Kompiuteriai mokiniams liko pažadais

Plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius penk­to­kams Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos rū­pes­čiu tu­rė­ju­sios gau­ti mo­kyk­los jų ne­su­lau­kė. Be kom­piu­te­rių li­ko ir dvi mū­sų ra­jo­no įstai­gos.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 


 

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ prieš ku­rį lai­ką ra­šė­me, jog va­do­vė­lius pa­kei­sian­tys įren­gi­niai skir­ti „Ši­lo“ pa­grin­di­nei ir Tau­jė­nų vi­du­ri­nei mo­kyk­loms.

Pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be da­ly­vau­ti pro­jek­te ša­lies mo­kyk­los ra­gin­tos, pa­ra­mos lė­šų įsi­gy­ti kom­piu­te­rius sky­rus Eu­ro­pos Są­jun­gai. Ku­rias iš jų ga­lė­tų pa­siek­ti nau­jo­viš­kos mo­ky­mo prie­mo­nės, bu­vo svars­to­ma, at­si­žvel­giant į mo­ty­va­ci­jos, pa­si­ren­gi­mo dirb­ti jo­mis kri­te­ri­jus.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Arū­nas Au­gus­ti­nas in­for­ma­vo, kad mo­kyk­los bu­vo at­rink­tos, įver­ti­nus jų pa­teik­tas pa­raiš­kas. „Bus pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tru, ir ta­da pra­dė­sim pir­ki­mus“, – tą­syk sa­kė spe­cia­lis­tas.

Kom­piu­te­rių vil­ta­si su­lauk­ti iki Nau­jų­jų me­tų. Ta­čiau li­gi šiol apie juos nie­ko ne­gir­dė­ję nei uk­mer­giš­kiai, nei ki­tos į są­ra­šą pa­te­ku­sios ša­lies mo­kyk­los.

„Ti­kė­jo­mės, lau­kėm, ta­čiau šian­dien kom­piu­te­rių kaž­ko­dėl ne­tu­rim. Įta­riu, kad tai ga­li bū­ti su­si­ję su vie­šai­siais pir­ki­mais. Per vi­sas kla­ses da­li­jo, kaž­kur kaž­ką su­mai­šė... Ka­žin, ar kas Lie­tu­voj ga­vo“, – svars­to „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Le­o­nas Žuk­lys.

Prie­žas­čių, ko­dėl taip nu­ti­ko, jis sa­ko ne­ži­nan­tis: „Tik spau­do­je te­ko skai­ty­ti, kad šis pro­jek­tas už­šal­dy­tas il­gam, ga­li­ma sa­ky­ti – žlu­gęs.“

To­kios baig­ties di­rek­to­rius ne­sie­jan­tis su po­vei­kiu mo­ky­mo pro­ce­sui. „Ben­druo­me­nė gal kiek ir nu­si­vy­lu­si... Iš ki­tos pu­sės, vis­kas tu­ri ir pliu­sų, ir mi­nu­sų. Ne kiek­vie­na nau­jo­vė yra vi­sais at­žvil­giais ge­ra, o kom­piu­te­riai ir­gi ne vi­sa­ga­liai. Gal­vo­ji ir apie tai, kas ge­riau: ar kai mo­ki­nys la­bai mo­der­nus, ar kai pats rai­dės ne­mo­ka pa­ra­šy­ti“, – sa­ko L. Žuk­lys.

Ver­tin­ti ap­lin­ky­bių ne­ap­si­i­ma ir sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. „Jo­kio ofi­cia­laus pra­ne­ši­mo ne­ga­vom, to­dėl anks­ti ką nors ko­men­tuo­ti. Kon­kur­sai vy­ko, kom­piu­te­rių mo­kyk­los kol kas ne­ga­vo, o to­liau rei­kia kan­try­bės“, – sa­kė sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas A. Au­gus­ti­nas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų