Kar­tą me­tuo­se Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se drau­gėn su­si­bu­ria dar­buo­to­jai ir gy­ven­to­jai, su­lau­kę ju­bi­lie­jų. Tra­di­ci­nė­je Ju­bi­lia­tų šven­tė­je ir šį kar­tą ne­trū­ko svei­ki­ni­mų, šyp­se­nų ir staig­me­nų.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­gerb­ti Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mų ju­bi­lia­tai – dar­buo­to­jai bei gy­ven­to­jai.

Ju­bi­lie­ji­niai gim­ta­die­niai šie­met at­ke­lia­vo pas 33 įstai­gos glo­bo­ti­nius ir 16 čia dir­ban­čių­jų. Juos šven­tės ren­gė­jai pa­svei­ki­no ne­įpras­tai: sa­lė, ku­rio­je vy­ko ren­gi­nys, su­spin­do vi­sais me­tų lai­kais. Anks­ty­vo pa­va­sa­rio ry­to rū­ką ir lau­mes sce­no­je kei­tė va­sa­ros pie­vų ir lau­kų spal­vos, o si­dab­ri­nės snie­go ro­gės bu­vo su­kur­tos gi­mu­sie­siems žie­mą.

„Esa­me gam­tos vai­kai – links­mi, lai­min­gi ir iš­dy­kę“, – ke­lio­nę po me­tų lai­kus pra­dė­jo įstai­gos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Re­gi­na Nu­ga­rie­nė. Ji ir šven­tę kar­tu ve­dęs di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Gim­žaus­kas į gim­tu­vi­nin­kus krei­pė­si kiek­vie­nam iš jų su­kur­tais ei­liuo­tais svei­ki­ni­mais, at­spin­din­čiais šių­jų gy­ve­ni­mą, po­mė­gius.

Tarp ju­bi­lia­tų – ir 30-me­čio, ir 80-me­čio su­lau­kę su­kak­tu­vi­nin­kai. Gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais juos ap­do­va­no­jo glo­bos na­mų di­rek­to­rius Vi­lius Pet­raus­kas. „Džiau­giuo­si jū­sų il­ga­am­žiš­ku­mu, iš­min­ti­mi ir to­le­ran­ci­ja“, – sa­kė jis, lin­kė­da­mas tarp li­ki­mo ne­gan­dų at­ras­ti kuo dau­giau lai­mės aki­mir­kų.

 

12-13-2_straipsnio_2_nuotr

Už gra­žią šven­tę kel­tos šam­pa­no tau­rės.


Šven­tė­je pa­gerb­ta ir jai nu­aus­ta juos­ta pa­puoš­ta vy­riau­sia įstai­gos gy­ven­to­ja – 89-erių Jad­vy­ga Olech­no­vič. Vie­ni ki­tus glo­bo­ti­niai api­bė­rė svei­ki­ni­mais, do­va­no­mis ir pa­čių kur­tais ei­lė­raš­čiais. Į šven­tę at­vy­ko ir kai ku­rių iš jų ar­ti­mie­ji, ypa­tin­gus pa­dė­kos žo­džius sky­rę ser­gan­čiai­siais be­si­rū­pi­nan­tiems dar­buo­to­jams.

Pas­ta­rie­ji su­lau­kė ne tik ko­le­gų įver­ti­ni­mo. Už il­ga­me­tį pra­smin­gą dar­bą so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Bi­ru­tė Ra­ba­zaus­kie­nė bei slau­gy­to­jos Bi­ru­tė Da­ni­lie­nė ir Mei­lu­tė Šku­tie­nė ap­do­va­no­tos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro Do­na­to Jan­kaus­ko pa­dė­kos raš­tais.

Šven­tė­je da­ly­va­vo So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Da­lius Bi­tai­tis, So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Ai­vy­das Ker­šu­lis, mū­sų sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, ki­ti sve­čiai. Su­lauk­ta gau­saus bū­rio ko­le­gų iš Ute­nos, Ku­piš­kio, ki­tų so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų. At­ei­nan­tys me­tai pa­skelb­ti Eu­ro­pos ak­ty­vaus se­nė­ji­mo ir kar­tų so­li­da­ru­mo me­tais. To­dėl svei­kin­to­jai įstai­gos ben­druo­me­nei lin­kė­jo ir sens­tant iš gy­ve­ni­mo im­ti tik tai, kas ma­lo­niau­sia.

Me­lo­din­go­mis dai­no­mis klau­sy­to­jų šir­dis vir­pi­no glo­bos na­mų an­sam­blis „Me­lo­di­ja“. Vos prieš pus­me­tį su­si­bū­ręs dar­buo­to­jų ir glo­bo­ti­nių ko­lek­ty­vas, ku­riam va­do­vau­ja Dai­va Šer­mukš­ni­enė, ne­pa­lie­ka abe­jin­gų. Su­ža­vė­jo žiū­ro­vus ir čia gy­ve­nan­čių Sol­ven­tos Ka­pa­čiaus­kai­tės bei De­nis So­lo­dian­kin pa­si­ro­dy­mas: nos­tal­giš­ka dai­na apie kle­vą ir su­šok­tas val­sas.

Nu­vil­ni­jus do­va­nų lie­tui ir nu­skam­bė­jus „Il­giau­sių me­tų“, ren­gi­nio ve­dė­jai pa­lin­kė­jo kuo il­giau iš­lai­ky­ti šven­ti­nės aki­mir­kos ža­ve­sį. Įspū­din­gą va­ka­rą tę­sė at­li­kė­jas Pau­lius Sta­lio­nis, ku­rio kon­cer­tą ly­dė­jo gau­sūs plo­ji­mai ir šven­tės da­ly­vių šo­kiai.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų