Komisijos sudėtyje – daug naujokų

Lie­tu­vo­je in­ten­sy­viai ren­gia­ma­si spa­lio 14 d. vyk­sian­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mams.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę VRK po­sė­dy­je su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­gar­doje rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku VRK siū­ly­mu pa­skir­tas Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Hu­ber­tas Ži­žys.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Su­da­ry­tos Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos.

 

Min­daugą Krikš­ta­po­nį į ko­mi­si­ją pa­siū­lė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis, Sta­nis­lo­vą Lau­ri­na­vi­čių – Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, Vio­le­tą Mar­ke­vi­čie­nę – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, Da­lių Mer­klio­pą – Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga, Li­ną Tiš­ke­vi­čių – par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas.

Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką kan­di­da­tus siū­lo ne tik po­li­ti­nės par­ti­jos.

Ži­vi­lę Ka­le­sins­kie­nę į ko­mi­si­ją pa­siū­lė to­kią tei­sę tu­rin­tis tei­sin­gu­mo mi­nist­ras, Ol­gą Rad­čen­ko – Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja.

Ra­jo­no me­ro siū­ly­mu ko­mi­si­jo­je dirbs sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Jus­ti­na Mar­ke­vi­čiū­tė.

Di­džiau­sia šių­me­ti­nė nau­jie­na – ko­mi­si­jos su­dė­ty­je ne­be­dirbs sek­re­to­rės pa­rei­gas vi­sus ne­pri­klau­so­my­bės me­tus ėju­si sa­vi­val­dy­bės Ben­dro­jo sky­riaus ve­dė­ja Zi­na Kur­me­lie­nė.

Tur­būt se­nu įpra­ti­mu pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, VRK pa­skel­bus in­for­ma­ci­ją apie rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jas, bu­vo nu­ro­dy­ti bū­tent Z. Kur­me­lie­nės kon­tak­tai.

Mi­nė­ta ko­mi­si­ja ar­ti­miau­sia­me po­sė­dy­je iš sa­vo na­rių tu­rės iš­si­rink­ti pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją ir sek­re­to­rių.

Pa­na­šu, kad jos lau­kia sun­kus dar­bas, nes su­dė­ty­je – daug nau­jo­kų.

Ta­čiau yra ir šį dar­bą ge­rai iš­ma­nan­čių­jų. Tarp „ve­te­ra­nų“ – komi­si­jos pir­mi­nin­kas H. Ži­žys, šį dar­bą dir­ban­tis dau­giau nei 20 me­tų. Vyks­tant Sei­mo, Pre­zi­den­to, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­mams ko­mi­si­jai H. Ži­žys va­do­vau­ja jau penk­tą kar­tą.

Rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių dar­bas yra mo­ka­mas, va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mu, už jį nu­sta­ty­tas va­lan­di­nis at­ly­gis.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų