­jo V. Ge­čys.

Ma­no­ma, kad erš­ke­tų jau­nik­liai per po­rą sa­vai­čių ar mė­ne­sį tu­rė­tų pa­siek­ti Kur­šių ma­rias. Iki su­au­gu­sių­jų šių žu­vų pa­ti­nė­liai au­ga per 10, o pa­te­lės – net 15 me­tų.

 

10-16-2_straipsnio_4_nuotr


 

Ta­čiau, kol į Šven­tą­ją pa­leis­ti erš­ke­tai už­augs, su­bręs ir grįš čia nerš­ti, jiems teks įveik­ti daug sun­ku­mų. Vie­na žu­vų ty­kan­ti grės­mė – žve­jai.

Žu­vi­vai­sos sky­riaus ve­dė­jas ape­liuo­ja į žve­jų są­ži­nę ir su­pra­ti­mą bei pra­šo, kad šie su­gau­tus erš­ke­tus pa­leis­tų. Len­ki­jo­je už tai žve­jai pre­mi­juo­ja­mi pri­zais, ta­čiau pas mus to­kiems da­ly­kams pro­gra­mo­je lė­šų ne­nu­ma­ty­ta.

 

10-16-2_straipsnio_5_nuotr

 


 

Erš­ke­tai pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­leis­ti ne tik į Šven­tą­ją. Sa­vo pir­mą il­gą­ją ke­lio­nę link Bal­ti­jos jū­ros jie pra­dė­jo ir Ne­ry­je.

Į Lie­tu­vos upes per pas­ta­ruo­sius ke­lerius me­tus iš vi­so pa­leis­ta apie 5000 erš­ke­tų jau­nik­lių.

 

10-16-2_straipsnio_6_nuotr

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų