Laiptines puošia ir gėlės, ir... šiukšlės

Apie gy­ven­to­jų šva­ri­ni­mo­si įpro­čius ga­li­ma spręs­ti iš to, kaip at­ro­do jų laip­ti­nės. Vie­nos švy­ti šva­ra, o ki­tų iš­vaiz­da šei­mi­nin­kams ne­svar­bi. Ma­ža to, kai ku­rie sa­vo au­gin­ti­niams laip­ti­nė­je lei­džia elg­tis taip, kaip lau­ke.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Dau­gia­bu­čius na­mus ap­tar­nau­jan­čios įmo­nės Uk­mer­gės bu­tų ūkio dar­buo­to­jams ne­sun­ku pa­ly­gin­ti, kaip gy­ve­na uk­mer­giš­kiai. Vaiz­dai jų val­do­se – la­bai skir­tin­gi. „Į kai ku­rias laip­ti­nes ma­lo­nu įei­ti: šva­ru, ant lan­gų – užuo­lai­dos, pri­žiū­ri­mos gė­lės, ka­bo pa­veiks­lai“, – pa­sa­ko­jo ben­dro­vės va­dy­bi­nin­kas Al­gi­man­tas Ber­na­ta­vi­čius.

Anot jo, apie vi­di­nę na­mo tvar­ką ne vi­sa­da ga­li­ma spręs­ti, jį pa­ma­čius. Kai ku­rių pa­sta­tų vi­dus ir iš­orė – la­bai kon­tras­tin­gi. Kaip pa­vyz­dį pa­šne­ko­vas pa­mi­nė­jo ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­ją. „Iš iš­orės na­mai at­ro­do ne­gra­žiai, bet laip­ti­nės ten tvar­kin­gos“, – sa­kė jis.

 

Šva­ra „ne­už­si­bū­na“

 

Va­dy­bi­nin­kas kal­bė­jo ir apie ko­men­dan­tų ne­tu­rin­čius na­mus, gir­tau­jan­čius kai­my­nus, ben­dra­bu­čius. Iš­skir­tų vie­ną Kau­no g. 41 esan­čią laip­ti­nę: „Ji ar­ba re­tai va­lo­ma, ar­ba ten gy­ven­to­jai daž­nai šiukš­li­na­si...“

Taip pat pa­sa­ko­jo, jog kai ku­rias laip­ti­nes ap­tvar­ky­da­vo, šiukš­les su­rink­da­vo se­niū­ni­jos siųs­ti žmo­nės. De­ja, ap­si­lei­dę šei­mi­nin­kai to­kių pa­stan­gų ne­ver­ti­na, ir šva­ra jų ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se „ne­už­si­bū­na“.

Sa­ko, kad ir ati­tin­ka­mų fir­mų pa­slau­go­mis nie­kas ne­sku­ba nau­do­tis: „Ga­lim pa­sam­dy­ti įmo­nę, ku­ri pri­žiū­rė­tų – tvar­ky­tų, plau­tų, va­ly­tų lan­gus. Ta­čiau kai gy­ven­to­jai su­ži­no pa­slau­gų kai­nas, at­si­sa­ko.“ Kad už­si­sa­ky­tų to­kį šva­ri­ni­mo­si bū­dą, į na­mo ad­mi­nist­ra­to­rius dar ne­si­krei­pė nė vie­nas uk­mer­giš­kis.

Dar vie­nas į akis krin­tan­tis da­ly­kas dau­gia­bu­čių na­mų laip­ti­nė­se – paš­to dė­žu­tės. Dau­gu­mo­je na­mų, anot A. Ber­na­ta­vi­čiaus, jos se­nos, ne­keis­tos. Pa­gei­dau­jant nau­jų jos ga­li bū­ti už­sa­ky­tos ir įsi­gy­tos už kau­pia­mą­sias lė­šas. Pa­tei­kę to­kius pra­šy­mus nau­jas dė­žu­tes ne­se­niai įsi­gi­jo kai ku­rių Del­tu­vos, Miš­kų gat­vių na­mų gy­ven­to­jai.

 

Rū­ka­liai pa­bū­go

 

Uk­mer­gės mies­to se­niū­nas Sta­sys Jac­kū­nas pa­sa­ko­jo, jog ne­ma­žai žmo­nių sta­to­si laip­ti­nė­se plas­ti­ki­nius lan­gus, kei­čia­si du­ris – su­si­tvar­kius na­me bū­na šil­čiau.

„Yra ir la­bai gra­žių, ir ap­leis­tų laip­ti­nių – ne­da­žy­tų, ap­dau­žy­to­mis, ap­dras­ky­to­mis sie­no­mis“, – pa­ste­bi se­niū­nas. Tvar­kos, anot jo, ypač stin­ga Li­nų, Anykš­čių, Mai­ro­nio, Kau­no gat­vė­se esan­čiuo­se ben­dra­bu­čio ti­po na­muo­se.

Džiau­gia­si, jog pa­vy­ko iš­gui­ti gy­ven­to­jus var­gi­nu­sią pro­ble­mą – rū­ky­mą laip­ti­nė­se. Se­niū­ni­jos ir sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro ini­cia­ty­va prieš ku­rį lai­ką iš­pla­tin­ti pra­ne­ši­mai apie drau­di­mą ir bau­das bu­vo veiks­min­gi. Pa­žei­dė­jų, S. Jac­kū­no tei­gi­mu, su­ma­žė­jo, o se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai su­lau­kė uk­mer­giš­kių pa­dė­kų.

 

Įspės dėl pa­žei­di­mų

 

Se­niū­nas ap­gai­les­tau­ja, jog dau­gu­ma dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų ne­vyk­do sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų tai­syk­lių dėl gy­vū­nų lai­ky­mo rei­ka­la­vi­mų. Su­lau­kia­ma prie­kaiš­tų, kad šu­nys ve­džio­ja­mi be pa­va­dė­lių, skun­džia­ma­si, jog ke­tur­ko­jų sa­vi­nin­kai ne­si­lai­ko hi­gie­nos, sa­ni­ta­ri­jos rei­ka­la­vi­mų, o au­gin­ti­niai pri­der­gia laip­ti­nė­se.

Se­niū­nas pri­mi­nė, kad už pa­žei­di­mus gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Įspė­ja­mo­ji in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti vi­suo­se dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų