Kelio rekonstrukcija tolsta lyg miražas

Link Mo­lė­tų ve­dan­tis ke­lias lau­kia ne­su­lau­kia re­konst­ruk­ci­jos. Šiuo ke­liu pri­vers­ti va­žiuo­ti žmo­nės ti­ki­na nuo­lat ri­zi­kuo­jan­tys sa­vo gy­vy­bė­mis. Tuo tar­pu prieš še­še­rius me­tus pa­reng­tas ke­lio re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas už­si­gu­lė­jo val­di­nin­kų stal­čiuo­se, tad jį teks per­da­ry­ti.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ke­lio at­kar­pa link Mo­lė­tų ne­sau­gi ir leng­vie­siems, ir sun­kias­vo­riams au­to­mo­bi­liams.

Uk­mer­giš­kis Ar­nol­das pa­sa­ko­jo kas­dien va­žiuo­jan­tis ke­liu  Uk­mer­gė–Mo­lė­tai. Vy­ras įsi­ti­ki­nęs – ke­lias ne tik duo­bė­tas, bet ir ne­sau­gus. Ne­se­niai ly­jant lie­tui ir pa­žliu­gus kel­kraš­čiui ma­tė, kaip nuo ke­lio nu­sly­do sunk­ve­ži­mis. „Me­džius kel­kraš­ty­je iš­kir­to, o dau­giau nie­ko – to­les­ni dar­bai sto­vi. Ka­da pa­ga­liau su­lauk­si­me šio ke­lio re­mon­to?“, – re­konst­ruk­ci­jos per­spek­ty­va do­mė­jo­si vy­ras.

VĮ „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“ Uk­mer­gės ke­lių tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Zig­man­tas Kup­čins­kas sa­kė, kad me­džius pa­lei mi­nė­tą ke­lią jų įmo­nės dar­bi­nin­kai iš­kir­to. Ta­čiau šie dar­bai ne­bu­vo su­si­ję su mi­nė­to ke­lio re­mon­tu,  tai ne­bu­vo jo­kio pro­jek­to da­lis. „Iš­kir­tom dėl eis­mo sau­gu­mo. Bet aiš­ku, ti­ki­mės, kad tai kaž­kiek pa­spar­tins ke­lio re­konst­ruk­ci­jos pra­džią“, – vy­lė­si va­do­vas. Pa­sak jo, ka­dan­gi ke­lias to­je vie­to­je tik­rai siau­ras ir ne­sau­gus, jų įmo­nė ga­lė­tų ne­bent ap­ri­bo­ti grei­tį. Ta­čiau reik­tų tai su­de­rin­ti su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

Ke­lio link Žel­vos re­konst­ruk­ci­jos la­bai lau­kian­tis Žel­vos se­niū­nas Kęs­tu­tis Mi­ka­la­jū­nas pa­sa­ko­jo, kad maž­daug prieš pus­an­trų me­tų bu­vo su­rin­kę gy­ven­to­jų pa­ra­šus ir krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, pra­šy­da­mi pra­pla­tin­ti la­bai siau­rą ir ne­sau­gią ke­lio link Žel­vos at­kar­pą.

Šį pa­va­sa­rį gau­ta­me at­sa­ky­me Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nist­ras in­for­ma­vo, kad 2008 me­tais bu­vo pa­reng­tas vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Uk­mer­gė–Mo­lė­tai 12,85 –19,135 km ruo­žo re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas ir pla­nuo­ta pra­dė­ti jį įgy­ven­din­ti 2009 me­tais. Ta­čiau, smar­kiai su­ma­ži­nus ke­lių sek­to­riaus fi­nan­sa­vi­mą, te­ko dau­ge­lio ob­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą ati­dė­ti. Tarp jų – ir šio ob­jek­to. Vi­ce­mi­nist­ro raš­te taip pat pa­žy­mi­ma, kad šie­met, pa­si­kei­tus pro­jek­ti­nių nor­ma­ty­vų rei­ka­la­vi­mams, vi­si pa­reng­ti pro­jek­tai ko­re­guo­ja­mi.

Ke­ly­je Uk­mer­gė–Mo­lė­tai nu­ma­to­ma pla­tin­ti va­žiuo­ja­mą­ją da­lį iki 8 m, pa­ša­lin­ti me­džius, įreng­ti pa­vo­jin­go­se vie­to­se ap­sau­gi­nius ati­tva­rus.

Vi­ce­mi­nist­ro raš­te ra­min­ta, kad esant fi­nan­si­nėms ga­li­my­bėms III šių me­tų ket­vir­ty­je pla­nuo­ja­ma skelb­ti šio pro­jek­to dar­bų ran­go­vo pa­rin­ki­mo kon­kur­są.

Ka­dan­gi me­tai jau ei­na į pa­bai­gą, o dar­bų pra­džia ke­ly­je Uk­mer­gė–Mo­lė­tai net ne­kve­pia, apie ga­li­mą ar ne­ga­li­mą ke­lio re­konst­ruk­ci­ją pa­si­tei­ra­vo­me už pa­na­šius pro­jek­tus at­sa­kin­go pa­rei­gū­no – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos per­spek­ty­vi­nio pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo Ar­tū­ro Auš­ros.

De­ja, jis pa­ti­ki­no, kad šie­met re­konst­ruk­ci­jos ti­kė­tis ne­ver­ta.

Pa­si­ro­do, mi­nė­to­jo ke­lio ruo­žo re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas at­lik­tas ne 2008 me­tais, kaip nu­ro­do­ma mi­nė­ta­me vi­ce­mi­nist­ro raš­te, o 2004-ai­siais. Per tiek lai­ko pro­jek­tas mo­ra­liai pa­se­no ir ne­be­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių rei­ka­la­vi­mų.

Tai­gi, anot pa­rei­gū­no, pir­miau­siai teks skelb­ti kon­kur­są ke­lio re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to ko­re­ga­vi­mui.

Auš­ra pa­ža­dė­jo kuo sku­biau už­si­im­ti ren­gi­musi mi­nė­tam kon­kur­sui ir ti­ki, kad jis bus pa­skelb­tas ki­tų me­tų pra­džio­je. Pa­sak ve­dė­jo, pa­na­šių pro­jek­tų ko­re­ga­vi­mai vyks­ta iki tri­jų mė­ne­sių, tai­gi, yra vil­čių, kad ki­tų me­tų ga­le bus ga­li­my­bė pra­dė­ti ke­lio at­kar­pos re­konst­ruk­ci­ją.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų