Li­na SUKACKIENĖ

 

Jei Mei­lė ir Die­vas mo­te­riai sky­rė lai­mę bū­ti mo­ti­na, jai Mo­ti­nos die­na – kiek­vie­na die­na gy­ve­ni­me, kol že­me vaikš­to ji ir jos vai­kai.

La­bai pra­smin­ga švęs­ti Mo­ti­nos die­ną pir­mą­jį ge­gu­žės sek­ma­die­nį. Jau vien to­dėl, kad šis lai­kas gam­to­je toks gra­žus ir al­suo­jan­tis nau­ja gy­vy­be, kaip kū­di­kio be­si­lau­kian­ti mo­te­ris.

Pri­si­me­nu iš pa­aug­lys­tės, kaip ma­ma kar­tą man pa­sa­kė, kad svar­biau­sia mo­te­riai, jei pa­gim­dei, – iš­au­gin­ti do­rus, ge­rus vai­kus.

Man ta­da tik­rai at­ro­dė vis­kas ki­taip. Moks­las, kar­je­ra ir vi­si ki­ti da­ly­kai at­ro­dė pa­trauk­liau ir svar­biau. Vai­kai, įsi­vaiz­da­vau, pa­tys nor­ma­liai au­ga ir iš­au­ga.

Tu­riu fan­tas­tiš­kų drau­gių bū­rį – dar tik ma­mų ir jau mo­čiu­čių. Ko­kie pa­tir­čių lo­by­nai su­kaup­ti au­gi­nant pir­ma­gi­mius ir ant­ruo­sius vai­ke­lius. Pri­si­me­nu, ko­kia bu­vo pro­ble­ma at­pra­tin­ti duk­ry­tę nuo čiulp­tu­ko. Be drau­gės Gai­lu­tės pa­gal­bos bū­čiau puo­lu­si į ko­kią dep­re­si­ją. Nors prieš tris­de­šimt me­tų gal to­kios diag­no­zės ir ne­ži­no­jo­me.

O ko­kia lai­mė bu­vo da­lin­tis su drau­gė­mis pir­mo­jo vai­ke­lio žings­nio ste­buk­lu, pir­mo­jo žo­džio skam­be­siu, pir­mo­sios mei­lės iš­gy­ve­ni­mais.

Da­bar, kai su­si­ren­ka­me bū­rin, var­tom vai­kų ir anū­kų nuo­trau­kas, ska­nau­ja­me pa­čių kep­tus py­ra­gus, pri­si­me­nam jau iš­ėju­sias kai ku­rių drau­gių ma­mas, pa­ly­gi­na­me duk­rų ir sa­vo jau­nys­tę.

Kar­tais spren­džia­me am­ži­ną pro­ble­mą – ar rei­kia kiš­tis į anū­kų auk­lė­ji­mą, ar rei­kia mo­ky­ti su­au­gu­sius vai­kus.

Di­džiuo­juo­si sa­vo drau­gių iš­min­ti­mi – rei­kia bū­ti my­lin­čia ma­ma ir tru­pu­tį le­pi­nan­čia anū­kus mo­čiu­te. Va­sa­rą, kai anū­kai at­va­žiuo­ja pa­bū­ti su se­ne­liais, ma­no drau­gė Ja­ni­na su­ren­gia jiems ke­lio­nę mies­to au­to­bu­su. Anū­kė­liai, įpra­tę ke­liau­ti tik su tė­vais au­to­mo­bi­liais, įli­pę į au­to­bu­są su vi­sais pa­si­svei­ki­na. Tik dė­dės ir te­tos ne vi­sa­da at­sa­ko, nes at­ro­do ne­įpras­ta, kai po­ros me­tų pi­pi­ras toks man­da­gus ir no­ri ben­drau­ti.

O ko­kia po­pu­lia­ri tarp mū­sų bū­da­vo dis­ku­si­ja apie duk­ras ir sū­nus. Kaip lau­žy­da­vo­me ie­tis tik sū­nų ir tik duk­rų ma­mos. Vio­le­ta, dvie­jų sū­nų ma­ma, čia bū­da­vo ne­per­kal­ba­ma. Ir kaip jos nuo­mo­nė pra­dė­jo švel­nė­ti, kai su­lau­kė anū­kės...

Mo­ti­nos die­na. Pa­sau­lis su­tver­tas taip, kad švie­są kei­čia tam­sa, kad to­mis pat aki­mis rie­da džiaugs­mo ir skaus­mo aša­ros.

Jos rie­dė­jo ir ma­no, ir drau­gių skruos­tais. Jas šluos­tė ar­ti­mų žmo­nių mei­lė, dė­me­sys. Kar­tais – sau­lė ir pa­va­sa­rio vė­jas...

Gy­ve­ni­mą nu­gy­ven­ti – ne ke­lią per­ei­ti. Vai­kus pa­gim­dy­ti, iš­au­gin­ti ir iš­auk­lė­ti – pa­grin­di­nė mo­ti­nos mi­si­ja.

Mo­ti­nos die­na. Švęs­ki­te taip, kad šir­dy­je bū­tų ra­mu, kad vai­kai ir anū­kai ge­rai jaus­tų­si bū­da­mi ša­lia, kad ne­gan­dos ir įvai­rūs ne­pa­to­gu­mai bū­tų lai­ki­ni iš­ban­dy­mai. Ir ne­ly­gin­ki­me sa­vo gy­ve­ni­mų su ki­tais, kad ne­už­rūs­tin­tu­me sa­vo An­ge­lo sar­go.

{jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų